Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Cântarea Anei

21Și Ana s‐a rugat

2.1
Fil. 4.6
și a zis: Mi se veselește inima
2.1
Lc. 1.46
în Domnul. Mi s‐a înălțat cornul
2.1
Ps. 92.10
112.9
în Domnul. Mi s‐a lărgit gura asupra vrăjmașilor mei: căci mă bucur
2.1
Ps. 9.14
13.5
20.5
35.9
de mântuirea ta. 2Nimeni
2.2
Ex. 15.11Deut. 3.24
32.4Ps. 86.8
89.6,8
nu este sfânt ca Domnul. Căci nu este
2.2
Deut. 4.352 Sam. 22.32
altul afară de tine și nu este stâncă asemenea Dumnezeului nostru. 3Nu vă înmulțiți cuvintele trufașe. Să nu iasă semeție
2.3
Ps. 94.4Mal. 3.13Iuda 15
din gura voastră, căci Domnul este un Dumnezeu cunoscător și faptele sunt cumpănite de el. 4Arcul
2.4
Ps. 37.15,17
76.3
celor puternici este sfărâmat și cei ce se poticneau sunt încinși cu putere. 5Cei ce erau sătui
2.5
Ps. 34.10Lc. 1.53
s‐au închiriat pentru pâine și cei ce erau flămânzi au încetat de a flămânzi. Chiar cea stearpă
2.5
Ps. 113.9
a născut șapte și cea care
2.5
Is. 54.1Ier. 15.9
avea mulți copii lâncezește. 6Domnul omoară și
2.6
Deut. 32.39Iov 5.18Osea 6.1
învie, coboară în Șeol și scoate afară. 7Domnul face sărac
2.7
Iov 1.21
și bogat și scoboară
2.7
Ps. 75.7
și înalță. 8El ridică
2.8
Ps. 113.7,8Dan. 4.17Lc. 1.52
din pulbere pe cel sărac. El înalță din gunoi pe cel nevoiaș ca să‐l facă
2.8
Iov 36.7
să șadă cu unșii și să moștenească scaunul de domnie al slavei. Căci stâlpii
2.8
Iov 38.4,5,6Ps. 24.2
102.25
104.5Evr. 1.3
pământului sunt ai Domnului și a așezat lumea pe ei. 9El păzește picioarele
2.9
Ps. 91.11
121.3
celor plini de îndurare ai săi, iar cei răi vor tăcea în întuneric. Căci niciun om nu va birui prin putere. 10Cei ce se luptă cu Domnul vor fi sfărâmați
2.10
Ps. 2.9
în bucăți. El va tuna împotriva lor din ceruri
2.10
Cap. 7.10.
, Domnul va judeca
2.10
Ps. 96.13
98.9
marginile pământului și va da putere împăratului său și va înălța cornul
2.10
Ps. 89.24
unsului său. 11Și Elcana s‐a dus la Rama la casa lui. Și copilul slujea
2.11
Vers. 18. Cap. 3.1.
Domnului înaintea lui Eli preotul.

Răutatea fiilor lui Eli

12Și fiii lui Eli erau fii ai lui Belial

2.12
Deut. 13.13
, nu
2.12
Jud. 2.10Ier. 22.16Rom. 1.28
cunoșteau pe Domnul. 13Și obiceiul preoților cu poporul era: când aducea cineva o jertfă, venea tânărul preotului, pe când fierbea carnea, cu o furcă cu trei coarne în mână 14și o vâra în cazan sau în oală sau în căldare sau în tigaie; preotul lua cu ea tot ce scotea furca. Așa făceau cu tot Israelul care venea acolo în Silo. 15Și înainte de a arde
2.15
Lev. 3.3,4,5,16
ei grăsimea, tânărul preotului venea și zicea omului care jertfea: Dă carne de fript pentru preot, căci nu va lua de la tine carne fiartă, ci crudă. 16Și dacă omul îi zicea: Vor arde negreșit mai întâi grăsimea și apoi ia cât îți dorește sufletul! atunci el zicea: Nu, ci acum să mi‐o dai, iar de nu, o voi lua cu sila. 17Și păcatul tinerilor era foarte
2.17
Gen. 6.11
mare înaintea Domnului, căci oamenii disprețuiau
2.17
Mal. 2.8
darul Domnului.

Samuel în slujba Domnului

18Iar Samuel

2.18
Vers. 11.
slujea înaintea Domnului ca băiat încins
2.18
Ex. 28.42 Sam. 6.14
cu un efod de in. 19Și mamă‐sa îi făcea o mantie mică și i‐o aducea din an în an, când se suia
2.19
Cap. 1.3.
cu bărbatul său să jertfească jertfa de fiecare an. 20Și Eli a binecuvântat
2.20
Gen. 14.19
pe Elcana și pe nevasta lui și a zis: Domnul să‐ți dea sămânță din femeia aceasta pentru împrumutul
2.20
Cap. 1.28.
care a fost făcut Domnului. Și s‐au dus la locul lor. 21Și Domnul a cercetat
2.21
Gen. 21.1
pe Ana, și ea a zămislit și a născut trei fii și două fete. Și băiatul Samuel
2.21
Jud. 13.24Lc. 1.80
2.40
creștea înaintea Domnului.

Eli își mustră copiii

22Și Eli era foarte bătrân și a auzit tot ce făceau fiii săi la tot Israelul și cum se culcau cu femeile

2.22
Ex. 38.8
, care făceau slujbă la ușa cortului întâlnirii. 23Și le‐a zis: Pentru ce faceți lucruri ca acestea? Căci aud faptele voastre cele rele de la tot poporul acesta. 24Nu, fiii mei, căci știrea pe care o aud nu este bună; voi faceți pe poporul Domnului să greșească. 25Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, Dumnezeu îl va judeca; dar dacă un om păcătuiește împotriva
2.25
Num. 15.30
Domnului, cine se va ruga pentru el? Și n‐au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul
2.25
Ios. 11.20Prov. 15.10
voia să‐i omoare. 26Și băiatul Samuel mergea crescând
2.26
Vers. 21.
, fiind plăcut
2.26
Prov. 3.4Lc. 2.52Fapte. 2.47Rom. 14.18
Domnului și oamenilor.

Vestirea pedepsei împotriva lui Eli

27Și un om

2.27
1 Reg. 13.1
al lui Dumnezeu a venit la Eli și i‐a zis: Așa zice Domnul: Oare nu m‐am descoperit
2.27
Ex. 4.14,27
eu casei tatălui tău când erau în Egipt, în casa lui Faraon? 28Și l‐am ales
2.28
Ex. 28.1,4Num. 16.5
18.1,7
din toate semințiile lui Israel ca să‐mi fie preot, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâie, să poarte efodul înaintea mea; și am dat
2.28
Lev. 2.3,10
6.16
7.7,8,34,35
10.14,15Num. 5.9,10
18.8‐19
casei tatălui tău toate jertfele arse cu foc ale copiilor lui Israel. 29Pentru ce călcați
2.29
Deut. 32.15
în picioare jertfa mea și darul meu, pe care l‐am poruncit în locuința
2.29
Deut. 12.5,6
mea, și cintești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, îngrășându‐vă cu cele mai alese din toate darurile lui Israel, poporul meu? 30De aceea Domnul Dumnezeul lui Israel zice: Am zis
2.30
Ex. 29.9
în adevăr: Casa ta și casa tatălui tău vor umbla înaintea
2.30
Ier. 18.9,10
mea în veac. Dar acum Domnul zice: Departe de mine; căci voi cinsti
2.30
Ps. 18.20
91.14
pe cei ce mă cinstesc și cei ce mă disprețuiesc
2.30
Mal. 2.9
vor fi puțin prețuiți. 31Iată vin zile
2.31
1 Reg. 2.27Ezec. 41.1014.3
22.18
când îți voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, încât nu va fi niciun bătrân în casa ta. 32Și vei vedea strâmtorarea locuinței mele în tot binele care se va face lui Israel, și nu va mai fi bătrân
2.32
Zah. 8.4
în casa ta în veac. 33Și acela din ai tăi, pe care nu‐l voi stârpi de la altarul meu, va fi ca să‐ți topească ochii și să‐ți întristeze inima și toată sămânța casei tale: — vor muri în floarea vârstei. 34Și aceasta‐ți va fi
2.34
1 Reg. 13.3
semnul: ce se va întâmpla celor doi fii ai tăi Hofni și Fineas: vor muri
2.34
Cap. 4.11.
amândoi într‐o singură zi. 35Și
2.35
1 Reg. 2.351 Cron. 29.22Ezec. 41.15
îmi voi ridica un preot credincios, care va face după ceea ce este în inima mea și în sufletul meu și‐i voi zidi
2.35
2 Sam. 7.11,271 Reg. 11.38
o casă trainică și va umbla înaintea unsului
2.35
Ps. 2.2
18.50
meu în toate zilele. 36Și
2.36
1 Reg. 2.27
va fi așa: oricine va rămânea în casa ta va veni și se va pleca lui pentru o bucată de argint și pentru o turtă de pâine și va zice: Pune‐mă, rogu‐te, în vreuna din slujbele preoțești ca să mănânc o bucată de pâine.

3

Domnul se descoperă lui Samuel

31Și băiatul

3.1
Cap. 2.11.
Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Și cuvântul
3.1
Ps. 74.9Amos 8.11
Domnului era rar în zilele acelea; vedenia nu era răspândită. 2Și a fost așa: în vremea aceea, Eli era culcat la locul său și ochii săi începeau să se întunece
3.2
Gen. 27.1
48.104.15
, nu putea vedea, 3și candela
3.3
Ex. 27.21Lev. 24.32 Cron. 13.11
lui Dumnezeu nu era stinsă
3.3
Cap. 1.9.
încă și Samuel era culcat în templul Domnului unde era chivotul lui Dumnezeu. 4Și Domnul a chemat pe Samuel. Și el a zis: Iată‐mă. 5Și a alergat la Eli și a zis: Iată‐mă, căci m‐ai chemat. Și el a zis: Nu te‐am chemat, culcă‐te iarăși. Și s‐a dus și s‐a culcat. 6Și Domnul a chemat iarăși: Samuele! Și Samuel s‐a sculat și s‐a dus la Eli și a zis: Iată‐mă, căci m‐ai chemat. Și el a răspuns: Nu te‐am chemat, fiul meu, culcă‐te iarăși. 7Și Samuel nu cunoștea
3.7
Fapte. 19.2
încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu i se descoperise. 8Și Domnul a chemat iarăși a treia oară pe Samuel. Și el s‐a sculat și s‐a dus la Eli și a zis: Iată‐mă, căci m‐ai chemat. 9Și Eli a înțeles că Domnul chemase pe băiat. Și Eli a zis lui Samuel: Du‐te, culcă‐te. Și va fi așa: dacă te va chema, să zici: Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă! Și Samuel s‐a dus și s‐a culcat la locul său. 10Și Domnul a venit și a stătut și a chemat ca în celelalte dăți: Samuele, Samuele! Și Samuel a zis: Vorbește, căci robul tău ascultă. 11Și Domnul a zis lui Samuel: Iată, voi face un lucru în Israel, ca oricine
3.11
2 Reg. 21.12Ier. 19.3
îl va auzi să‐i țiuie amândouă urechile. 12În ziua aceea voi îndeplini împotriva lui Eli tot
3.12
Cap. 2.30‐36.
ce am zis despre casa lui, de la început până la sfârșit. 13Căci i‐am
3.13
Cap. 2.29, 30, 31, etc.
spus că am să judec
3.13
Ezec. 7.3
18.30
casa lui în veac pentru nelegiuirea pe care a știut‐o: căci fiii săi
3.13
Cap. 2.12, 17, 22.
au adus blestem asupra lor și nu
3.13
Cap. 2.23, 25.
i‐a împiedicat. 14Și de aceea am jurat casei lui Eli că nu
3.14
Num. 15.30,31Is. 22.14
se va face în veac ispășire pentru nelegiuirea casei lui Eli prin jertfă, nici prin dar de mâncare! 15Și Samuel a rămas culcat până dimineața și a deschis ușile casei Domnului. Și Samuel se temea să spună lui Eli vedenia. 16Și Eli a chemat pe Samuel și a zis: Samuele, fiul meu! Și el a zis: Iată‐mă. 17Și Eli a zis: Care este cuvântul pe care ți l‐a vorbit Domnul? Te rog, nu‐l ascunde de mine. Așa să‐ți facă
3.17
Rut 1.17
Dumnezeu și încă mai mult, dacă vei ascunde de mine un cuvânt din toate cuvintele pe care ți le‐a vorbit. 18Și Samuel i‐a spus toate cuvintele și n‐a ascuns nimic de el. Și Eli a zis: Este Domnul
3.18
Iov 1.21
2.10Ps. 39.9Is. 39.8
: facă ce este bun în ochii săi. 19Și Samuel creștea
3.19
Cap. 2.21.
și Domnul
3.19
Gen. 39.2,21,23
era cu el și n‐a lăsat să cadă la pământ niciunul
3.19
Cap. 9.6.
din cuvintele sale. 20Și tot Israelul de la Dan
3.20
Jud. 20.1
până la Beer‐Seba a știut că Samuel era întărit proroc al Domnului. 21Și Domnul s‐a arătat iarăși în Silo, căci Domnul se descoperia lui Samuel în Silo prin cuvântul
3.21
Vers. 1.4.
Domnului.

4

Israel bătut de filisteni

41Și cuvântul lui Samuel a fost către tot Israelul. Și Israel a ieșit la luptă împotriva filistenilor și au tăbărât lângă Eben‐Ezer

4.1
Cap. 5.1;
, iar filistenii au tăbărât în Afec. 2Și filistenii s‐au rânduit de luptă împotriva lui Israel și s‐a lățit lupta și Israel a fost bătut înaintea filistenilor și au ucis ca la patru mii de bărbați în șir de luptă în câmpie. 3Și poporul a venit în tabără și bătrânii lui Israel au zis: De ce ne‐a bătut Domnul astăzi înaintea filistenilor? Să ne luăm din Silo chivotul legământului Domnului, ca să vie în mijlocul nostru și să ne mântuiască din mâna vrăjmașilor noștri. 4Și poporul a trimis la Silo și au adus de acolo chivotul legământului Domnului oștirilor care
4.4
2 Sam. 6.2Ps. 80.1
99.1
șade peste heruvimi
4.4
Ex. 25.18,22Num. 7.89
. Și cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo cu chivotul legământului lui Dumnezeu. 5Și a fost așa: când a venit chivotul legământului Domnului în tabără tot Israelul a strigat cu strigăte mare de a răsunat pământul. 6Și filistenii au auzit vuietul strigării și au zis: Ce este vuietul acestei strigări mari în tabăra evreilor? Și au înțeles că chivotul Domnului venise în tabără. 7Și filistenii s‐au spăimântat, căci ziceau: Dumnezeu a venit în tabără. Și au zis: Vai de noi!, căci una ca aceasta n‐a fost până acum. 8Vai de noi! Cine ne va scăpa din mâna acestor dumnezei măreți? Aceștia sunt dumnezeii care au bătut pe egipteni cu tot felul de răni în pustie. 9Întăriți‐vă
4.9
1 Cor. 16.13
și fiți bărbați, filistenilor, ca să nu fiți robi evreilor, cum v‐au fost ei robi
4.9
Jud. 13.1
vouă: fiți bărbați și luptați‐vă. 10Și filistenii s‐au luptat și Israel a fost
4.10
Vers. 2.
bătut; și au fugit fiecare om la cortul său și a fost foarte mare măcel: și au căzut din Israel treizeci de mii de pedeștri. 11Și chivotul
4.11
Cap. 2.32.
lui Dumnezeu a fost luat și cei doi
4.11
Cap. 2.34.
fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. 12Și un om din Beniamin a alergat din șirul de luptă și a venit în Silo
4.12
2 Sam. 1.2
în aceeași zi cu veșmintele sfâșiate și cu pământ
4.12
Ios. 7.62 Sam. 13.19
15.32Neem. 9.1Iov 2.12
pe capul său. 13Și a venit și iată Eli ședea pe scaunul
4.13
Cap. 1.9.
său, în spre latura drumului, veghind: căci îi tremura inima pentru chivotul lui Dumnezeu. Și omul a intrat și a spus în cetate; și toată cetatea a strigat. 14Și Eli a auzit vuietul strigării și a zis: Ce este strigătul acestei zarve? Și omul s‐a grăbit și a venit și a spus lui Eli. 15Și Eli era de nouăzeci și opt de ani și ochii
4.15
Cap. 3.2.
săi erau pironiți și nu putea vedea. 16Și omul a zis lui Eli: Eu vin de la șirul de luptă și am fugit azi de la șirul de luptă. Și Eli a zis: Cum a mers lucrul
4.16
2 Sam. 1.4
, fiul meu? 17Și cel ce aducea știrea a răspuns și a zis: Israel a fugit dinaintea filistenilor și a fost și măcel mare în popor, și cei doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, sunt morți și ei, și chivotul lui Dumnezeu este luat. 18Și a fost așa: când a pomenit de chivotul lui Dumnezeu, Eli a căzut pe spate de pe scaunul său alături de poartă, și și‐a frânt grumazul și a murit, căci era om bătrân și greu. Și el judecase pe Israel patruzeci de ani. 19Și noră‐sa, nevasta lui Fineas, era însărcinată și aproape să nască; și când a auzit știrea că se luase chivotul lui Dumnezeu și că socrul ei și bărbatul ei au murit, s‐a încovoiat și a născut; căci au apucat‐o durerile. 20Și când era să moară, femeile
4.20
Gen. 35.17
care stăteau lângă ea, i‐au zis: Nu te teme, căci ai născut un fiu. Dar ea n‐a răspuns și nici n‐a luat aminte. 21Și ea a numit pe copil: I‐Cabod
4.21
Cap. 14.3.
, zicând: S‐a depărtat slava
4.21
Ps. 26.8
78.61
din Israel! pentru luarea chivotului lui Dumnezeu și pentru socrul ei și pentru bărbatul ei. 22Și ea a zis: S‐a depărtat slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat!