Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

David în tabăra lui Saul

261Și Zifiții au venit la Saul la Ghibea, zicând: Oare nu se ascunde David

26.1
Cap. 23.19.
în dealul Hachila, care este în dreptul pustiei? 2Și Saul s‐a sculat și s‐a pogorât la pustia Zif și cu el trei mii de oameni aleși ai lui Israel, ca să caute pe David în pustia Zif. 3Și Saul a tăbărât în dealul Hachila care este în dreptul pustiei lângă cale. Și David locuia în pustie și a văzut că Saul a venit după el în pustie. 4David a trimis deci iscoade și a înțeles că Saul într‐adevăr venise. 5Și David s‐a sculat și a venit la locul unde tăbărâse Saul și David a văzut locul unde era culcat Saul și Abner
26.5
Cap. 14.50;
, fiul lui Ner, mai marele oștirii sale. Și Saul era culcat la locul carelor și poporul tăbărât în jurul său. 6Și David a răspuns și a vorbit lui Ahimelec Hetitul și lui Abișai, fiul Țeruiei
26.6
1 Cron. 2.16
, fratele lui Ioab, zicând: Cine se va pogorî
26.6
Jud. 7.10,11
cu mine la Saul în tabără? Și Abișai a zis: Eu mă voi pogorî cu tine. 7Și David și Abișai au venit la popor noaptea. Și iată Saul zăcea dormind la locul carelor cu sulița sa înfiptă în pământ la capul său. Și Abner și poporul erau culcați în jurul lui. 8Și Abișai a zis lui David: Dumnezeu a dat astăzi pe vrăjmașul tău în mâna ta și acum lasă‐mă, te rog, să‐l pironesc cu sulița în pământ cu o singură lovitură și nu‐l voi lovi a doua oară. 9Și David a zis lui Abișai: Nu‐l omorî; căci
26.9
Cap. 24.6, 7.
cine‐și poate întinde mâna împotriva unsului Domnului și să fie fără vină? 10Și David a zis: Viu este Domnul, Domnul
26.10
Cap. 25.38.
îl va lovi sau îi va veni ziua
26.10
Gen. 47.29Deut. 31.14Iov 7.1
14.5Ps. 37.13
lui să moară sau se va pogorî
26.10
Cap. 31.6.
în luptă și va pieri. 11
26.11
Cap. 24.6, 12.
Ferească Domnul să‐mi întind mâna împotriva unsului Domnului. Și acum ia, te rog, sulița care este la capul său și ulciorul cu apă și să ne ducem. 12Și David a luat sulița și ulciorul cu apă de la capul lui Saul și s‐au dus și niciun om n‐a văzut, nici n‐a știut și niciunul nu s‐a deșteptat, căci toți dormeau, căci un somn adânc
26.12
Gen. 2.21
15.12
de la Domnul căzuse peste ei. 13Și David a trecut de cealaltă parte și a stătut pe vârful muntelui de departe; era o mare depărtare între ei. 14Și David a strigat către popor și către Abner, fiul lui Ner, zicând: Nu răspunzi, Abner? Și Abner a răspuns și a zis: Cine ești tu care strigi către împărat? 15Și David a zis lui Abner: Oare nu ești tu bărbat și cine‐i ca tine în Israel? Pentru ce dar n‐ai păzit pe domnul tău împăratul? Căci a venit unul din popor să omoare pe împăratul, domnul tău. 16Nu este bine lucrul acesta pe care l‐ai făcut. Viu este Domnul, sunteți fii ai morții, pentru că n‐ați păzit pe domnul vostru, pe unsul Domnului. Și acum vezi unde este sulița împăratului și ulciorul cu apă care era la capul lui. 17Și Saul a cunoscut glasul lui David și a zis: Glasul tău
26.17
Cap. 24.16.
este acesta, fiul meu David? Și David a zis: Glasul meu, domnul meu împărate. 18Și a zis: Pentru ce
26.18
Cap. 24.9, 11.
urmărește domnul meu pe robul său? Căci ce am făcut și ce rău este în mâna mea? 19Și acum, rogu‐te, să asculte domnul meu, împăratul, cuvintele robului său: Dacă Domnul te‐a
26.19
2 Sam. 16.11
24.1
ațâțat împotriva mea, să primească un dar de mâncare; iar dacă copiii oamenilor, blestemați să fie ei înaintea Domnului, căci m‐au izgonit
26.19
Deut. 1.28Ps. 120.5
astăzi să nu fiu unit cu moștenirea
26.19
2 Sam. 14.16
20.19
Domnului, zicând: Du‐te, slujește altor dumnezei. 20Și acum să nu cadă sângele meu la pământ înaintea feței Domnului, căci împăratul lui Israel a ieșit să caute un purece
26.20
Cap. 24.14.
, ca unul care vânează o potârniche în munți. 21Și Saul a zis: Am păcătuit
26.21
Cap. 15.24;
: întoarce‐te, fiul meu David, căci nu‐ți voi mai face rău, pentru că viața mea a fost scumpă
26.21
Cap. 18.30.
în ochii tăi în ziua aceasta. Iată am lucrat nebunește și am greșit foarte mult. 22Și David a răspuns și a zis: Iată sulița, împărate! Să vină unul din tineri și s‐o ia. 23Și Domnul va
26.23
Ps. 7.8
18.20
întoarce fiecăruia după dreptatea sa și după credincioșia sa, căci Domnul te‐a dat astăzi în mâna mea și n‐am voit să‐mi întind mâna împotriva unsului Domnului. 24Și iată, după cum viața ta a fost astăzi scumpă în ochii mei, tot așa viața mea să fie scumpă în ochii Domnului și să mă scape din orice strâmtorare. 25Și Saul a zis lui David: Binecuvântat să fii tu, fiul meu David: tu vei fi viteaz și vei
26.25
Gen. 32.28
birui negreșit. Și David s‐a dus pe calea sa și Saul s‐a întors la locul său.

27

David la filisteni. Țiclag

271Și David a zis în inima sa: Acum voi pieri într‐o zi de mâna lui Saul. Nimic nu este mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor și Saul va deznădăjdui să mă mai caute în toate hotarele lui Israel și voi scăpa din mâna lui. 2Și David s‐a sculat și

27.2
Cap. 25.13.
a trecut el și cei șase sute de oameni care erau cu el, la Achiș
27.2
Cap. 21.10.
, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. 3Și David a rămas cu Achiș în Gat, el și oamenii săi, fiecare om cu familia sa și David cu amândouă
27.3
Cap. 25.43.
nevestele sale, Ahinoam Izreelita și Abigail Carmelita, nevasta lui Nabal. 4Și s‐a spus lui Saul că David a fugit la Gat. Și nu l‐a mai căutat. 5Și David a zis lui Achiș: Rogu‐te, dacă am aflat har în ochii tăi, să mi se dea un loc în una din cetățile țării ca să locuiesc acolo. Căci de ce să locuiască robul tău cu tine în cetatea împărătească? 6Și Achiș i‐a dat Țiclagul
27.6
Ios. 15.31
19.5
în ziua aceea. De aceea Țiclagul este al împăraților lui Iuda până în ziua de astăzi. 7Și numărul zilelor cât a locuit David în câmpul filistenilor a fost un an și patru luni. 8Și David s‐a suit cu oamenii săi și a năvălit asupra gheșuriților
27.8
Ios. 13.2
și ghirziților
27.8
Ios. 16.10Jud. 1.29
și amaleciților
27.8
Ex. 16.17
; căci aceștia erau locuitorii țării, care erau din vechime, cum mergi la Șur
27.8
Gen. 25.18
și până la țara Egiptului. 9Și David a bătut țara și nu lăsa cu viață nici bărbat nici femeie; și lua oile și boii și măgarii și cămilele și hainele și se întorcea și venea la Achiș. 10Și Achiș zicea: Împotriva cui ați năvălit astăzi? Și David zicea: Împotriva părții de miazăzi a lui Iuda și părții de miazăzi a ierahmeeliților
27.10
1 Cron. 2.9,25
și împotriva părții de miazăzi a
27.10
Jud. 1.16
cheniților. 11Și David nu lăsa cu viață nici bărbat nici femeie ca să‐i aducă la Gat zicând: Nu cumva să spună de noi zicând: Așa a făcut David. Și așa a fost obiceiul său în toate zilele cât a șezut în câmpul filistenilor. 12Și Achiș a crezut pe David și a zis: El a căzut în miros urât la poporul Israel și îmi va fi rob în veac.

28

Războiul cu filistenii

281Și a fost așa: în zilele acelea

28.1
Cap. 29.1.
filistenii și‐au adunat taberele pentru război să se lupte cu Israel. Și Achiș a zis lui David: Să știi bine că vei ieși cu mine în tabără, tu și oamenii tăi. 2Și David a zis lui Achiș: De aceea vei afla ce va face robul tău. Și Achiș a zis lui David: De aceea te voi pune păzitorul capului meu în toate zilele. 3Și Samuel
28.3
Cap. 25.1.
murise, și tot Israelul îl plânsese și‐l înmormântaseră la Rama, în cetatea sa. Și Saul depărtase din țară pe cei ce cheamă
28.3
Vers. 9.
duhurile morților și pe vrăjitori. 4Și filistenii s‐au adunat și au venit și au tăbărât la Sunem
28.4
Ios. 19.182 Reg. 4.8
. Și Saul a adunat tot Israelul și au tăbărât în
28.4
Cap. 31.1.
Ghilboa. 5Și Saul a văzut tabăra filistenilor și s‐a temut
28.5
Iov 18.11
și inima sa a tremurat foarte tare. 6Și Saul a întrebat pe Domnul, dar Domnul nu i‐a răspuns
28.6
Cap. 14.37.
, nici prin
28.6
Num. 12.6
visuri, nici prin Urim
28.6
Ex. 28.30Num. 27.21Deut. 33.8
, nici prin proroci. 7Și Saul a zis robilor săi: Căutați‐mi o femeie care cheamă duhurile morților ca să mă duc la ea și s‐o întreb. Și robii săi i‐au zis: Iată o femeie care cheamă duhurile morților este în En‐Dor. 8Și Saul s‐a schimbat și s‐a îmbrăcat cu alte haine și s‐a dus el și doi oameni cu el și au venit la femeie noaptea. Și a zis: Rogu‐te, ghicește‐mi printr‐un duh de mort și scoală‐mi pe acela pe care ți‐l
28.8
Deut. 18.111 Cron. 10.13Is. 8.19
voi numi. 9Și femeia i‐a zis: Iată știi ce a făcut Saul, cum a stârpit
28.9
Vers. 3.
din țară pe toți cei ce cheamă duhurile morților și pe vrăjitori. De ce dar pui o cursă sufletului meu ca să mă faci să mor? 10Și Saul i‐a jurat pe Domnul zicând: Viu este Domnul de ți se va întâmpla vreun rău din acest lucru. 11Și femeia a zis: Pe cine să‐ți scol? Și el a zis: Scoală‐mi pe Samuel. 12Și femeia a văzut pe Samuel și a strigat cu glas tare. Și femeia a vorbit lui Saul zicând: De ce m‐ai înșelat? Căci tu ești Saul! 13Și împăratul i‐a zis: Nu te teme, căci ce vezi? Și femeia a zis lui Saul: Văd un dumnezeu suindu‐se din pământ. 14Și el i‐a zis: Ce chip are? Și ea a zis: Un om bătrân se suie și este învelit cu o mantie
28.14
Cap. 15.27.
. Și Saul a cunoscut că era Samuel și s‐a plecat cu fața la pământ și a făcut o plecăciune. 15Și Samuel a zis lui Saul: De ce‐mi tulburi odihna ca să mă scoli? Și Saul a răspuns: Sunt
28.15
Prov. 5.11,12,13
14.14
foarte strâmtorat, căci filistenii fac război împotriva mea și Dumnezeu
28.15
Cap. 18.12.
s‐a depărtat de la mine și nu‐mi mai
28.15
Vers. 6.
răspunde, nici prin proroci, nici prin visuri. De aceea te‐am chemat ca să‐mi faci cunoscut ce să fac. 16Și Samuel a zis: De ce mă întrebi când Domnul s‐a depărtat de la tine și s‐a făcut potrivnicul tău? 17Și Domnul ți‐a făcut cum
28.17
Cap. 15.28.
a vorbit prin mine și Domnul a rupt împărăția din mâna ta și a dat‐o aproapelui tău, lui David. 18Pentru că n‐ai ascultat
28.18
Cap. 15.9.
de glasul Domnului și n‐ai îndeplinit aprinderea mâniei lui asupra lui Amalec, de aceea ți‐a făcut Domnul lucrul acesta astăzi. 19Și Domnul va da și pe Israel cu tine în mâna filistenilor și mâine tu și fiii tăi veți fi cu mine. Domnul va da și tabăra lui Israel în mâna filistenilor. 20Și Saul a căzut îndată întins la pământ și s‐a temut foarte mult de cuvintele lui Samuel și nu era nicio putere în el, căci nu mâncase pâine toată ziua și toată noaptea. 21Și femeia a venit la Saul și a văzut că era foarte tulburat și i‐a zis: Iată roaba ta a ascultat de glasul tău și mi‐am pus
28.21
Jud. 12.3Iov 13.14
viața în mâna ta și am ascultat de cuvintele tale, pe care mi le‐ai vorbit. 22Și acum ascultă, rogu‐te, și tu de glasul roabei tale și lasă‐mă să‐ți pun înainte o bucată de pâine și mănâncă și să ai putere când vei pleca pe cale. 23Dar el n‐a vrut și a zis: Nu voi mânca! Dar robii săi precum și femeia au stăruit de el și el a ascultat de glasul lor. Și s‐a sculat de la pământ și a șezut pe pat. 24Și femeia avea un vițel gras în casă și s‐a grăbit și l‐a junghiat și a luat făină și a frământat și a copt azimi din ea. 25Și le‐a adus înaintea lui Saul și înaintea robilor săi și au mâncat. Apoi s‐au sculat și au plecat chiar în noaptea aceea.