Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel și Silvan

1.1
2 Cor. 1.192 Tes. 1.11 Pet. 5.12
și Timotei, bisericii tesalonicenilor în
1.1
Ef. 1.2
Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos: Har
1.1
Ef. 1.2
vouă și pace.

Izbânda Evangheliei la Tesalonic

2Mulțumim

1.2
Rom. 1.8Ef. 1.16Flm. 4
lui Dumnezeu totdeauna pentru voi toți, făcând pomenire de voi în rugăciunile noastre, 3aducându‐ne aminte neîncetat
1.3
Cap. 2.13.

de lucrul
1.3
In. 6.29Gal. 5.62 Tes. 1.3,11Iac. 2.17
credinței voastre și de
1.3
Rom. 16.6Evr. 6.10
osteneala iubirii voastre și de răbdarea nădejdii voastre în Domnul nostru Isus Hristos înaintea lui Dumnezeu și Tatăl nostru. 4Căci știm, frați iubiți de Dumnezeu, alegerea
1.4
Col. 3.122 Tes. 2.13
voastră. 5Pentru că evanghelia
1.5
Mc. 16.201 Cor. 2.4
4.20
noastră n‐a fost față de voi numai în cuvânt, ci și în putere și în Duhul Sfânt
1.5
2 Cor. 6.6
și în multă încredințare
1.5
Col. 2.2Evr. 2.3
deplină, după cum și știți
1.5
Cap. 2.1, 5, 10, 11.
2 Tes. 3.7
ce fel de oameni am fost noi între voi pentru voi. 6Și voi
1.6
1 Cor. 4.16
11.1Fil. 3.172 Tes. 3.9
v‐ați făcut următori ai noștri și ai Domnului, primind cuvântul în mult necaz cu
1.6
Fapte. 5.41Evr. 10.34
bucuria Duhului Sfânt, 7încât v‐ați făcut pildă tuturor credincioșilor din Macedonia și din Ahaia. 8Căci de la voi Cuvântul Domnului a
1.8
Rom. 10.18
răsunat, nu numai în
1.8
Rom. 1.82 Tes. 1.4
Macedonia și în Ahaia, ci credința voastră către Dumnezeu a ieșit în orice loc, încât n‐avem trebuință să vorbim ceva. 9Căci chiar ei vorbesc despre noi ce
1.9
Cap. 2.1.

fel de intrare am avut la voi și
1.9
1 Cor. 12.2Gal. 4.8
cum v‐ați întors la Dumnezeu de la idoli, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat 10și să
1.10
Rom. 2.7Fil. 3.20Tit 2.132 Pet. 3.12Ap. 1.7
așteptați pe Fiul său din
1.10
Fapte. 1.112 Tes. 1.7
ceruri, pe
1.10
Fapte. 2.24
care l‐a sculat dintre cei morți, pe Isus, care ne scapă din
1.10
Mat. 3.7Rom. 5.9
mânia ce vine.