Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel și Silvan

1.1
2 Cor. 1.192 Tes. 1.11 Pet. 5.12
și Timotei, bisericii tesalonicenilor în
1.1
Ef. 1.2
Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos: Har
1.1
Ef. 1.2
vouă și pace.

Izbânda Evangheliei la Tesalonic

2Mulțumim

1.2
Rom. 1.8Ef. 1.16Flm. 4
lui Dumnezeu totdeauna pentru voi toți, făcând pomenire de voi în rugăciunile noastre, 3aducându‐ne aminte neîncetat
1.3
Cap. 2.13.
de lucrul
1.3
In. 6.29Gal. 5.62 Tes. 1.3,11Iac. 2.17
credinței voastre și de
1.3
Rom. 16.6Evr. 6.10
osteneala iubirii voastre și de răbdarea nădejdii voastre în Domnul nostru Isus Hristos înaintea lui Dumnezeu și Tatăl nostru. 4Căci știm, frați iubiți de Dumnezeu, alegerea
1.4
Col. 3.122 Tes. 2.13
voastră. 5Pentru că evanghelia
1.5
Mc. 16.201 Cor. 2.4
4.20
noastră n‐a fost față de voi numai în cuvânt, ci și în putere și în Duhul Sfânt
1.5
2 Cor. 6.6
și în multă încredințare
1.5
Col. 2.2Evr. 2.3
deplină, după cum și știți
1.5
Cap. 2.1, 5, 10, 11.
ce fel de oameni am fost noi între voi pentru voi. 6Și voi
1.6
1 Cor. 4.16
11.1Fil. 3.172 Tes. 3.9
v‐ați făcut următori ai noștri și ai Domnului, primind cuvântul în mult necaz cu
1.6
Fapte. 5.41Evr. 10.34
bucuria Duhului Sfânt, 7încât v‐ați făcut pildă tuturor credincioșilor din Macedonia și din Ahaia. 8Căci de la voi Cuvântul Domnului a
1.8
Rom. 10.18
răsunat, nu numai în
1.8
Rom. 1.82 Tes. 1.4
Macedonia și în Ahaia, ci credința voastră către Dumnezeu a ieșit în orice loc, încât n‐avem trebuință să vorbim ceva. 9Căci chiar ei vorbesc despre noi ce
1.9
Cap. 2.1.
fel de intrare am avut la voi și
1.9
1 Cor. 12.2Gal. 4.8
cum v‐ați întors la Dumnezeu de la idoli, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat 10și să
1.10
Rom. 2.7Fil. 3.20Tit 2.132 Pet. 3.12Ap. 1.7
așteptați pe Fiul său din
1.10
Fapte. 1.112 Tes. 1.7
ceruri, pe
1.10
Fapte. 2.24
care l‐a sculat dintre cei morți, pe Isus, care ne scapă din
1.10
Mat. 3.7Rom. 5.9
mânia ce vine.

2

Cum a propovăduit Pavel

21Căci voi

2.1
Cap. 1.5, 9.
înșivă știți, fraților, că intrarea noastră la voi n‐a fost în zadar. 2Ci, deși am suferit mai înainte și am fost înfruntați rușinos în Filipi
2.2
Fapte. 16.22
, după cum știți, am
2.2
Cap. 1.5.
luat îndrăzneală în Dumnezeul nostru să vorbim
2.2
Fapte. 17.2
către voi evanghelia lui Dumnezeu cu multă
2.2
Fil. 1.30Col. 2.1
luptă. 3Căci
2.3
2 Cor. 7.22 Pet. 1.16
îndemnarea noastră nu este din rătăcire, nici din necurățenie, nici în înșelăciune; 4ci, după cum
2.4
1 Cor. 7.251 Tim. 1.11,12
am fost găsiți buni de Dumnezeu ca să
2.4
1 Cor. 9.17Gal. 2.7Tit 1.3
ni se încredințeze evanghelia, tot așa vorbim, nu plăcând
2.4
Gal. 1.10
oamenilor ci lui Dumnezeu, care
2.4
Prov. 17.3Rom. 8.27
ne cearcă inimile. 5Căci niciodată n‐am
2.5
Fapte. 20.332 Cor. 2.17
4.2
7.2
12.17
întrebuințat cuvânt de lingușire, după cum știți, nici cu ascunziș de lăcomie de bani, Dumnezeu
2.5
Rom. 1.9
este martor, 6nici
2.6
In. 5.41,44
12.431 Tim. 5.17
căutând slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși putem să fim
2.6
1 Cor. 9.4,6,12,182 Cor. 10.1,2,10,11
13.102 Tes. 3.9
cu greutate ca apostoli
2.6
2 Cor. 11.92 Tes. 3.8
ai lui Hristos. 7Ci
2.7
1 Cor. 9.1,2,5
am fost blânzi
2.7
1 Cor. 2.3
9.222 Cor. 13.42 Tim. 2.24
în mijlocul vostru, cum dezmiardă o doică pe copiii ei. 8Astfel, plini de iubire pentru voi, eram bucuroși să vă dăm
2.8
Rom. 1.11
15.29
nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci și sufletele
2.8
2 Cor. 12.15
noastre chiar, pentru că vă făcuserăți iubiți nouă. 9Căci vă aduceți aminte, fraților, de osteneala noastră și de munca noastră: noapte și zi
2.9
Fapte. 20.341 Cor. 4.122 Cor. 11.92 Tes. 3.8
lucrând spre
2.9
2 Cor. 12.13,14
a nu îngreuia pe cineva dintre voi, v‐am propovăduit evanghelia lui Dumnezeu. 10Voi
2.10
Cap. 1.5.
sunteți martori și Dumnezeu de asemenea, cu
2.10
2 Cor. 7.22 Tes. 3.7
câtă sfințenie și dreptate și neprihănire am fost către voi care credeți, 11după cum știți, îndemnându‐vă și povățuind pe fiecare dintre voi ca un tată pe copiii săi, și mărturisindu‐vă 12
2.12
Ef. 4.1Fil. 1.27Col. 1.10
umblați în chip vrednic de Dumnezeu, care
2.12
1 Cor. 1.92 Tes. 2.142 Tim. 1.9
vă cheamă la împărăția și slava sa.

Sufierințele tesalonicenilor

13Și pentru aceasta și noi mulțumim lui Dumnezeu neîncetat

2.13
Cap. 1.3.
că atunci când ați primit cuvântul auzit de la noi, care este al lui Dumnezeu, ați primit nu
2.13
Mat. 10.40Gal. 4.142 Pet. 3.2
un cuvânt al oamenilor, ci, după cum este cu adevărat, Cuvântul lui Dumnezeu, care și lucrează în voi care credeți. 14Căci voi, fraților, v‐ați făcut următori ai bisericilor
2.14
Gal. 1.22
lui Dumnezeu care sunt în Iudeea în Hristos Isus: pentru că ați suferit și voi aceleași
2.14
Fapte. 17.5,13
de la cei de un neam cu voi, ca și ei de la
2.14
Evr. 10.33,34
iudei, 15care
2.15
Fapte. 2.23
3.15
5.30
7.52
au omorât și pe Domnul Isus, și pe prorocii
2.15
Mat. 5.12
23.34,37Lc. 13.33,34Fapte. 7.52
lor, și pe noi ne‐au prigonit și nu sunt plăcuți lui Dumnezeu și
2.15
Est. 3.8
sunt protivnici tuturor oamenilor, 16oprindu‐ne
2.16
Lc. 11.52Fapte. 13.50
14.5,19
17.5,13
18.12
19.9
22.21,22
să vorbim Neamurilor ca
2.16
Gen. 15.16Mat. 23.32
să fie mântuite, pentru că să umple totdeauna măsura păcatelor lor. Dar mânia a
2.16
Mat. 24.6,14
dat peste ei până la capăt.

Trimiterea lui Timotei

17Dar noi, fraților, fiind lipsiți de voi pentru o vreme de un ceas, cu fața

2.17
1 Cor. 5.3Col. 2.5
, nu cu inima, ne‐am silit și mai mult cu mult dor ca să vă vedem
2.17
Cap. 3.10.
fața. 18De aceea am voit să venim la voi, eu Pavel, și o dată și de două ori; și ne‐a împiedicat Satana
2.18
Rom. 1.13
15.22
. 19Căci care
2.19
2 Cor. 1.14Fil. 2.16
4.1
este nădejdea noastră sau bucuria sau cununa
2.19
Prov. 16.31
laudei? Oare nu chiar voi înaintea Domnului nostru Isus la
2.19
1 Cor. 15.23Ap. 1.7
22.12
venirea lui? 20Căci voi sunteți slava și bucuria noastră.

3

31De aceea nemaiputând

3.1
Vers. 5.
răbda, am
3.1
Fapte. 17.15
găsit bine să rămânem singuri în Atena 2și am trimis pe Timotei
3.2
Rom. 16.211 Cor. 16.102 Cor. 1.19
, fratele nostru și slujitor al lui Dumnezeu și împreună lucrător cu noi în evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în privința credinței voastre, 3ca
3.3
Ef. 3.13
nimeni să nu fie zguduit în necazurile acestea. Căci voi înșivă știți că spre
3.3
Fapte. 9.16
14.22
20.23
21.111 Cor. 4.92 Tim. 3.121 Pet. 2.21
aceasta suntem puși. 4Căci și
3.4
Fapte. 20.24
când eram la voi vă spuneam mai înainte că avem să fim în necaz, după cum a și fost și știți. 5De aceea și eu nemaiputând răbda
3.5
Vers. 1.
, am trimis ca să cunosc credința voastră, ca
3.5
1 Cor. 7.52 Cor. 11.3
nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala
3.5
Gal. 2.2
4.11Fil. 2.16
noastră să fie în zadar.

Întoarcerea lui Timotei cu știrile

6Acum însă

3.6
Fapte. 18.1,5
, fiindcă Timotei a venit la noi de la voi și ne‐a adus știri bune despre credința și iubirea voastră și că aveți o bună amintire totdeauna despre noi, dorind
3.6
Fil. 1.8
să ne vedeți, ca și noi pe voi, 7de aceea am
3.7
2 Cor. 1.4
7.6,7,13
fost mângâiați, fraților, în privința voastră, în toată nevoia și necazul nostru, prin credința voastră; 8pentru că acum trăim dacă voi stați tari
3.8
Fil. 4.1
în Domnul. 9Pentru că ce
3.9
Cap. 1.2.
mulțumiri putem da în schimb lui Dumnezeu pentru voi, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm pentru voi înaintea Dumnezeului nostru, 10cerând
3.10
Fapte. 26.72 Tim. 1.3
peste măsură, noapte
3.10
Rom. 1.10,11
15.32
și zi, ca să
3.10
Cap. 2.17.
vă vedem fața și
3.10
2 Cor. 13.9,11
să împlinim lipsurile credinței voastre? 11Iar însuși Dumnezeu și Tatăl nostru și Domnul nostru Isus să
3.11
Mc. 1.3
ne netezească drumul spre voi: 12și pe voi Domnul să
3.12
Cap. 4.10.
vă îmbogățească și să vă facă să prisosiți în iubire unii către alții
3.12
Cap. 4.9;
și către toți, ca și noi către voi, 13spre a vă întări inimile ca
3.13
1 Cor. 1.8Fil. 1.102 Tes. 2.171 In. 3.20,21
să fie fără vină în sfințenie înaintea lui Dumnezeu și Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Isus cu
3.13
Zah. 14.5Iuda 14
toți sfinții săi.