Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

David la En‐Ghedi. Saul cruțat

241Și a fost așa: când s‐a întors Saul

24.1
Cap. 23.28.

de la urmărirea filistenilor, i s‐a spus zicând: Iată David este în pustia En‐Ghedi. 2Și Saul a luat trei mii de bărbați aleși din tot Israelul, și s‐a dus
24.2
Ps. 38.12
să caute pe David și pe oamenii săi pe stâncile caprelor sălbatice. 3Și a venit la staulele oilor lângă cale unde era o peșteră. Și Saul a intrat
24.3
Ps. 141.6
să‐și acopere
24.3
Jud. 3.24
picioarele. Iar David și oamenii săi ședeau
24.3
Ps. 57142
în fundul peșterii. 4Și oamenii lui
24.4
Cap. 26.8.

David i‐au zis: Iată ziua de care ți‐a zis Domnul: Iată, voi da pe vrăjmașul tău în mâna ta și‐i vei face cum este bine în ochii tăi. Și David s‐a sculat și a tăiat pe furiș colțul mantiei lui Saul. 5Și a fost așa: după aceasta îi bătea inima
24.5
2 Sam. 24.10
lui David pentru că tăiase colțul mantiei lui Saul. 6Și a zis oamenilor săi: Ferească Domnul să
24.6
Cap. 26.11.

fac acest lucru domnului meu, unsului Domnului, ca să‐mi întind mâna împotriva lui, căci este unsul Domnului. 7Și David a oprit
24.7
Ps. 7.4Mat. 5.14Rom. 12.17,19
pe oamenii săi cu aceste cuvinte și nu i‐a lăsat să se ridice împotriva lui Saul. Și Saul s‐a sculat din peșteră și s‐a dus pe calea sa. 8După aceea s‐a sculat și David și a ieșit din peșteră și a strigat după Saul, zicând: Domnul meu împărate! Și Saul s‐a uitat în urma sa și David s‐a plecat cu fața la pământ și a făcut o plecăciune. 9Și David a zis lui Saul: De ce asculți
24.9
Ps. 141.6Prov. 16.28
17.9
cuvintele oamenilor care zic: Iată David îți caută răul? 10Iată în ziua aceasta ochii tăi au văzut cum Domnul te‐a dat astăzi în mâna mea în peșteră și unii mi‐au zis să te omor, dar te‐am cruțat și am zis: Nu‐mi voi întinde mâna împotriva domnului meu, căci este unsul Domnului. 11O, tatăl meu, vezi, da, vezi colțul mantiei tale în mâna mea! Căci dacă am tăiat colțul mantiei tale și nu te‐am ucis, cunoaște și vezi că în mâna mea nu este nici rău
24.11
Ps. 7.3
35.7
nici fărădelege și n‐am păcătuit împotriva ta, deși tu‐mi vânezi
24.11
Cap. 26.20.

viața ca s‐o iei. 12Domnul să judece
24.12
Gen. 16.5Jud. 11.27Iov 5.8
între mine și tine și Domnul să mă răzbune de tine, dar mâna mea nu va fi asupra ta. 13După cum zice proverbul celor bătrâni: Din cei răi iese răul! Dar mâna mea nu va fi asupra ta. 14După cine a ieșit împăratul lui Israel? Pe cine urmărești? Pe un câine
24.14
Cap. 17.43.
2 Sam. 9.8
mort, pe un
24.14
Cap. 26.21.

purece? 15Domnul
24.15
Vers. 12.

deci să fie judecător și să hotărască între mine și tine și să vadă
24.15
2 Cron. 24.22
și să‐mi apere
24.15
Ps. 35.1
13.1
119.154Mica 7.9
pricina și să mă izbăvească din mâna ta. 16Și a fost așa: când a sfârșit David de vorbit aceste cuvinte către Saul, Saul a zis: Este acesta glasul
24.16
Cap. 26.17.

tău, fiul meu David? Și Saul și‐a înălțat glasul și a plâns. 17Și a zis
24.17
Cap. 26.21.

lui David: Tu ești mai drept
24.17
Gen. 38.29
decât mine, căci tu mi‐ai întors
24.17
Mat. 5.44
bine, iar eu ți‐am întors rău. 18Și tu ai arătat astăzi, că ai lucrat bine cu mine; căci Domnul
24.18
Cap. 26.23.

m‐a dat în mâna ta și nu m‐ai ucis. 19Căci dacă găsește cineva pe vrăjmașul său îl va lăsa oare să plece cu bine? De aceea Domnul să‐ți răsplătească cu bine ce mi‐ai făcut astăzi. 20Și acum, iată știu
24.20
Cap. 23.17.

că vei fi împărat și împărăția lui Israel va fi întărită în mâna ta. 21Și acum, jură‐mi
24.21
Gen. 21.23
pe Domnul, că
24.21
2 Sam. 21.6,8
nu vei stârpi sămânța mea după mine și nu vei nimici numele meu din casa tatălui meu. 22Și David a jurat lui Saul și Saul s‐a dus la casa sa și David și oamenii săi s‐au suit în
24.22
Cap. 23.29.

întăritură.