Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
31

Moartea lui Saul

311Și filistenii

31.1
1 Cron. 10.1‐12
s‐au luptat împotriva lui Israel și bărbații lui Israel au fugit dinaintea filistenilor și au căzut uciși pe muntele Ghilboa
31.1
Cap. 28.4.

. 2Și filistenii au urmărit aprig pe Saul și pe fiii săi și filistenii au bătut pe Ionatan
31.2
Cap. 14.49.
1 Cron. 8.33
și pe Abinadab și pe Malchișua, fiii lui Saul. 3Și lupta
31.3
2 Sam. 1.6
a fost grea pentru Saul și l‐au ajuns arcașii și s‐a temut foarte mult de arcași. 4Și Saul
31.4
Jud. 9.54
a zis purtătorului armelor sale: Scoate‐ți sabia și străpunge‐mă cu ea ca nu cumva să vină acești netăiați împrejur
31.4
Cap. 14.6;
17.26
și să mă străpungă și să‐și bată joc de mine. Iar purtătorul armelor sale n‐a voit, căci se
31.4
2 Sam. 1.14
temea foarte mult. Și Saul și‐a luat sabia și s‐a aruncat
31.4
2 Sam. 1.10
în ea. 5Și purtătorul armelor sale, când a văzut că Saul era mort, s‐a aruncat și el în sabia sa și a murit cu el. 6Și Saul și cei trei fii ai săi și purtătorul armelor sale și toți oamenii săi au murit în aceeași zi. 7Și bărbații lui Israel, care erau dincolo de vale și cei ce erau dincolo de Iordan au văzut că bărbații lui Israel au fugit și că Saul și fiii săi erau morți și au părăsit cetățile și au fugit. Și filistenii au venit și au locuit în ele. 8Și a fost așa: a doua zi au venit filistenii ca să dezbrace pe cei uciși și au aflat pe Saul și pe cei trei fii ai săi căzuți pe muntele Ghilboa. 9Și i‐au tăiat capul și l‐au dezbrăcat de armele lui și au trimis în toate părțile în țara filistenilor să ducă vestea
31.9
2 Sam. 1.20
în casele idolilor lor și poporului. 10Și au pus
31.10
Cap. 21.9.

armele lui în casa Astarteelor
31.10
Jud. 2.13
și i‐au atârnat trupul
31.10
2 Sam. 21.12
de zidul Bet‐Șanului
31.10
Ios. 17.11Jud. 1.27
. 11Și locuitorii din Iabes‐Galaad au auzit
31.11
Cap. 11.3, 9, 11.

despre cele ce făcuseră filistenii lui Saul, 12și toți bărbații viteji s‐au sculat
31.12
Cap. 11.1‐11. 2 Sam. 2.4–7.

și au mers toată noaptea și au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor săi de pe zidul Bet‐Șanului și au venit la Iabes și le‐au ars
31.12
2 Cron. 16.14Ier. 34.5Amos 6.10
acolo. 13Și le‐au luat oasele și le‐au îngropat
31.13
2 Sam. 2.4,5
21.12,13,14
sub tamariscul din Iabes și au postit
31.13
Gen. 50.10
șapte zile.