Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

David în tabăra lui Saul

261Și Zifiții au venit la Saul la Ghibea, zicând: Oare nu se ascunde David

26.1
Cap. 23.19.
Ps. 54
în dealul Hachila, care este în dreptul pustiei? 2Și Saul s‐a sculat și s‐a pogorât la pustia Zif și cu el trei mii de oameni aleși ai lui Israel, ca să caute pe David în pustia Zif. 3Și Saul a tăbărât în dealul Hachila care este în dreptul pustiei lângă cale. Și David locuia în pustie și a văzut că Saul a venit după el în pustie. 4David a trimis deci iscoade și a înțeles că Saul într‐adevăr venise. 5Și David s‐a sculat și a venit la locul unde tăbărâse Saul și David a văzut locul unde era culcat Saul și Abner
26.5
Cap. 14.50;
17.55
, fiul lui Ner, mai marele oștirii sale. Și Saul era culcat la locul carelor și poporul tăbărât în jurul său. 6Și David a răspuns și a vorbit lui Ahimelec Hetitul și lui Abișai, fiul Țeruiei
26.6
1 Cron. 2.16
, fratele lui Ioab, zicând: Cine se va pogorî
26.6
Jud. 7.10,11
cu mine la Saul în tabără? Și Abișai a zis: Eu mă voi pogorî cu tine. 7Și David și Abișai au venit la popor noaptea. Și iată Saul zăcea dormind la locul carelor cu sulița sa înfiptă în pământ la capul său. Și Abner și poporul erau culcați în jurul lui. 8Și Abișai a zis lui David: Dumnezeu a dat astăzi pe vrăjmașul tău în mâna ta și acum lasă‐mă, te rog, să‐l pironesc cu sulița în pământ cu o singură lovitură și nu‐l voi lovi a doua oară. 9Și David a zis lui Abișai: Nu‐l omorî; căci
26.9
Cap. 24.6, 7.
2 Sam. 1.16
cine‐și poate întinde mâna împotriva unsului Domnului și să fie fără vină? 10Și David a zis: Viu este Domnul, Domnul
26.10
Cap. 25.38.
Ps. 94.1,2,23Lc. 18.7Rom. 12.19
îl va lovi sau îi va veni ziua
26.10
Gen. 47.29Deut. 31.14Iov 7.1
14.5Ps. 37.13
lui să moară sau se va pogorî
26.10
Cap. 31.6.

în luptă și va pieri. 11
26.11
Cap. 24.6, 12.

Ferească Domnul să‐mi întind mâna împotriva unsului Domnului. Și acum ia, te rog, sulița care este la capul său și ulciorul cu apă și să ne ducem. 12Și David a luat sulița și ulciorul cu apă de la capul lui Saul și s‐au dus și niciun om n‐a văzut, nici n‐a știut și niciunul nu s‐a deșteptat, căci toți dormeau, căci un somn adânc
26.12
Gen. 2.21
15.12
de la Domnul căzuse peste ei. 13Și David a trecut de cealaltă parte și a stătut pe vârful muntelui de departe; era o mare depărtare între ei. 14Și David a strigat către popor și către Abner, fiul lui Ner, zicând: Nu răspunzi, Abner? Și Abner a răspuns și a zis: Cine ești tu care strigi către împărat? 15Și David a zis lui Abner: Oare nu ești tu bărbat și cine‐i ca tine în Israel? Pentru ce dar n‐ai păzit pe domnul tău împăratul? Căci a venit unul din popor să omoare pe împăratul, domnul tău. 16Nu este bine lucrul acesta pe care l‐ai făcut. Viu este Domnul, sunteți fii ai morții, pentru că n‐ați păzit pe domnul vostru, pe unsul Domnului. Și acum vezi unde este sulița împăratului și ulciorul cu apă care era la capul lui. 17Și Saul a cunoscut glasul lui David și a zis: Glasul tău
26.17
Cap. 24.16.

este acesta, fiul meu David? Și David a zis: Glasul meu, domnul meu împărate. 18Și a zis: Pentru ce
26.18
Cap. 24.9, 11.

urmărește domnul meu pe robul său? Căci ce am făcut și ce rău este în mâna mea? 19Și acum, rogu‐te, să asculte domnul meu, împăratul, cuvintele robului său: Dacă Domnul te‐a
26.19
2 Sam. 16.11
24.1
ațâțat împotriva mea, să primească un dar de mâncare; iar dacă copiii oamenilor, blestemați să fie ei înaintea Domnului, căci m‐au izgonit
26.19
Deut. 1.28Ps. 120.5
astăzi să nu fiu unit cu moștenirea
26.19
2 Sam. 14.16
20.19
Domnului, zicând: Du‐te, slujește altor dumnezei. 20Și acum să nu cadă sângele meu la pământ înaintea feței Domnului, căci împăratul lui Israel a ieșit să caute un purece
26.20
Cap. 24.14.

, ca unul care vânează o potârniche în munți. 21Și Saul a zis: Am păcătuit
26.21
Cap. 15.24;
24.17
: întoarce‐te, fiul meu David, căci nu‐ți voi mai face rău, pentru că viața mea a fost scumpă
26.21
Cap. 18.30.

în ochii tăi în ziua aceasta. Iată am lucrat nebunește și am greșit foarte mult. 22Și David a răspuns și a zis: Iată sulița, împărate! Să vină unul din tineri și s‐o ia. 23Și Domnul va
26.23
Ps. 7.8
18.20
întoarce fiecăruia după dreptatea sa și după credincioșia sa, căci Domnul te‐a dat astăzi în mâna mea și n‐am voit să‐mi întind mâna împotriva unsului Domnului. 24Și iată, după cum viața ta a fost astăzi scumpă în ochii mei, tot așa viața mea să fie scumpă în ochii Domnului și să mă scape din orice strâmtorare. 25Și Saul a zis lui David: Binecuvântat să fii tu, fiul meu David: tu vei fi viteaz și vei
26.25
Gen. 32.28
birui negreșit. Și David s‐a dus pe calea sa și Saul s‐a întors la locul său.