Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Chivotul trimis la Betșemeș

61Și chivotul Domnului a fost șapte luni în câmpia filistenilor. 2Și filistenii au chemat

6.2
Gen. 41.8Ex. 7.11Dan. 2.2
5.7Mat. 2.4
pe preoți și pe ghicitori zicând: Ce să facem cu chivotul Domnului? Arătați‐ne cu ce să‐l trimitem la locul său. 3Și ei au zis: Dacă trimiteți chivotul Dumnezeului lui Israel, nu‐l trimiteți cu mâna goală
6.3
Ex. 23.15Deut. 16.16
, ci întoarceți‐i negreșit o jertfă
6.3
Lev. 5.15,16
pentru vină; atunci vă veți vindeca și veți ști
6.3
Vers. 9.

de ce nu se depărtează mâna sa de la voi. 4Și au zis: Ce jertfă pentru vină îi vom întoarce? Și ei au zis: Cinci umflături de aur și cinci șoareci de aur, după
6.4
Vers. 17, 18.
Ios. 13.3Jud. 3.3
numărul domnilor filistenilor; căci o singură rană a fost pe ei toți și pe domnii voștri. 5Și să faceți chipurile umflăturilor
6.5
Cap. 5.6.

voastre și chipurile șoarecilor voștri, care vă strică pământul, și să dați
6.5
Ios. 7.19Is. 42.12Mal. 2.2In. 9.24
slavă Dumnezeului lui Israel: poate că își va ușura
6.5
Cap. 5.6, 11.
Ps. 39.10
mâna de peste voi și de peste dumnezeii
6.5
Cap. 5.3, 4, 7.

voștri și de peste pământul vostru. 6Și pentru ce v‐ați învârtoșa inima cum
6.6
Ex. 7.13
8.15
14.17
și‐au învârtoșat egiptenii și Faraon inima lor? După ce a lucrat între ei cu putere, oare nu i‐au lăsat
6.6
Ex. 12.31
să se ducă și au plecat? 7Și acum luați și faceți un
6.7
2 Sam. 6.3
car nou și două vaci tinere care alăptează, peste care n‐a venit
6.7
Num. 19.2
jug, și înjugați vacile la car și mânați acasă vițeii lor de la ele. 8Și luați chivotul Domnului și puneți‐l în car și puneți într‐o ladă alături de el sculele de aur
6.8
Vers. 4, 5.

, pe care i le întoarceți ca jertfă pentru vină și trimiteți‐l ca să se ducă. 9Și veți vedea: dacă se va sui pe calea hotarului său la Bet‐Șemeș
6.9
Ios. 15.10
, el ne‐a făcut acest rău mare; dacă nu, atunci vom ști
6.9
Vers. 3.

că nu mâna sa ne‐a lovit, a venit asupra noastră din întâmplare. 10Și oamenii au făcut așa. Și au luat două vaci tinere care alăptau și le‐au înjugat la car și au închis vițeii lor acasă. 11Și au pus în car chivotul Domnului și lada și șoarecii de aur și chipurile umflăturilor lor. 12Și vacile au mers drept înainte pe cale, pe calea către Bet‐Șemeș: mergeau pe un drum ridicat, mergând și mugind, și nu s‐au abătut nici la dreapta, nici la stânga. Și domnii filistenilor au mers în urma lor până la hotarul Bet‐Șemeșului.

Chivotul la Bet‐Șemeș

13Și cei din Bet‐Șemeș secerau grânele în vale; și și‐au ridicat ochii și au văzut chivotul și s‐au bucurat când l‐au văzut. 14Și carul a venit în câmpul lui Iosua, Bet‐Șemitul, și a stat acolo. Și acolo era o piatră mare. Și au despicat lemnele carului și au adus vacile ardere de tot Domnului. 15Și leviții au pogorât chivotul Domnului și lada care era cu el, în care se aflau sculele de aur, și le‐au pus pe piatra cea mare și oamenii din Bet‐Șemeș au adus arderi de tot și au jertfit Domnului jertfe în ziua aceea. 16Și cei

6.16
Ios. 13.3
cinci domni ai filistenilor au văzut și s‐au întors la Ecron în aceeași zi. 17Și
6.17
Vers. 4.

acestea sunt umflăturile de aur pe care le‐au întors filistenii ca jertfe pentru vină Domnului: pentru Asdod una, pentru Gaza una, pentru Ascalon una, pentru Gat una, pentru Ecron una, 18și șoarecii de aur, după numărul tuturor cetăților filistenilor, care erau ale celor cinci domni, de la cetățile întărite până la satele țărănimii și până la piatra cea mare pe care au pus jos chivotul Domnului; ea este până în ziua de astăzi în câmpul lui Iosua, Bet‐Șemitul. 19Și Domnul a bătut
6.19
Ex. 19.21Num. 4.5,15,202 Sam. 6.7
pe locuitorii Bet‐Șemeșului pentru că se uitaseră în chivotul Domnului și a bătut din popor șaptezeci de bărbați și cincizeci de mii de bărbați. Și poporul s‐a jelit pentru că Domnul lovise poporul cu o lovitură mare. 20Și oamenii din Bet‐Șemeș au zis: Cine poate
6.20
2 Sam. 6.9Mal. 3.2
sta înaintea Domnului, acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine să se suie el de la noi? 21Și au trimis soli la locuitorii din
6.21
Ios. 18.14Jud. 18.121 Cron. 13.5,6
Chiriat‐Iearim zicând: filistenii au adus înapoi chivotul Domnului: coborâți‐vă, suiți‐l la voi.