Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Domnul se descoperă lui Samuel

31Și băiatul

3.1
Cap. 2.11.
Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Și cuvântul
3.1
Ps. 74.9Amos 8.11
Domnului era rar în zilele acelea; vedenia nu era răspândită. 2Și a fost așa: în vremea aceea, Eli era culcat la locul său și ochii săi începeau să se întunece
3.2
Gen. 27.1
48.104.15
, nu putea vedea, 3și candela
3.3
Ex. 27.21Lev. 24.32 Cron. 13.11
lui Dumnezeu nu era stinsă
3.3
Cap. 1.9.
încă și Samuel era culcat în templul Domnului unde era chivotul lui Dumnezeu. 4Și Domnul a chemat pe Samuel. Și el a zis: Iată‐mă. 5Și a alergat la Eli și a zis: Iată‐mă, căci m‐ai chemat. Și el a zis: Nu te‐am chemat, culcă‐te iarăși. Și s‐a dus și s‐a culcat. 6Și Domnul a chemat iarăși: Samuele! Și Samuel s‐a sculat și s‐a dus la Eli și a zis: Iată‐mă, căci m‐ai chemat. Și el a răspuns: Nu te‐am chemat, fiul meu, culcă‐te iarăși. 7Și Samuel nu cunoștea
3.7
Fapte. 19.2
încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu i se descoperise. 8Și Domnul a chemat iarăși a treia oară pe Samuel. Și el s‐a sculat și s‐a dus la Eli și a zis: Iată‐mă, căci m‐ai chemat. 9Și Eli a înțeles că Domnul chemase pe băiat. Și Eli a zis lui Samuel: Du‐te, culcă‐te. Și va fi așa: dacă te va chema, să zici: Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă! Și Samuel s‐a dus și s‐a culcat la locul său. 10Și Domnul a venit și a stătut și a chemat ca în celelalte dăți: Samuele, Samuele! Și Samuel a zis: Vorbește, căci robul tău ascultă. 11Și Domnul a zis lui Samuel: Iată, voi face un lucru în Israel, ca oricine
3.11
2 Reg. 21.12Ier. 19.3
îl va auzi să‐i țiuie amândouă urechile. 12În ziua aceea voi îndeplini împotriva lui Eli tot
3.12
Cap. 2.30‐36.
ce am zis despre casa lui, de la început până la sfârșit. 13Căci i‐am
3.13
Cap. 2.29, 30, 31, etc.
spus că am să judec
3.13
Ezec. 7.3
18.30
casa lui în veac pentru nelegiuirea pe care a știut‐o: căci fiii săi
3.13
Cap. 2.12, 17, 22.
au adus blestem asupra lor și nu
3.13
Cap. 2.23, 25.
i‐a împiedicat. 14Și de aceea am jurat casei lui Eli că nu
3.14
Num. 15.30,31Is. 22.14
se va face în veac ispășire pentru nelegiuirea casei lui Eli prin jertfă, nici prin dar de mâncare! 15Și Samuel a rămas culcat până dimineața și a deschis ușile casei Domnului. Și Samuel se temea să spună lui Eli vedenia. 16Și Eli a chemat pe Samuel și a zis: Samuele, fiul meu! Și el a zis: Iată‐mă. 17Și Eli a zis: Care este cuvântul pe care ți l‐a vorbit Domnul? Te rog, nu‐l ascunde de mine. Așa să‐ți facă
3.17
Rut 1.17
Dumnezeu și încă mai mult, dacă vei ascunde de mine un cuvânt din toate cuvintele pe care ți le‐a vorbit. 18Și Samuel i‐a spus toate cuvintele și n‐a ascuns nimic de el. Și Eli a zis: Este Domnul
3.18
Iov 1.21
2.10Ps. 39.9Is. 39.8
: facă ce este bun în ochii săi. 19Și Samuel creștea
3.19
Cap. 2.21.
și Domnul
3.19
Gen. 39.2,21,23
era cu el și n‐a lăsat să cadă la pământ niciunul
3.19
Cap. 9.6.
din cuvintele sale. 20Și tot Israelul de la Dan
3.20
Jud. 20.1
până la Beer‐Seba a știut că Samuel era întărit proroc al Domnului. 21Și Domnul s‐a arătat iarăși în Silo, căci Domnul se descoperia lui Samuel în Silo prin cuvântul
3.21
Vers. 1.4.
Domnului.

4

Israel bătut de filisteni

41Și cuvântul lui Samuel a fost către tot Israelul. Și Israel a ieșit la luptă împotriva filistenilor și au tăbărât lângă Eben‐Ezer

4.1
Cap. 5.1;
, iar filistenii au tăbărât în Afec. 2Și filistenii s‐au rânduit de luptă împotriva lui Israel și s‐a lățit lupta și Israel a fost bătut înaintea filistenilor și au ucis ca la patru mii de bărbați în șir de luptă în câmpie. 3Și poporul a venit în tabără și bătrânii lui Israel au zis: De ce ne‐a bătut Domnul astăzi înaintea filistenilor? Să ne luăm din Silo chivotul legământului Domnului, ca să vie în mijlocul nostru și să ne mântuiască din mâna vrăjmașilor noștri. 4Și poporul a trimis la Silo și au adus de acolo chivotul legământului Domnului oștirilor care
4.4
2 Sam. 6.2Ps. 80.1
99.1
șade peste heruvimi
4.4
Ex. 25.18,22Num. 7.89
. Și cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo cu chivotul legământului lui Dumnezeu. 5Și a fost așa: când a venit chivotul legământului Domnului în tabără tot Israelul a strigat cu strigăte mare de a răsunat pământul. 6Și filistenii au auzit vuietul strigării și au zis: Ce este vuietul acestei strigări mari în tabăra evreilor? Și au înțeles că chivotul Domnului venise în tabără. 7Și filistenii s‐au spăimântat, căci ziceau: Dumnezeu a venit în tabără. Și au zis: Vai de noi!, căci una ca aceasta n‐a fost până acum. 8Vai de noi! Cine ne va scăpa din mâna acestor dumnezei măreți? Aceștia sunt dumnezeii care au bătut pe egipteni cu tot felul de răni în pustie. 9Întăriți‐vă
4.9
1 Cor. 16.13
și fiți bărbați, filistenilor, ca să nu fiți robi evreilor, cum v‐au fost ei robi
4.9
Jud. 13.1
vouă: fiți bărbați și luptați‐vă. 10Și filistenii s‐au luptat și Israel a fost
4.10
Vers. 2.
bătut; și au fugit fiecare om la cortul său și a fost foarte mare măcel: și au căzut din Israel treizeci de mii de pedeștri. 11Și chivotul
4.11
Cap. 2.32.
lui Dumnezeu a fost luat și cei doi
4.11
Cap. 2.34.
fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. 12Și un om din Beniamin a alergat din șirul de luptă și a venit în Silo
4.12
2 Sam. 1.2
în aceeași zi cu veșmintele sfâșiate și cu pământ
4.12
Ios. 7.62 Sam. 13.19
15.32Neem. 9.1Iov 2.12
pe capul său. 13Și a venit și iată Eli ședea pe scaunul
4.13
Cap. 1.9.
său, în spre latura drumului, veghind: căci îi tremura inima pentru chivotul lui Dumnezeu. Și omul a intrat și a spus în cetate; și toată cetatea a strigat. 14Și Eli a auzit vuietul strigării și a zis: Ce este strigătul acestei zarve? Și omul s‐a grăbit și a venit și a spus lui Eli. 15Și Eli era de nouăzeci și opt de ani și ochii
4.15
Cap. 3.2.
săi erau pironiți și nu putea vedea. 16Și omul a zis lui Eli: Eu vin de la șirul de luptă și am fugit azi de la șirul de luptă. Și Eli a zis: Cum a mers lucrul
4.16
2 Sam. 1.4
, fiul meu? 17Și cel ce aducea știrea a răspuns și a zis: Israel a fugit dinaintea filistenilor și a fost și măcel mare în popor, și cei doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, sunt morți și ei, și chivotul lui Dumnezeu este luat. 18Și a fost așa: când a pomenit de chivotul lui Dumnezeu, Eli a căzut pe spate de pe scaunul său alături de poartă, și și‐a frânt grumazul și a murit, căci era om bătrân și greu. Și el judecase pe Israel patruzeci de ani. 19Și noră‐sa, nevasta lui Fineas, era însărcinată și aproape să nască; și când a auzit știrea că se luase chivotul lui Dumnezeu și că socrul ei și bărbatul ei au murit, s‐a încovoiat și a născut; căci au apucat‐o durerile. 20Și când era să moară, femeile
4.20
Gen. 35.17
care stăteau lângă ea, i‐au zis: Nu te teme, căci ai născut un fiu. Dar ea n‐a răspuns și nici n‐a luat aminte. 21Și ea a numit pe copil: I‐Cabod
4.21
Cap. 14.3.
, zicând: S‐a depărtat slava
4.21
Ps. 26.8
78.61
din Israel! pentru luarea chivotului lui Dumnezeu și pentru socrul ei și pentru bărbatul ei. 22Și ea a zis: S‐a depărtat slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat!

5

Căderea lui Dagon înaintea cnivotului

51Și filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l‐au dus de la Eben‐Ezer

5.1
Cap. 4.1;
la Asdod. 2Și filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l‐au adus în casa lui Dagon
5.2
Jud. 16.23
și l‐au pus lângă Dagon. 3Și a doua zi asdodenii s‐au sculat de dimineață și iată Dagon zăcea
5.3
Is. 19.1
46.1,2
pe fața sa la pământ înaintea chivotului Domnului. Și au luat pe Dagon și l‐au pus
5.3
Is. 46.7
iarăși la locul său. 4Și s‐au sculat devreme, a doua zi de dimineață, și iată Dagon zăcea pe fața sa la pământ înaintea chivotului Domnului și capul
5.4
Ier. 50.2Ezec. 6.4,6Mica 1.7
lui Dagon și amândouă palmele mâinilor sale tăiate erau pe prag. Numai trunchiul lui Dagon îi rămăsese. 5De aceea preoții lui Dagon și toți cei ce intră
5.5
Țef. 1.9
în casa lui Dagon nu calcă pe pragul lui Dagon în Asdod până în ziua de astăzi.

Pedeapsa filistenilor

6Și mâna

5.6
Vers. 7.11.
Domnului a fost grea asupra asdodenilor și i‐a pustiit
5.6
Cap. 6.5.
și i‐a bătut cu umflături
5.6
Deut. 28.27Ps. 78.66
, Asdodul și hotarele sale. 7Și oamenii din Asdod au văzut că este așa și au zis: Să nu rămână chivotul Dumnezeului lui Israel la noi, căci mâna sa este grea asupra noastră și asupra dumnezeului nostru Dagon. 8Și au trimis și au adunat pe toți domnii filistenilor la ei și au zis: Ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel? Și ei au răspuns: Să se îndrepte chivotul Dumnezeului lui Israel spre Gat. Și au îndreptat chivotul Dumnezeului lui Israel într‐acolo. 9Și a fost așa: după ce l‐au îndreptat într‐acolo, mâna
5.9
Deut. 2.1512.15
Domnului a fost asupra cetății cu foarte mare
5.9
Vers. 11.
groază și a bătut
5.9
Vers. 6.
pe oamenii cetății de la mic până la mare și s‐au deschis umflăturile pe ei. 10Și au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Și a fost așa: cum a venit chivotul lui Dumnezeu la Ecron, ecroniții au strigat, zicând: Au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel ca să ne ucidă, pe noi și pe poporul nostru. 11Și au trimis și au adunat pe toți domnii filistenilor și au zis: Trimiteți chivotul Dumnezeului lui Israel și să se întoarcă la locul său și să nu ne ucidă pe noi și poporul nostru. Căci o groază de moarte era în toată cetatea; mâna
5.11
Vers. 6, 9.
lui Dumnezeu era foarte grea acolo. 12Și oamenii care nu mureau erau loviți cu umflături și strigătul cetății se suia până la cer.