Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
30

Întoarcerea lui David la Țiclag

301Și a fost așa: când au venit David și oamenii săi la Țiclag a treia zi, amaleciții

30.1
Cap. 15.7;
năvăliseră în partea despre miazăzi și în Țiclag și bătuseră Țiclagul și‐l arseseră cu foc, 2și luaseră prinse pe femeile și toți care erau în el, mici și mari: n‐au ucis pe nimeni, ci i‐au luat cu ei și s‐au dus pe calea lor. 3Și David și oamenii săi au venit în cetate și iată era arsă cu foc, și nevestele lor și fiii lor și fetele lor erau luate prinse. 4Și David și poporul care era cu el și‐au înălțat glasul și au plâns până nu mai era putere în ei să plângă. 5Și amândouă
30.5
Cap. 25.42, 43.
nevestele lui David erau luate prinse: Ahinoam Izreelita și Abigail, nevasta lui Nabal, Carmelita. 6Și David era foarte strâmtorat, căci poporul vorbea
30.6
Ex. 17.4
să‐l ucidă cu pietre, pentru că sufletul întregului popor era amărât, fiecare om pentru fiii săi și pentru fetele sale. Și
30.6
Ps. 42.5
56.3,4,11Hab. 3.17,18
David s‐a întărit în Domnul Dumnezeul său. 7Și
30.7
Cap. 23.6, 9.
David a zis lui Abiatar preotul, fiul lui Ahimelec: Adu‐mi, rogu‐te, efodul aici. Și Abiatar a adus acolo efodul la David. 8Și David
30.8
Cap. 23.2, 4.
a întrebat pe Domnul zicând: Să urmăresc această ceată? Voi ajunge‐o? Și el i‐a răspuns: Urmărește, căci îi vei ajunge negreșit și vei căpăta înapoi toate. 9Și David s‐a dus el și cei șase sute de inși care erau cu el și au venit la pârâul Besor unde au stat cei ce rămâneau în urmă. 10Și David a urmărit înainte, el și patru sute de inși, iar două
30.10
Vers. 21.
sute de inși au stat înapoi, care erau prea obosiți ca să treacă pârâul Besor. 11Și au găsit pe un egiptean în câmp și l‐au dus la David și i‐au dat pâine și a mâncat și i‐au dat apă și a băut. 12Și i‐au dat o bucată de turtă de smochine și două turte de stafide și a mâncat
30.12
Jud. 15.19
și i‐a venit iarăși duhul în el, căci nu mâncase pâine, nici nu băuse apă de trei zile și trei nopți. 13Și David i‐a zis: Al cui ești? Și de unde ești? Și el a zis: Sunt un tânăr egiptean rob al unui amalecit și domnul meu m‐a părăsit, fiindcă m‐am îmbolnăvit acum trei zile. 14Noi am năvălit în partea de miazăzi a cheretiților
30.14
Vers. 16.
și în cea care ține de Iuda și în partea de miazăzi a lui Caleb
30.14
Ios. 14.13
15.13
și am ars Țiclagul cu foc. 15Și David i‐a zis: Voiești să mă pogori la ceata aceea? Și el a zis: Jură‐mi pe Dumnezeu că nu mă vei omorî și nu mă vei da în mâinile domnului meu și te voi pogorî la ceata aceea. 16Și l‐a pogorât și iată erau împrăștiați pe toată fața pământului, mâncând
30.16
1 Tes. 5.3
și bând și jucând, pentru toată prada cea mare pe care o luaseră din țara filistenilor și din țara lui Iuda. 17Și David i‐a bătut din amurg și până în seara zilei a doua și n‐a scăpat niciunul din ei, afară de patru sute de tineri care au încălecat pe cămile și au fugit. 18Și David a luat înapoi tot ce luaseră amaleciții și David a luat înapoi și pe cele două neveste ale sale. 19Și nu le‐a lipsit niciunul, mic sau mare, nici fii nici fete, nici pradă, nici nimic din toate câte luaseră de la ei: David a adus toate
30.19
Vers. 8.
înapoi. 20Și David a luat toate oile și boii pe care le‐au mânat înaintea celorlalte vite. Și au zis: Aceasta este prada lui David. 21Și David a venit la cei două
30.21
Vers. 10.
sute de inși care erau prea obosiți ca să urmeze pe David și pe care‐i lăsase la pârâul Besor, și ei au ieșit spre întâmpinarea lui David și spre întâmpinarea poporului care era cu el și David s‐a apropiat de popor și i‐a întrebat de sănătate. 22Și toți oamenii cei răi și
30.22
Deut. 13.13Jud. 19.22
ai lui Belial, din cei ce se duseseră cu David, au răspuns și au zis: Pentru că n‐au mers cu noi, nu le vom da nimic din prada pe care am luat‐o înapoi, ci doar fiecăruia nevasta sa și fiii săi ca să‐i ia și să se ducă. 23Dar David a zis: Să nu faceți așa, frații mei, cu ceea ce ne‐a dat Domnul care ne‐a păzit și a dat în mâna noastră ceata care venea împotriva noastră. 24Și cine va asculta de voi în lucrul acesta? Căci
30.24
Num. 31.27Ios. 22.8
cum este partea celui ce se pogoară la luptă așa va fi și partea celui ce rămâne la unelte: vor împărți deopotrivă. 25Și a fost așa din ziua aceea încolo și el a făcut aceasta așezământ și orânduire pentru Israel până în ziua de astăzi. 26Și David a venit la Țiclag și a trimis din pradă bătrânilor lui Iuda, prietenilor săi, zicând: Iată un dar pentru voi din prada vrăjmașilor Domnului! 27Celor din Betel și celor din Ramotul
30.27
Ios. 19.8
de miazăzi și celor din Iatir
30.27
Ios. 15.48
. 28și celor din Aroer
30.28
Ios. 13.16
și celor din Sifmot și celor din Eștemoa
30.28
Ios. 15.50
29și celor din Racal și celor din cetățile ierahmeeliților
30.29
Cap. 27.10.
și celor din cetățile cheniților
30.29
Jud. 1.16
30și celor din Horma
30.30
Jud. 1.17
și celor din Cor‐Așan și celor din Atac 31și celor din Hebron
30.31
Ios. 14.132 Sam. 2.1
și tuturor locurilor pe unde mersese și venise David, el și oamenii săi.

31

Moartea lui Saul

311Și filistenii

31.1
1 Cron. 10.1‐12
s‐au luptat împotriva lui Israel și bărbații lui Israel au fugit dinaintea filistenilor și au căzut uciși pe muntele Ghilboa
31.1
Cap. 28.4.
. 2Și filistenii au urmărit aprig pe Saul și pe fiii săi și filistenii au bătut pe Ionatan
31.2
Cap. 14.49.
și pe Abinadab și pe Malchișua, fiii lui Saul. 3Și lupta
31.3
2 Sam. 1.6
a fost grea pentru Saul și l‐au ajuns arcașii și s‐a temut foarte mult de arcași. 4Și Saul
31.4
Jud. 9.54
a zis purtătorului armelor sale: Scoate‐ți sabia și străpunge‐mă cu ea ca nu cumva să vină acești netăiați împrejur
31.4
Cap. 14.6;
și să mă străpungă și să‐și bată joc de mine. Iar purtătorul armelor sale n‐a voit, căci se
31.4
2 Sam. 1.14
temea foarte mult. Și Saul și‐a luat sabia și s‐a aruncat
31.4
2 Sam. 1.10
în ea. 5Și purtătorul armelor sale, când a văzut că Saul era mort, s‐a aruncat și el în sabia sa și a murit cu el. 6Și Saul și cei trei fii ai săi și purtătorul armelor sale și toți oamenii săi au murit în aceeași zi. 7Și bărbații lui Israel, care erau dincolo de vale și cei ce erau dincolo de Iordan au văzut că bărbații lui Israel au fugit și că Saul și fiii săi erau morți și au părăsit cetățile și au fugit. Și filistenii au venit și au locuit în ele. 8Și a fost așa: a doua zi au venit filistenii ca să dezbrace pe cei uciși și au aflat pe Saul și pe cei trei fii ai săi căzuți pe muntele Ghilboa. 9Și i‐au tăiat capul și l‐au dezbrăcat de armele lui și au trimis în toate părțile în țara filistenilor să ducă vestea
31.9
2 Sam. 1.20
în casele idolilor lor și poporului. 10Și au pus
31.10
Cap. 21.9.
armele lui în casa Astarteelor
31.10
Jud. 2.13
și i‐au atârnat trupul
31.10
2 Sam. 21.12
de zidul Bet‐Șanului
31.10
Ios. 17.11Jud. 1.27
. 11Și locuitorii din Iabes‐Galaad au auzit
31.11
Cap. 11.3, 9, 11.
despre cele ce făcuseră filistenii lui Saul, 12și toți bărbații viteji s‐au sculat
31.12
Cap. 11.1‐11. 2 Sam. 2.4–7.
și au mers toată noaptea și au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor săi de pe zidul Bet‐Șanului și au venit la Iabes și le‐au ars
31.12
2 Cron. 16.14Ier. 34.5Amos 6.10
acolo. 13Și le‐au luat oasele și le‐au îngropat
31.13
2 Sam. 2.4,5
21.12,13,14
sub tamariscul din Iabes și au postit
31.13
Gen. 50.10
șapte zile.