Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Saul la Samuel

91Și era un om din Beniamin. Și numele lui era

9.1
Cap. 14.51.
1 Cron. 8.33
9.39
Chis, bărbat tare și viteaz, fiul lui Abiel, fiul lui Țeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui beniaminit. 2Și el avea un fiu al cărui nume era Saul, bărbat ales și frumos. Și nimeni dintre copiii lui Israel nu era mai frumos decât el; el era mai înalt decât tot poporul, de la umărul
9.2
Cap. 10.23.

său în sus. 3Și măgărițele lui Chis, tatăl lui Saul, se pierduseră. Și Chis a zis lui Saul, fiul său: Ia, te rog, cu tine pe unul din tineri și scoală‐te, du‐te de caută măgărițele. 4Și a trecut prin ținutul muntos al lui Efraim și a trecut prin pământul Șalișa
9.4
2 Reg. 4.42
dar nu le‐au găsit; și au trecut prin pământul Șaalim și nu erau acolo; și au trecut prin pământul lui Beniamin și nu le‐au găsit. 5Când au sosit în pământul Țuf, Saul a zis tânărului său care era cu el: Vino și să ne întoarcem ca nu cumva tatăl meu să‐și ia gândul de la măgărițe și să fie îngrijorat de noi. 6Și el i‐a zis: Iată acum este un om
9.6
Deut. 33.11 Reg. 13.1
al lui Dumnezeu în cetatea aceasta, și el este un om prețuit; tot ce zice
9.6
Cap. 3.19.

el se întâmplă negreșit. Acum să mergem acolo: poate ne va spune calea pe care să mergem. 7Și Saul a zis tânărului său: Dar iată vom merge și ce
9.7
Jud. 6.18
13.171 Reg. 14.32 Reg. 4.42
8.8
vom duce omului? Căci pâinea s‐a sfârșit din vasele noastre și nu este un dar de adus omului lui Dumnezeu: ce avem cu noi? 8Și tânărul iarăși a răspuns lui Saul și a zis: Iată în mâna mea este a patra parte dintr‐un siclu de argint; îl voi da omului lui Dumnezeu ca să ne spună calea noastră. 9Mai înainte vreme în Israel așa zicea un om când mergea să întrebe
9.9
Gen. 25.22
pe Dumnezeu: Veniți și să mergem la văzător. Căci cel ce se numește astăzi proroc, mai înainte vreme se numea văzător
9.9
2 Sam. 24.112 Reg. 17.131 Cron. 26.28
29.292 Cron. 16.7,10Is. 30.10Amos 7.12
. 10Și Saul a zis tânărului său: Bun este cuvântul tău, vino să mergem. Și s‐au dus la cetatea unde era omul lui Dumnezeu. 11Suiau costișa cetății și au aflat niște fete
9.11
Gen. 24.11
ieșind să scoată apă și le‐au zis: Aici e văzătorul? 12Și ele le‐au răspuns zicând: Da, iată, este înaintea ta, grăbește‐te acum, căci astăzi
9.12
Gen. 31.54
a venit în cetate, căci poporul are astăzi o jertfă
9.12
1 Reg. 3.2
pe înălțime. 13Îndată ce veți intra în cetate, îl veți afla numai decât, mai înainte de a se sui pe înălțime ca să mănânce; căci poporul nu mănâncă până ce a venit el, căci el binecuvântează jertfa; după aceea mănâncă cei chemați. Și acum suiți‐vă, căci astăzi îl veți afla. 14Și s‐au suit în cetate. Pe când intrau în mijlocul cetății, iată Samuel ieșea spre ei ca să se suie pe înălțime. 15Și Domnul
9.15
Cap. 15.1.
Fapte. 13.21
descoperise urechii lui Samuel cu o zi mai înainte de venirea lui Saul zicând: 16Mâine pe vremea aceasta voi trimite la tine un bărbat din țara lui Beniamin și să‐l ungi
9.16
Cap. 10.1.

povățuitor peste poporul meu Israel; și el va mântui pe poporul meu din mâna filistenilor, căci am privit
9.16
Ex. 2.25
3.7,9
poporul meu, căci strigătul său a venit până la mine. 17Și când a văzut Samuel pe Saul, Domnul i‐a răspuns: Iată
9.17
Cap. 16.12.
Osea 13.11
bărbatul de care ți‐am vorbit! Acesta va stăpâni peste poporul meu! 18Și Saul s‐a apropiat de Samuel în mijlocul porții și a zis: Rogu‐te, spune‐mi, unde este casa văzătorului? 19Și Samuel a răspuns lui Saul și a zis: Eu sunt văzătorul. Suie‐te înaintea mea pe înălțime și veți mânca astăzi cu mine și dimineață te voi lăsa să pleci și îți voi spune tot ce este în inima ta. 20Și cât pentru măgărițele
9.20
Vers. 3.

pe care le‐ai pierdut acum trei zile, nu‐ți pune inima la ele, căci s‐au găsit. Și către cine
9.20
Cap. 8.5, 19;
12.13
este toată dorința lui Israel? Oare nu către tine și către toată casa tatălui tău? 21Și Saul a răspuns și a zis: Oare nu sunt eu beniaminit
9.21
Cap. 15.

, din cea mai mică
9.21
Jud. 20.46,47,48Ps. 68.27
din semințiile lui Israel și familia
9.21
Jud. 6.15
mea cea mai mică din toate familiile seminției lui Beniamin? Pentru ce deci îmi vorbești un cuvânt ca acesta? 22Și Samuel a luat pe Saul și pe tânărul său și i‐a dus în odaie și le‐a dat loc în capul celor ce erau chemați și erau ca la treizeci de inși. 23Și Samuel a zis bucătarului: Adu porția pe care ți‐am dat‐o, despre care ți‐am zis: Ține‐o la tine. 24Și bucătarul a adus spata
9.24
Lev. 7.32,33Ezec. 24.4
și ce era pe ea și a pus înaintea lui Saul. Și Samuel a zis: Iată ce a fost păstrat! Pune‐o înaintea ta și mănâncă pentru că a fost păstrată pentru tine pentru vremea hotărâtă, de când am zis: Voi chema poporul. Și Saul a mâncat cu Samuel în ziua aceea. 25Și s‐au pogorât din înălțime în cetate și el a vorbit cu Saul pe
9.25
Deut. 22.82 Sam. 11.2Fapte. 10.9
acoperiș. 26Și s‐au sculat de dimineață. Și a fost așa: când se revărsau zorile, Samuel a chemat pe Saul pe acoperiș și a zis: Scoală‐te și te voi lăsa să te duci. Și Saul s‐a sculat și au ieșit amândoi, el și Samuel, afară. 27Pe când se pogorau la capătul cetății, Samuel a zis lui Saul: Zi tânărului să treacă înaintea noastră (și el a trecut) și tu oprește‐te astăzi și te voi face să auzi cuvântul lui Dumnezeu.