Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Războiul cu filistenii

281Și a fost așa: în zilele acelea

28.1
Cap. 29.1.
filistenii și‐au adunat taberele pentru război să se lupte cu Israel. Și Achiș a zis lui David: Să știi bine că vei ieși cu mine în tabără, tu și oamenii tăi. 2Și David a zis lui Achiș: De aceea vei afla ce va face robul tău. Și Achiș a zis lui David: De aceea te voi pune păzitorul capului meu în toate zilele. 3Și Samuel
28.3
Cap. 25.1.
murise, și tot Israelul îl plânsese și‐l înmormântaseră la Rama, în cetatea sa. Și Saul depărtase din țară pe cei ce cheamă
28.3
Vers. 9.
duhurile morților și pe vrăjitori. 4Și filistenii s‐au adunat și au venit și au tăbărât la Sunem
28.4
Ios. 19.182 Reg. 4.8
. Și Saul a adunat tot Israelul și au tăbărât în
28.4
Cap. 31.1.
Ghilboa. 5Și Saul a văzut tabăra filistenilor și s‐a temut
28.5
Iov 18.11
și inima sa a tremurat foarte tare. 6Și Saul a întrebat pe Domnul, dar Domnul nu i‐a răspuns
28.6
Cap. 14.37.
, nici prin
28.6
Num. 12.6
visuri, nici prin Urim
28.6
Ex. 28.30Num. 27.21Deut. 33.8
, nici prin proroci. 7Și Saul a zis robilor săi: Căutați‐mi o femeie care cheamă duhurile morților ca să mă duc la ea și s‐o întreb. Și robii săi i‐au zis: Iată o femeie care cheamă duhurile morților este în En‐Dor. 8Și Saul s‐a schimbat și s‐a îmbrăcat cu alte haine și s‐a dus el și doi oameni cu el și au venit la femeie noaptea. Și a zis: Rogu‐te, ghicește‐mi printr‐un duh de mort și scoală‐mi pe acela pe care ți‐l
28.8
Deut. 18.111 Cron. 10.13Is. 8.19
voi numi. 9Și femeia i‐a zis: Iată știi ce a făcut Saul, cum a stârpit
28.9
Vers. 3.
din țară pe toți cei ce cheamă duhurile morților și pe vrăjitori. De ce dar pui o cursă sufletului meu ca să mă faci să mor? 10Și Saul i‐a jurat pe Domnul zicând: Viu este Domnul de ți se va întâmpla vreun rău din acest lucru. 11Și femeia a zis: Pe cine să‐ți scol? Și el a zis: Scoală‐mi pe Samuel. 12Și femeia a văzut pe Samuel și a strigat cu glas tare. Și femeia a vorbit lui Saul zicând: De ce m‐ai înșelat? Căci tu ești Saul! 13Și împăratul i‐a zis: Nu te teme, căci ce vezi? Și femeia a zis lui Saul: Văd un dumnezeu suindu‐se din pământ. 14Și el i‐a zis: Ce chip are? Și ea a zis: Un om bătrân se suie și este învelit cu o mantie
28.14
Cap. 15.27.
. Și Saul a cunoscut că era Samuel și s‐a plecat cu fața la pământ și a făcut o plecăciune. 15Și Samuel a zis lui Saul: De ce‐mi tulburi odihna ca să mă scoli? Și Saul a răspuns: Sunt
28.15
Prov. 5.11,12,13
14.14
foarte strâmtorat, căci filistenii fac război împotriva mea și Dumnezeu
28.15
Cap. 18.12.
s‐a depărtat de la mine și nu‐mi mai
28.15
Vers. 6.
răspunde, nici prin proroci, nici prin visuri. De aceea te‐am chemat ca să‐mi faci cunoscut ce să fac. 16Și Samuel a zis: De ce mă întrebi când Domnul s‐a depărtat de la tine și s‐a făcut potrivnicul tău? 17Și Domnul ți‐a făcut cum
28.17
Cap. 15.28.
a vorbit prin mine și Domnul a rupt împărăția din mâna ta și a dat‐o aproapelui tău, lui David. 18Pentru că n‐ai ascultat
28.18
Cap. 15.9.
de glasul Domnului și n‐ai îndeplinit aprinderea mâniei lui asupra lui Amalec, de aceea ți‐a făcut Domnul lucrul acesta astăzi. 19Și Domnul va da și pe Israel cu tine în mâna filistenilor și mâine tu și fiii tăi veți fi cu mine. Domnul va da și tabăra lui Israel în mâna filistenilor. 20Și Saul a căzut îndată întins la pământ și s‐a temut foarte mult de cuvintele lui Samuel și nu era nicio putere în el, căci nu mâncase pâine toată ziua și toată noaptea. 21Și femeia a venit la Saul și a văzut că era foarte tulburat și i‐a zis: Iată roaba ta a ascultat de glasul tău și mi‐am pus
28.21
Jud. 12.3Iov 13.14
viața în mâna ta și am ascultat de cuvintele tale, pe care mi le‐ai vorbit. 22Și acum ascultă, rogu‐te, și tu de glasul roabei tale și lasă‐mă să‐ți pun înainte o bucată de pâine și mănâncă și să ai putere când vei pleca pe cale. 23Dar el n‐a vrut și a zis: Nu voi mânca! Dar robii săi precum și femeia au stăruit de el și el a ascultat de glasul lor. Și s‐a sculat de la pământ și a șezut pe pat. 24Și femeia avea un vițel gras în casă și s‐a grăbit și l‐a junghiat și a luat făină și a frământat și a copt azimi din ea. 25Și le‐a adus înaintea lui Saul și înaintea robilor săi și au mâncat. Apoi s‐au sculat și au plecat chiar în noaptea aceea.

29

David trimis înapoi

291Și filistenii

29.1
Cap. 28.1.
și‐au adunat toate taberele
29.1
Cap. 4.1.
la Afec și Israel a tăbărât la fântâna care este în Izreel. 2Și mai marii filistenilor au înaintat cu sutele și cu miile. Și David și oamenii săi au înaintat în urmă cu
29.2
Cap. 28.1, 2.
Achiș. 3Și mai marii filistenilor au zis: Ce caută acești evrei aici? Și Achiș a zis mai marilor filistenilor: Oare nu este acesta David, robul lui Saul, împăratul lui Israel, care a fost cu mine
29.3
Cap. 27.7.
aceste zile sau mai bine acești ani și n‐am aflat
29.3
Dan. 6.5
nicio vină în el, din ziua când a căzut la mine până în ziua de astăzi? 4Dar mai marii filistenilor s‐au mâniat pe el și mai marii filistenilor i‐au zis: Trimite înapoi
29.4
1 Cron. 12.19
pe omul acesta ca să se întoarcă la locul său unde l‐ai așezat și să nu se pogoare cu noi
29.4
Cap. 14.21.
la luptă ca să nu ne fie potrivnic în luptă. Căci cu ce ar putea acesta să se împace cu domnul său? Oare nu cu capetele acestor oameni? 5Oare nu este acesta David de care cântau una alteia în jocuri zicând: Saul a ucis miile sale
29.5
Cap. 18.7;
și David zecile de mii ale sale? 6Și Achiș a chemat pe David și i‐a zis: Viu este Domnul, tu ai fost drept și ieșirea
29.6
2 Sam. 3.252 Reg. 19.27
ta și intrarea ta cu mine în tabără este bună în ochii mei; căci n‐am
29.6
Vers. 3.
aflat rău în tine din ziua venirii tale la mine până în ziua de astăzi; dar nu ești bun în ochii mai marilor. 7Și întoarce‐te și mergi în pace ca să nu faci rău în ochii mai marilor filistenilor. 8Și David a zis lui Achiș: Ce am făcut și ce ai aflat în robul tău din ziua în care am fost înaintea ta până în ziua de astăzi ca să nu merg să mă bat împotriva vrăjmașilor domnului meu împăratul? 9Și Achiș a răspuns și a zis lui David: Știu că ești bun în ochii mei ca
29.9
2 Sam. 14.17,20
19.27
un înger al lui Dumnezeu, dar mai marii
29.9
Vers. 1.
filistenilor au zis: Să nu se suie cu noi la luptă. 10Și scoală‐te dis de dimineață cu robii domnului tău care au venit cu tine și sculați‐vă de dimineață și când vi se va lumina, plecați. 11Și David s‐a sculat de dimineață, el și oamenii săi, ca să plece a doua zi să se întoarcă în țara filistenilor. Și filistenii
29.11
2 Sam. 4.4
s‐au suit la Izreel.

30

Întoarcerea lui David la Țiclag

301Și a fost așa: când au venit David și oamenii săi la Țiclag a treia zi, amaleciții

30.1
Cap. 15.7;
năvăliseră în partea despre miazăzi și în Țiclag și bătuseră Țiclagul și‐l arseseră cu foc, 2și luaseră prinse pe femeile și toți care erau în el, mici și mari: n‐au ucis pe nimeni, ci i‐au luat cu ei și s‐au dus pe calea lor. 3Și David și oamenii săi au venit în cetate și iată era arsă cu foc, și nevestele lor și fiii lor și fetele lor erau luate prinse. 4Și David și poporul care era cu el și‐au înălțat glasul și au plâns până nu mai era putere în ei să plângă. 5Și amândouă
30.5
Cap. 25.42, 43.
nevestele lui David erau luate prinse: Ahinoam Izreelita și Abigail, nevasta lui Nabal, Carmelita. 6Și David era foarte strâmtorat, căci poporul vorbea
30.6
Ex. 17.4
să‐l ucidă cu pietre, pentru că sufletul întregului popor era amărât, fiecare om pentru fiii săi și pentru fetele sale. Și
30.6
Ps. 42.5
56.3,4,11Hab. 3.17,18
David s‐a întărit în Domnul Dumnezeul său. 7Și
30.7
Cap. 23.6, 9.
David a zis lui Abiatar preotul, fiul lui Ahimelec: Adu‐mi, rogu‐te, efodul aici. Și Abiatar a adus acolo efodul la David. 8Și David
30.8
Cap. 23.2, 4.
a întrebat pe Domnul zicând: Să urmăresc această ceată? Voi ajunge‐o? Și el i‐a răspuns: Urmărește, căci îi vei ajunge negreșit și vei căpăta înapoi toate. 9Și David s‐a dus el și cei șase sute de inși care erau cu el și au venit la pârâul Besor unde au stat cei ce rămâneau în urmă. 10Și David a urmărit înainte, el și patru sute de inși, iar două
30.10
Vers. 21.
sute de inși au stat înapoi, care erau prea obosiți ca să treacă pârâul Besor. 11Și au găsit pe un egiptean în câmp și l‐au dus la David și i‐au dat pâine și a mâncat și i‐au dat apă și a băut. 12Și i‐au dat o bucată de turtă de smochine și două turte de stafide și a mâncat
30.12
Jud. 15.19
și i‐a venit iarăși duhul în el, căci nu mâncase pâine, nici nu băuse apă de trei zile și trei nopți. 13Și David i‐a zis: Al cui ești? Și de unde ești? Și el a zis: Sunt un tânăr egiptean rob al unui amalecit și domnul meu m‐a părăsit, fiindcă m‐am îmbolnăvit acum trei zile. 14Noi am năvălit în partea de miazăzi a cheretiților
30.14
Vers. 16.
și în cea care ține de Iuda și în partea de miazăzi a lui Caleb
30.14
Ios. 14.13
15.13
și am ars Țiclagul cu foc. 15Și David i‐a zis: Voiești să mă pogori la ceata aceea? Și el a zis: Jură‐mi pe Dumnezeu că nu mă vei omorî și nu mă vei da în mâinile domnului meu și te voi pogorî la ceata aceea. 16Și l‐a pogorât și iată erau împrăștiați pe toată fața pământului, mâncând
30.16
1 Tes. 5.3
și bând și jucând, pentru toată prada cea mare pe care o luaseră din țara filistenilor și din țara lui Iuda. 17Și David i‐a bătut din amurg și până în seara zilei a doua și n‐a scăpat niciunul din ei, afară de patru sute de tineri care au încălecat pe cămile și au fugit. 18Și David a luat înapoi tot ce luaseră amaleciții și David a luat înapoi și pe cele două neveste ale sale. 19Și nu le‐a lipsit niciunul, mic sau mare, nici fii nici fete, nici pradă, nici nimic din toate câte luaseră de la ei: David a adus toate
30.19
Vers. 8.
înapoi. 20Și David a luat toate oile și boii pe care le‐au mânat înaintea celorlalte vite. Și au zis: Aceasta este prada lui David. 21Și David a venit la cei două
30.21
Vers. 10.
sute de inși care erau prea obosiți ca să urmeze pe David și pe care‐i lăsase la pârâul Besor, și ei au ieșit spre întâmpinarea lui David și spre întâmpinarea poporului care era cu el și David s‐a apropiat de popor și i‐a întrebat de sănătate. 22Și toți oamenii cei răi și
30.22
Deut. 13.13Jud. 19.22
ai lui Belial, din cei ce se duseseră cu David, au răspuns și au zis: Pentru că n‐au mers cu noi, nu le vom da nimic din prada pe care am luat‐o înapoi, ci doar fiecăruia nevasta sa și fiii săi ca să‐i ia și să se ducă. 23Dar David a zis: Să nu faceți așa, frații mei, cu ceea ce ne‐a dat Domnul care ne‐a păzit și a dat în mâna noastră ceata care venea împotriva noastră. 24Și cine va asculta de voi în lucrul acesta? Căci
30.24
Num. 31.27Ios. 22.8
cum este partea celui ce se pogoară la luptă așa va fi și partea celui ce rămâne la unelte: vor împărți deopotrivă. 25Și a fost așa din ziua aceea încolo și el a făcut aceasta așezământ și orânduire pentru Israel până în ziua de astăzi. 26Și David a venit la Țiclag și a trimis din pradă bătrânilor lui Iuda, prietenilor săi, zicând: Iată un dar pentru voi din prada vrăjmașilor Domnului! 27Celor din Betel și celor din Ramotul
30.27
Ios. 19.8
de miazăzi și celor din Iatir
30.27
Ios. 15.48
. 28și celor din Aroer
30.28
Ios. 13.16
și celor din Sifmot și celor din Eștemoa
30.28
Ios. 15.50
29și celor din Racal și celor din cetățile ierahmeeliților
30.29
Cap. 27.10.
și celor din cetățile cheniților
30.29
Jud. 1.16
30și celor din Horma
30.30
Jud. 1.17
și celor din Cor‐Așan și celor din Atac 31și celor din Hebron
30.31
Ios. 14.132 Sam. 2.1
și tuturor locurilor pe unde mersese și venise David, el și oamenii săi.