Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Căderea lui Dagon înaintea cnivotului

51Și filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l‐au dus de la Eben‐Ezer

5.1
Cap. 4.1;
la Asdod. 2Și filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l‐au adus în casa lui Dagon
5.2
Jud. 16.23
și l‐au pus lângă Dagon. 3Și a doua zi asdodenii s‐au sculat de dimineață și iată Dagon zăcea
5.3
Is. 19.1
46.1,2
pe fața sa la pământ înaintea chivotului Domnului. Și au luat pe Dagon și l‐au pus
5.3
Is. 46.7
iarăși la locul său. 4Și s‐au sculat devreme, a doua zi de dimineață, și iată Dagon zăcea pe fața sa la pământ înaintea chivotului Domnului și capul
5.4
Ier. 50.2Ezec. 6.4,6Mica 1.7
lui Dagon și amândouă palmele mâinilor sale tăiate erau pe prag. Numai trunchiul lui Dagon îi rămăsese. 5De aceea preoții lui Dagon și toți cei ce intră
5.5
Țef. 1.9
în casa lui Dagon nu calcă pe pragul lui Dagon în Asdod până în ziua de astăzi.

Pedeapsa filistenilor

6Și mâna

5.6
Vers. 7.11.
Domnului a fost grea asupra asdodenilor și i‐a pustiit
5.6
Cap. 6.5.
și i‐a bătut cu umflături
5.6
Deut. 28.27Ps. 78.66
, Asdodul și hotarele sale. 7Și oamenii din Asdod au văzut că este așa și au zis: Să nu rămână chivotul Dumnezeului lui Israel la noi, căci mâna sa este grea asupra noastră și asupra dumnezeului nostru Dagon. 8Și au trimis și au adunat pe toți domnii filistenilor la ei și au zis: Ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel? Și ei au răspuns: Să se îndrepte chivotul Dumnezeului lui Israel spre Gat. Și au îndreptat chivotul Dumnezeului lui Israel într‐acolo. 9Și a fost așa: după ce l‐au îndreptat într‐acolo, mâna
5.9
Deut. 2.1512.15
Domnului a fost asupra cetății cu foarte mare
5.9
Vers. 11.
groază și a bătut
5.9
Vers. 6.
pe oamenii cetății de la mic până la mare și s‐au deschis umflăturile pe ei. 10Și au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Și a fost așa: cum a venit chivotul lui Dumnezeu la Ecron, ecroniții au strigat, zicând: Au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel ca să ne ucidă, pe noi și pe poporul nostru. 11Și au trimis și au adunat pe toți domnii filistenilor și au zis: Trimiteți chivotul Dumnezeului lui Israel și să se întoarcă la locul său și să nu ne ucidă pe noi și poporul nostru. Căci o groază de moarte era în toată cetatea; mâna
5.11
Vers. 6, 9.
lui Dumnezeu era foarte grea acolo. 12Și oamenii care nu mureau erau loviți cu umflături și strigătul cetății se suia până la cer.

6

Chivotul trimis la Betșemeș

61Și chivotul Domnului a fost șapte luni în câmpia filistenilor. 2Și filistenii au chemat

6.2
Gen. 41.8Ex. 7.11Dan. 2.2
5.7Mat. 2.4
pe preoți și pe ghicitori zicând: Ce să facem cu chivotul Domnului? Arătați‐ne cu ce să‐l trimitem la locul său. 3Și ei au zis: Dacă trimiteți chivotul Dumnezeului lui Israel, nu‐l trimiteți cu mâna goală
6.3
Ex. 23.15Deut. 16.16
, ci întoarceți‐i negreșit o jertfă
6.3
Lev. 5.15,16
pentru vină; atunci vă veți vindeca și veți ști
6.3
Vers. 9.
de ce nu se depărtează mâna sa de la voi. 4Și au zis: Ce jertfă pentru vină îi vom întoarce? Și ei au zis: Cinci umflături de aur și cinci șoareci de aur, după
6.4
Vers. 17, 18.
numărul domnilor filistenilor; căci o singură rană a fost pe ei toți și pe domnii voștri. 5Și să faceți chipurile umflăturilor
6.5
Cap. 5.6.
voastre și chipurile șoarecilor voștri, care vă strică pământul, și să dați
6.5
Ios. 7.19Is. 42.12Mal. 2.2In. 9.24
slavă Dumnezeului lui Israel: poate că își va ușura
6.5
Cap. 5.6, 11.
mâna de peste voi și de peste dumnezeii
6.5
Cap. 5.3, 4, 7.
voștri și de peste pământul vostru. 6Și pentru ce v‐ați învârtoșa inima cum
6.6
Ex. 7.13
8.15
14.17
și‐au învârtoșat egiptenii și Faraon inima lor? După ce a lucrat între ei cu putere, oare nu i‐au lăsat
6.6
Ex. 12.31
să se ducă și au plecat? 7Și acum luați și faceți un
6.7
2 Sam. 6.3
car nou și două vaci tinere care alăptează, peste care n‐a venit
6.7
Num. 19.2
jug, și înjugați vacile la car și mânați acasă vițeii lor de la ele. 8Și luați chivotul Domnului și puneți‐l în car și puneți într‐o ladă alături de el sculele de aur
6.8
Vers. 4, 5.
, pe care i le întoarceți ca jertfă pentru vină și trimiteți‐l ca să se ducă. 9Și veți vedea: dacă se va sui pe calea hotarului său la Bet‐Șemeș
6.9
Ios. 15.10
, el ne‐a făcut acest rău mare; dacă nu, atunci vom ști
6.9
Vers. 3.
că nu mâna sa ne‐a lovit, a venit asupra noastră din întâmplare. 10Și oamenii au făcut așa. Și au luat două vaci tinere care alăptau și le‐au înjugat la car și au închis vițeii lor acasă. 11Și au pus în car chivotul Domnului și lada și șoarecii de aur și chipurile umflăturilor lor. 12Și vacile au mers drept înainte pe cale, pe calea către Bet‐Șemeș: mergeau pe un drum ridicat, mergând și mugind, și nu s‐au abătut nici la dreapta, nici la stânga. Și domnii filistenilor au mers în urma lor până la hotarul Bet‐Șemeșului.

Chivotul la Bet‐Șemeș

13Și cei din Bet‐Șemeș secerau grânele în vale; și și‐au ridicat ochii și au văzut chivotul și s‐au bucurat când l‐au văzut. 14Și carul a venit în câmpul lui Iosua, Bet‐Șemitul, și a stat acolo. Și acolo era o piatră mare. Și au despicat lemnele carului și au adus vacile ardere de tot Domnului. 15Și leviții au pogorât chivotul Domnului și lada care era cu el, în care se aflau sculele de aur, și le‐au pus pe piatra cea mare și oamenii din Bet‐Șemeș au adus arderi de tot și au jertfit Domnului jertfe în ziua aceea. 16Și cei

6.16
Ios. 13.3
cinci domni ai filistenilor au văzut și s‐au întors la Ecron în aceeași zi. 17Și
6.17
Vers. 4.
acestea sunt umflăturile de aur pe care le‐au întors filistenii ca jertfe pentru vină Domnului: pentru Asdod una, pentru Gaza una, pentru Ascalon una, pentru Gat una, pentru Ecron una, 18și șoarecii de aur, după numărul tuturor cetăților filistenilor, care erau ale celor cinci domni, de la cetățile întărite până la satele țărănimii și până la piatra cea mare pe care au pus jos chivotul Domnului; ea este până în ziua de astăzi în câmpul lui Iosua, Bet‐Șemitul. 19Și Domnul a bătut
6.19
Ex. 19.21Num. 4.5,15,202 Sam. 6.7
pe locuitorii Bet‐Șemeșului pentru că se uitaseră în chivotul Domnului și a bătut din popor șaptezeci de bărbați și cincizeci de mii de bărbați. Și poporul s‐a jelit pentru că Domnul lovise poporul cu o lovitură mare. 20Și oamenii din Bet‐Șemeș au zis: Cine poate
6.20
2 Sam. 6.9Mal. 3.2
sta înaintea Domnului, acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine să se suie el de la noi? 21Și au trimis soli la locuitorii din
6.21
Ios. 18.14Jud. 18.121 Cron. 13.5,6
Chiriat‐Iearim zicând: filistenii au adus înapoi chivotul Domnului: coborâți‐vă, suiți‐l la voi.

7

Chivotul la Chiriat‐Iearim

71Și oamenii din Chiriat‐Iearim

7.1
Cap. 6.21.
au venit și au suit chivotul Domnului și l‐au adus în casa lui Abinadab
7.1
2 Sam. 6.4
pe deal și au sfințit pe Eleazar, fiul lui, ca să păzească chivotul Domnului. 2Și a fost așa: din ziua în care a rămas chivotul în Chiriat‐Iearim, au fost zile multe, căci au fost douăzeci de ani. Și toată casa lui Israel s‐a bocit după Domnul. 3Și Samuel a vorbit către toată casa lui Israel zicând: Dacă vă întoarceți
7.3
Deut. 30.2‐101 Reg. 8.48Is. 55.7Osea 6.1Ioel 2.12
la Domnul din toată inima voastră, scoateți
7.3
Gen. 35.2Ios. 24.14,23
dumnezeii străini și Astarteele
7.3
Jud. 2.13
din mijlocul vostru, și îndreptați‐vă inimile
7.3
2 Cron. 30.19Iov 11.13,14
spre Domnul și numai
7.3
Deut. 6.13
10.20
13.4Mat. 4.10Lc. 4.8
lui slujiți‐i și vă va scăpa din mâna filistenilor. 4Și copiii lui Israel au scos Baalii
7.4
Jud. 2.11
și Astarteele și au slujit numai Domnului. 5Și Samuel a zis: Adunați
7.5
Jud. 20.12 Reg. 25.23
tot Israelul la Mițpa și mă voi ruga Domnului pentru voi. 6Și s‐au adunat la Mițpa și au scos
7.6
2 Sam. 14.14
apă și au vărsat‐o înaintea Domnului și au postit
7.6
Neem. 9.1‐2Dan. 9.3,4,5Ioel 2.12
în ziua aceea și au zis acolo: Am păcătuit
7.6
Jud. 10.101 Reg. 8.47Ps. 106.6
împotriva Domnului! Și Samuel a judecat pe copiii lui Israel la Mițpa.

Israel se căiește

7Și filistenii au auzit că copiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnii filistenilor s‐au suit împotriva lui Israel. Și copiii lui Israel au auzit și s‐au temut de filisteni. 8Și copiii lui Israel au zis lui Samuel: Nu înceta

7.8
Is. 37.4
să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne mântuiască din mâna filistenilor. 9Și Samuel a luat un miel de lapte și l‐a adus întreg ardere de tot Domnului. Și Samuel a strigat
7.9
Ps. 99.6Ier. 15.1
către Domnul pentru Israel și Domnul i‐a răspuns. 10Și pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii au înaintat să lupte împotriva lui Israel. Și Domnul a tunat
7.10
Ios. 10.10Jud. 4.15
5.202 Sam. 22.14,15
în ziua aceea cu un tunet mare asupra filistenilor și i‐a pus în învălmășeală; și au fost bătuți înaintea lui Israel. 11Și bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa și au urmărit pe filisteni și i‐au bătut până sub Bet‐Car. 12Și Samuel a luat
7.12
Gen. 28.18
31.45
34.14Ios. 4.9
24.26
o piatră și a pus‐o între Mițpa și Șen și i‐a pus numele Eben‐Ezer și a zis: Domnul ne‐a ajutat până aici. 13Și
7.13
Jud. 13.1
filistenii au fost supuși și n‐au mai
7.13
Cap. 13.5.
venit în hotarul lui Israel; și mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în toate zilele lui Samuel. 14Și cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel au fost înapoiate lui Israel, de la Ecron până la Gat; și Israel și‐a scăpat hotarul din mâna filistenilor. Și a fost pace între Israel și Amoriți.

Samuel judecător

15Și Samuel a judecat

7.15
Vers. 6. Cap. 12.11.
pe Israel în toate zilele vieții sale. 16Și mergea din an în an și făcea înconjurul la Betel, Ghilgal și Mițpa și judeca pe Israel în toate locurile acestea. 17Și se întorcea
7.17
Cap. 8.4.
la Rama, căci acolo era casa lui și acolo judeca pe Israel. Și a zidit
7.17
Jud. 21.4
acolo un altar Domnului.