Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

David trimis înapoi

291Și filistenii

29.1
Cap. 28.1.

și‐au adunat toate taberele
29.1
Cap. 4.1.

la Afec și Israel a tăbărât la fântâna care este în Izreel. 2Și mai marii filistenilor au înaintat cu sutele și cu miile. Și David și oamenii săi au înaintat în urmă cu
29.2
Cap. 28.1, 2.

Achiș. 3Și mai marii filistenilor au zis: Ce caută acești evrei aici? Și Achiș a zis mai marilor filistenilor: Oare nu este acesta David, robul lui Saul, împăratul lui Israel, care a fost cu mine
29.3
Cap. 27.7.

aceste zile sau mai bine acești ani și n‐am aflat
29.3
Dan. 6.5
nicio vină în el, din ziua când a căzut la mine până în ziua de astăzi? 4Dar mai marii filistenilor s‐au mâniat pe el și mai marii filistenilor i‐au zis: Trimite înapoi
29.4
1 Cron. 12.19
pe omul acesta ca să se întoarcă la locul său unde l‐ai așezat și să nu se pogoare cu noi
29.4
Cap. 14.21.

la luptă ca să nu ne fie potrivnic în luptă. Căci cu ce ar putea acesta să se împace cu domnul său? Oare nu cu capetele acestor oameni? 5Oare nu este acesta David de care cântau una alteia în jocuri zicând: Saul a ucis miile sale
29.5
Cap. 18.7;
21.11
și David zecile de mii ale sale? 6Și Achiș a chemat pe David și i‐a zis: Viu este Domnul, tu ai fost drept și ieșirea
29.6
2 Sam. 3.252 Reg. 19.27
ta și intrarea ta cu mine în tabără este bună în ochii mei; căci n‐am
29.6
Vers. 3.

aflat rău în tine din ziua venirii tale la mine până în ziua de astăzi; dar nu ești bun în ochii mai marilor. 7Și întoarce‐te și mergi în pace ca să nu faci rău în ochii mai marilor filistenilor. 8Și David a zis lui Achiș: Ce am făcut și ce ai aflat în robul tău din ziua în care am fost înaintea ta până în ziua de astăzi ca să nu merg să mă bat împotriva vrăjmașilor domnului meu împăratul? 9Și Achiș a răspuns și a zis lui David: Știu că ești bun în ochii mei ca
29.9
2 Sam. 14.17,20
19.27
un înger al lui Dumnezeu, dar mai marii
29.9
Vers. 1.

filistenilor au zis: Să nu se suie cu noi la luptă. 10Și scoală‐te dis de dimineață cu robii domnului tău care au venit cu tine și sculați‐vă de dimineață și când vi se va lumina, plecați. 11Și David s‐a sculat de dimineață, el și oamenii săi, ca să plece a doua zi să se întoarcă în țara filistenilor. Și filistenii
29.11
2 Sam. 4.4
s‐au suit la Izreel.