Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Cum a propovăduit Pavel

21Căci voi

2.1
Cap. 1.5, 9.

înșivă știți, fraților, că intrarea noastră la voi n‐a fost în zadar. 2Ci, deși am suferit mai înainte și am fost înfruntați rușinos în Filipi
2.2
Fapte. 16.22
, după cum știți, am
2.2
Cap. 1.5.

luat îndrăzneală în Dumnezeul nostru să vorbim
2.2
Fapte. 17.2
către voi evanghelia lui Dumnezeu cu multă
2.2
Fil. 1.30Col. 2.1
luptă. 3Căci
2.3
2 Cor. 7.22 Pet. 1.16
îndemnarea noastră nu este din rătăcire, nici din necurățenie, nici în înșelăciune; 4ci, după cum
2.4
1 Cor. 7.251 Tim. 1.11,12
am fost găsiți buni de Dumnezeu ca să
2.4
1 Cor. 9.17Gal. 2.7Tit 1.3
ni se încredințeze evanghelia, tot așa vorbim, nu plăcând
2.4
Gal. 1.10
oamenilor ci lui Dumnezeu, care
2.4
Prov. 17.3Rom. 8.27
ne cearcă inimile. 5Căci niciodată n‐am
2.5
Fapte. 20.332 Cor. 2.17
4.2
7.2
12.17
întrebuințat cuvânt de lingușire, după cum știți, nici cu ascunziș de lăcomie de bani, Dumnezeu
2.5
Rom. 1.9
este martor, 6nici
2.6
In. 5.41,44
12.431 Tim. 5.17
căutând slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși putem să fim
2.6
1 Cor. 9.4,6,12,182 Cor. 10.1,2,10,11
13.102 Tes. 3.9
cu greutate ca apostoli
2.6
2 Cor. 11.92 Tes. 3.8
ai lui Hristos. 7Ci
2.7
1 Cor. 9.1,2,5
am fost blânzi
2.7
1 Cor. 2.3
9.222 Cor. 13.42 Tim. 2.24
în mijlocul vostru, cum dezmiardă o doică pe copiii ei. 8Astfel, plini de iubire pentru voi, eram bucuroși să vă dăm
2.8
Rom. 1.11
15.29
nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci și sufletele
2.8
2 Cor. 12.15
noastre chiar, pentru că vă făcuserăți iubiți nouă. 9Căci vă aduceți aminte, fraților, de osteneala noastră și de munca noastră: noapte și zi
2.9
Fapte. 20.341 Cor. 4.122 Cor. 11.92 Tes. 3.8
lucrând spre
2.9
2 Cor. 12.13,14
a nu îngreuia pe cineva dintre voi, v‐am propovăduit evanghelia lui Dumnezeu. 10Voi
2.10
Cap. 1.5.

sunteți martori și Dumnezeu de asemenea, cu
2.10
2 Cor. 7.22 Tes. 3.7
câtă sfințenie și dreptate și neprihănire am fost către voi care credeți, 11după cum știți, îndemnându‐vă și povățuind pe fiecare dintre voi ca un tată pe copiii săi, și mărturisindu‐vă 12
2.12
Ef. 4.1Fil. 1.27Col. 1.10
umblați în chip vrednic de Dumnezeu, care
2.12
1 Cor. 1.92 Tes. 2.142 Tim. 1.9
vă cheamă la împărăția și slava sa.

Sufierințele tesalonicenilor

13Și pentru aceasta și noi mulțumim lui Dumnezeu neîncetat

2.13
Cap. 1.3.

că atunci când ați primit cuvântul auzit de la noi, care este al lui Dumnezeu, ați primit nu
2.13
Mat. 10.40Gal. 4.142 Pet. 3.2
un cuvânt al oamenilor, ci, după cum este cu adevărat, Cuvântul lui Dumnezeu, care și lucrează în voi care credeți. 14Căci voi, fraților, v‐ați făcut următori ai bisericilor
2.14
Gal. 1.22
lui Dumnezeu care sunt în Iudeea în Hristos Isus: pentru că ați suferit și voi aceleași
2.14
Fapte. 17.5,13
de la cei de un neam cu voi, ca și ei de la
2.14
Evr. 10.33,34
iudei, 15care
2.15
Fapte. 2.23
3.15
5.30
7.52
au omorât și pe Domnul Isus, și pe prorocii
2.15
Mat. 5.12
23.34,37Lc. 13.33,34Fapte. 7.52
lor, și pe noi ne‐au prigonit și nu sunt plăcuți lui Dumnezeu și
2.15
Est. 3.8
sunt protivnici tuturor oamenilor, 16oprindu‐ne
2.16
Lc. 11.52Fapte. 13.50
14.5,19
17.5,13
18.12
19.9
22.21,22
să vorbim Neamurilor ca
2.16
Gen. 15.16Mat. 23.32
să fie mântuite, pentru că să umple totdeauna măsura păcatelor lor. Dar mânia a
2.16
Mat. 24.6,14
dat peste ei până la capăt.

Trimiterea lui Timotei

17Dar noi, fraților, fiind lipsiți de voi pentru o vreme de un ceas, cu fața

2.17
1 Cor. 5.3Col. 2.5
, nu cu inima, ne‐am silit și mai mult cu mult dor ca să vă vedem
2.17
Cap. 3.10.

fața. 18De aceea am voit să venim la voi, eu Pavel, și o dată și de două ori; și ne‐a împiedicat Satana
2.18
Rom. 1.13
15.22
. 19Căci care
2.19
2 Cor. 1.14Fil. 2.16
4.1
este nădejdea noastră sau bucuria sau cununa
2.19
Prov. 16.31
laudei? Oare nu chiar voi înaintea Domnului nostru Isus la
2.19
1 Cor. 15.23Ap. 1.7
22.12
venirea lui? 20Căci voi sunteți slava și bucuria noastră.