Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

David la filisteni. Țiclag

271Și David a zis în inima sa: Acum voi pieri într‐o zi de mâna lui Saul. Nimic nu este mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor și Saul va deznădăjdui să mă mai caute în toate hotarele lui Israel și voi scăpa din mâna lui. 2Și David s‐a sculat și

27.2
Cap. 25.13.
a trecut el și cei șase sute de oameni care erau cu el, la Achiș
27.2
Cap. 21.10.
, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. 3Și David a rămas cu Achiș în Gat, el și oamenii săi, fiecare om cu familia sa și David cu amândouă
27.3
Cap. 25.43.
nevestele sale, Ahinoam Izreelita și Abigail Carmelita, nevasta lui Nabal. 4Și s‐a spus lui Saul că David a fugit la Gat. Și nu l‐a mai căutat. 5Și David a zis lui Achiș: Rogu‐te, dacă am aflat har în ochii tăi, să mi se dea un loc în una din cetățile țării ca să locuiesc acolo. Căci de ce să locuiască robul tău cu tine în cetatea împărătească? 6Și Achiș i‐a dat Țiclagul
27.6
Ios. 15.31
19.5
în ziua aceea. De aceea Țiclagul este al împăraților lui Iuda până în ziua de astăzi. 7Și numărul zilelor cât a locuit David în câmpul filistenilor a fost un an și patru luni. 8Și David s‐a suit cu oamenii săi și a năvălit asupra gheșuriților
27.8
Ios. 13.2
și ghirziților
27.8
Ios. 16.10Jud. 1.29
și amaleciților
27.8
Ex. 16.17
; căci aceștia erau locuitorii țării, care erau din vechime, cum mergi la Șur
27.8
Gen. 25.18
și până la țara Egiptului. 9Și David a bătut țara și nu lăsa cu viață nici bărbat nici femeie; și lua oile și boii și măgarii și cămilele și hainele și se întorcea și venea la Achiș. 10Și Achiș zicea: Împotriva cui ați năvălit astăzi? Și David zicea: Împotriva părții de miazăzi a lui Iuda și părții de miazăzi a ierahmeeliților
27.10
1 Cron. 2.9,25
și împotriva părții de miazăzi a
27.10
Jud. 1.16
cheniților. 11Și David nu lăsa cu viață nici bărbat nici femeie ca să‐i aducă la Gat zicând: Nu cumva să spună de noi zicând: Așa a făcut David. Și așa a fost obiceiul său în toate zilele cât a șezut în câmpul filistenilor. 12Și Achiș a crezut pe David și a zis: El a căzut în miros urât la poporul Israel și îmi va fi rob în veac.

28

Războiul cu filistenii

281Și a fost așa: în zilele acelea

28.1
Cap. 29.1.
filistenii și‐au adunat taberele pentru război să se lupte cu Israel. Și Achiș a zis lui David: Să știi bine că vei ieși cu mine în tabără, tu și oamenii tăi. 2Și David a zis lui Achiș: De aceea vei afla ce va face robul tău. Și Achiș a zis lui David: De aceea te voi pune păzitorul capului meu în toate zilele. 3Și Samuel
28.3
Cap. 25.1.
murise, și tot Israelul îl plânsese și‐l înmormântaseră la Rama, în cetatea sa. Și Saul depărtase din țară pe cei ce cheamă
28.3
Vers. 9.
duhurile morților și pe vrăjitori. 4Și filistenii s‐au adunat și au venit și au tăbărât la Sunem
28.4
Ios. 19.182 Reg. 4.8
. Și Saul a adunat tot Israelul și au tăbărât în
28.4
Cap. 31.1.
Ghilboa. 5Și Saul a văzut tabăra filistenilor și s‐a temut
28.5
Iov 18.11
și inima sa a tremurat foarte tare. 6Și Saul a întrebat pe Domnul, dar Domnul nu i‐a răspuns
28.6
Cap. 14.37.
, nici prin
28.6
Num. 12.6
visuri, nici prin Urim
28.6
Ex. 28.30Num. 27.21Deut. 33.8
, nici prin proroci. 7Și Saul a zis robilor săi: Căutați‐mi o femeie care cheamă duhurile morților ca să mă duc la ea și s‐o întreb. Și robii săi i‐au zis: Iată o femeie care cheamă duhurile morților este în En‐Dor. 8Și Saul s‐a schimbat și s‐a îmbrăcat cu alte haine și s‐a dus el și doi oameni cu el și au venit la femeie noaptea. Și a zis: Rogu‐te, ghicește‐mi printr‐un duh de mort și scoală‐mi pe acela pe care ți‐l
28.8
Deut. 18.111 Cron. 10.13Is. 8.19
voi numi. 9Și femeia i‐a zis: Iată știi ce a făcut Saul, cum a stârpit
28.9
Vers. 3.
din țară pe toți cei ce cheamă duhurile morților și pe vrăjitori. De ce dar pui o cursă sufletului meu ca să mă faci să mor? 10Și Saul i‐a jurat pe Domnul zicând: Viu este Domnul de ți se va întâmpla vreun rău din acest lucru. 11Și femeia a zis: Pe cine să‐ți scol? Și el a zis: Scoală‐mi pe Samuel. 12Și femeia a văzut pe Samuel și a strigat cu glas tare. Și femeia a vorbit lui Saul zicând: De ce m‐ai înșelat? Căci tu ești Saul! 13Și împăratul i‐a zis: Nu te teme, căci ce vezi? Și femeia a zis lui Saul: Văd un dumnezeu suindu‐se din pământ. 14Și el i‐a zis: Ce chip are? Și ea a zis: Un om bătrân se suie și este învelit cu o mantie
28.14
Cap. 15.27.
. Și Saul a cunoscut că era Samuel și s‐a plecat cu fața la pământ și a făcut o plecăciune. 15Și Samuel a zis lui Saul: De ce‐mi tulburi odihna ca să mă scoli? Și Saul a răspuns: Sunt
28.15
Prov. 5.11,12,13
14.14
foarte strâmtorat, căci filistenii fac război împotriva mea și Dumnezeu
28.15
Cap. 18.12.
s‐a depărtat de la mine și nu‐mi mai
28.15
Vers. 6.
răspunde, nici prin proroci, nici prin visuri. De aceea te‐am chemat ca să‐mi faci cunoscut ce să fac. 16Și Samuel a zis: De ce mă întrebi când Domnul s‐a depărtat de la tine și s‐a făcut potrivnicul tău? 17Și Domnul ți‐a făcut cum
28.17
Cap. 15.28.
a vorbit prin mine și Domnul a rupt împărăția din mâna ta și a dat‐o aproapelui tău, lui David. 18Pentru că n‐ai ascultat
28.18
Cap. 15.9.
de glasul Domnului și n‐ai îndeplinit aprinderea mâniei lui asupra lui Amalec, de aceea ți‐a făcut Domnul lucrul acesta astăzi. 19Și Domnul va da și pe Israel cu tine în mâna filistenilor și mâine tu și fiii tăi veți fi cu mine. Domnul va da și tabăra lui Israel în mâna filistenilor. 20Și Saul a căzut îndată întins la pământ și s‐a temut foarte mult de cuvintele lui Samuel și nu era nicio putere în el, căci nu mâncase pâine toată ziua și toată noaptea. 21Și femeia a venit la Saul și a văzut că era foarte tulburat și i‐a zis: Iată roaba ta a ascultat de glasul tău și mi‐am pus
28.21
Jud. 12.3Iov 13.14
viața în mâna ta și am ascultat de cuvintele tale, pe care mi le‐ai vorbit. 22Și acum ascultă, rogu‐te, și tu de glasul roabei tale și lasă‐mă să‐ți pun înainte o bucată de pâine și mănâncă și să ai putere când vei pleca pe cale. 23Dar el n‐a vrut și a zis: Nu voi mânca! Dar robii săi precum și femeia au stăruit de el și el a ascultat de glasul lor. Și s‐a sculat de la pământ și a șezut pe pat. 24Și femeia avea un vițel gras în casă și s‐a grăbit și l‐a junghiat și a luat făină și a frământat și a copt azimi din ea. 25Și le‐a adus înaintea lui Saul și înaintea robilor săi și au mâncat. Apoi s‐au sculat și au plecat chiar în noaptea aceea.

29

David trimis înapoi

291Și filistenii

29.1
Cap. 28.1.
și‐au adunat toate taberele
29.1
Cap. 4.1.
la Afec și Israel a tăbărât la fântâna care este în Izreel. 2Și mai marii filistenilor au înaintat cu sutele și cu miile. Și David și oamenii săi au înaintat în urmă cu
29.2
Cap. 28.1, 2.
Achiș. 3Și mai marii filistenilor au zis: Ce caută acești evrei aici? Și Achiș a zis mai marilor filistenilor: Oare nu este acesta David, robul lui Saul, împăratul lui Israel, care a fost cu mine
29.3
Cap. 27.7.
aceste zile sau mai bine acești ani și n‐am aflat
29.3
Dan. 6.5
nicio vină în el, din ziua când a căzut la mine până în ziua de astăzi? 4Dar mai marii filistenilor s‐au mâniat pe el și mai marii filistenilor i‐au zis: Trimite înapoi
29.4
1 Cron. 12.19
pe omul acesta ca să se întoarcă la locul său unde l‐ai așezat și să nu se pogoare cu noi
29.4
Cap. 14.21.
la luptă ca să nu ne fie potrivnic în luptă. Căci cu ce ar putea acesta să se împace cu domnul său? Oare nu cu capetele acestor oameni? 5Oare nu este acesta David de care cântau una alteia în jocuri zicând: Saul a ucis miile sale
29.5
Cap. 18.7;
și David zecile de mii ale sale? 6Și Achiș a chemat pe David și i‐a zis: Viu este Domnul, tu ai fost drept și ieșirea
29.6
2 Sam. 3.252 Reg. 19.27
ta și intrarea ta cu mine în tabără este bună în ochii mei; căci n‐am
29.6
Vers. 3.
aflat rău în tine din ziua venirii tale la mine până în ziua de astăzi; dar nu ești bun în ochii mai marilor. 7Și întoarce‐te și mergi în pace ca să nu faci rău în ochii mai marilor filistenilor. 8Și David a zis lui Achiș: Ce am făcut și ce ai aflat în robul tău din ziua în care am fost înaintea ta până în ziua de astăzi ca să nu merg să mă bat împotriva vrăjmașilor domnului meu împăratul? 9Și Achiș a răspuns și a zis lui David: Știu că ești bun în ochii mei ca
29.9
2 Sam. 14.17,20
19.27
un înger al lui Dumnezeu, dar mai marii
29.9
Vers. 1.
filistenilor au zis: Să nu se suie cu noi la luptă. 10Și scoală‐te dis de dimineață cu robii domnului tău care au venit cu tine și sculați‐vă de dimineață și când vi se va lumina, plecați. 11Și David s‐a sculat de dimineață, el și oamenii săi, ca să plece a doua zi să se întoarcă în țara filistenilor. Și filistenii
29.11
2 Sam. 4.4
s‐au suit la Izreel.