Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Israeliții cer împărat

81Și a fost așa: când a îmbătrânit Samuel, a pus

8.1
Deut. 16.182 Cron. 19.5
pe fiii săi
8.1
Jud. 10.4
12.14Jud. 5.10
judecători peste Israel. 2Și numele celui întâi născut al său era Ioel și numele celui de al doilea Abia; ei erau judecători în Beer‐Șeba. 3Și fiii săi nu
8.3
Ios. 22.15,16,17
umblau în căile sale, ci se abăteau
8.3
Ex. 18.211 Tim. 3.3
6.10
după câștig, și luau mită
8.3
Deut. 16.19Ps. 15.5
și strâmbau judecata. 4Și toți bătrânii lui Israel s‐au adunat și au venit la Samuel la Rama. 5Și i‐au zis: Iată tu ai îmbătrânit și fiii tăi nu umblă în căile tale; acum pune
8.5
Vers. 19, 20.
Deut. 17.14Osea 13.10Fapte. 13.21
peste noi un împărat să ne jude ce ca toate neamurile. 6Și lucrul a fost rău în ochii lui Samuel când au zis: Dă‐ne un împărat să ne judece. Și Samuel s‐a rugat Domnului. 7Și Domnul a zis lui Samuel: Ascultă de glasul poporului în tot ce îți zic ei, căci nu pe
8.7
Ex. 16.8
tine te‐au lepădat, ci pe
8.7
Cap. 10.19;
12.17,19Osea 13.10,11
mine m‐au lepădat ca să nu domnesc peste ei. 8După toate faptele pe care le‐au făcut, din ziua în care i‐am scos din Egipt și până în ziua de astăzi, întrucât m‐au părăsit și au slujit altor dumnezei, așa îți fac și ție. 9Și acum ascultă de glasul lor: numai mărturisește‐le lămurit și arată‐le
8.9
Vers. 11.

felul de a fi al împăratului care va domni peste ei. 10Și Samuel a spus toate cuvintele Domnului către poporul care îi cerea un împărat. 11Și a zis: Acesta
8.11
Deut. 17.16
va fi felul de a fi al împăratului care va domni peste voi: el
8.11
Cap. 14.52.

va lua pe fiii voștri și și‐i va pune la carul său și între călăreții săi și vor alerga înaintea carelor sale. 12Și și‐i va pune mai mari peste mii și mai mari peste cincizeci, și ca să‐i are câmpul și să‐i secere secerișul și să‐i facă uneltele de război și uneltele carelor sale. 13Și va lua pe fetele voastre ca să fie amestecătoare de mir și bucătărese și brutărese. 14Și va lua câmpurile
8.14
1 Reg. 21.7Ezec. 46.18
voastre și viile voastre și măslinișurile voastre cele mai bune și le va da robilor săi. 15Și va dijmui sămânța voastră și viile voastre și va da dregătorilor săi și robilor săi. 16Și va lua pe robii voștri și pe roabele voastre și pe tinerii voștri cei mai aleși și pe măgarii voștri și‐i va pune la lucrul său. 17Va dijmui oile voastre și veți fi robii săi. 18Și în ziua aceea veți striga din pricina împăratului vostru pe care vi‐l veți fi ales: și Domnul
8.18
Prov. 1.25,26,27,28Is. 1.15Mica 3.4
nu vă va răspunde în ziua aceea. 19Dar poporul n‐a
8.19
Ier. 44.16
voit să asculte de glasul lui Samuel și au zis: Nu! Ci să fie un împărat peste noi 20ca să fim și noi ca
8.20
Vers. 5.

toate neamurile, și împăratul nostru să ne jude ce și să iasă înaintea noastră și să poarte războaiele noastre. 21Și Samuel a ascultat toate cuvintele poporului și le‐a spus la urechile Domnului. 22Și Domnul a zis lui Samuel: Ascultă
8.22
Vers. 7.
Osea 13.11
de glasul lor și pune un împărat peste ei. Și Samuel a zis bărbaților lui Israel: Duceți‐vă fiecare om la cetatea sa.