Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Chivotul la Chiriat‐Iearim

71Și oamenii din Chiriat‐Iearim

7.1
Cap. 6.21.
Ps. 132.6
au venit și au suit chivotul Domnului și l‐au adus în casa lui Abinadab
7.1
2 Sam. 6.4
pe deal și au sfințit pe Eleazar, fiul lui, ca să păzească chivotul Domnului. 2Și a fost așa: din ziua în care a rămas chivotul în Chiriat‐Iearim, au fost zile multe, căci au fost douăzeci de ani. Și toată casa lui Israel s‐a bocit după Domnul. 3Și Samuel a vorbit către toată casa lui Israel zicând: Dacă vă întoarceți
7.3
Deut. 30.2‐101 Reg. 8.48Is. 55.7Osea 6.1Ioel 2.12
la Domnul din toată inima voastră, scoateți
7.3
Gen. 35.2Ios. 24.14,23
dumnezeii străini și Astarteele
7.3
Jud. 2.13
din mijlocul vostru, și îndreptați‐vă inimile
7.3
2 Cron. 30.19Iov 11.13,14
spre Domnul și numai
7.3
Deut. 6.13
10.20
13.4Mat. 4.10Lc. 4.8
lui slujiți‐i și vă va scăpa din mâna filistenilor. 4Și copiii lui Israel au scos Baalii
7.4
Jud. 2.11
și Astarteele și au slujit numai Domnului. 5Și Samuel a zis: Adunați
7.5
Jud. 20.12 Reg. 25.23
tot Israelul la Mițpa și mă voi ruga Domnului pentru voi. 6Și s‐au adunat la Mițpa și au scos
7.6
2 Sam. 14.14
apă și au vărsat‐o înaintea Domnului și au postit
7.6
Neem. 9.1‐2Dan. 9.3,4,5Ioel 2.12
în ziua aceea și au zis acolo: Am păcătuit
7.6
Jud. 10.101 Reg. 8.47Ps. 106.6
împotriva Domnului! Și Samuel a judecat pe copiii lui Israel la Mițpa.

Israel se căiește

7Și filistenii au auzit că copiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnii filistenilor s‐au suit împotriva lui Israel. Și copiii lui Israel au auzit și s‐au temut de filisteni. 8Și copiii lui Israel au zis lui Samuel: Nu înceta

7.8
Is. 37.4
să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne mântuiască din mâna filistenilor. 9Și Samuel a luat un miel de lapte și l‐a adus întreg ardere de tot Domnului. Și Samuel a strigat
7.9
Ps. 99.6Ier. 15.1
către Domnul pentru Israel și Domnul i‐a răspuns. 10Și pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii au înaintat să lupte împotriva lui Israel. Și Domnul a tunat
7.10
Ios. 10.10Jud. 4.15
5.202 Sam. 22.14,15
în ziua aceea cu un tunet mare asupra filistenilor și i‐a pus în învălmășeală; și au fost bătuți înaintea lui Israel. 11Și bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa și au urmărit pe filisteni și i‐au bătut până sub Bet‐Car. 12Și Samuel a luat
7.12
Gen. 28.18
31.45
34.14Ios. 4.9
24.26
o piatră și a pus‐o între Mițpa și Șen și i‐a pus numele Eben‐Ezer și a zis: Domnul ne‐a ajutat până aici. 13Și
7.13
Jud. 13.1
filistenii au fost supuși și n‐au mai
7.13
Cap. 13.5.

venit în hotarul lui Israel; și mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în toate zilele lui Samuel. 14Și cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel au fost înapoiate lui Israel, de la Ecron până la Gat; și Israel și‐a scăpat hotarul din mâna filistenilor. Și a fost pace între Israel și Amoriți.

Samuel judecător

15Și Samuel a judecat

7.15
Vers. 6. Cap. 12.11.
Jud. 2.16
pe Israel în toate zilele vieții sale. 16Și mergea din an în an și făcea înconjurul la Betel, Ghilgal și Mițpa și judeca pe Israel în toate locurile acestea. 17Și se întorcea
7.17
Cap. 8.4.

la Rama, căci acolo era casa lui și acolo judeca pe Israel. Și a zidit
7.17
Jud. 21.4
acolo un altar Domnului.