Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

31De aceea nemaiputând

3.1
Vers. 5.

răbda, am
3.1
Fapte. 17.15
găsit bine să rămânem singuri în Atena 2și am trimis pe Timotei
3.2
Rom. 16.211 Cor. 16.102 Cor. 1.19
, fratele nostru și slujitor al lui Dumnezeu și împreună lucrător cu noi în evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în privința credinței voastre, 3ca
3.3
Ef. 3.13
nimeni să nu fie zguduit în necazurile acestea. Căci voi înșivă știți că spre
3.3
Fapte. 9.16
14.22
20.23
21.111 Cor. 4.92 Tim. 3.121 Pet. 2.21
aceasta suntem puși. 4Căci și
3.4
Fapte. 20.24
când eram la voi vă spuneam mai înainte că avem să fim în necaz, după cum a și fost și știți. 5De aceea și eu nemaiputând răbda
3.5
Vers. 1.

, am trimis ca să cunosc credința voastră, ca
3.5
1 Cor. 7.52 Cor. 11.3
nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala
3.5
Gal. 2.2
4.11Fil. 2.16
noastră să fie în zadar.

Întoarcerea lui Timotei cu știrile

6Acum însă

3.6
Fapte. 18.1,5
, fiindcă Timotei a venit la noi de la voi și ne‐a adus știri bune despre credința și iubirea voastră și că aveți o bună amintire totdeauna despre noi, dorind
3.6
Fil. 1.8
să ne vedeți, ca și noi pe voi, 7de aceea am
3.7
2 Cor. 1.4
7.6,7,13
fost mângâiați, fraților, în privința voastră, în toată nevoia și necazul nostru, prin credința voastră; 8pentru că acum trăim dacă voi stați tari
3.8
Fil. 4.1
în Domnul. 9Pentru că ce
3.9
Cap. 1.2.

mulțumiri putem da în schimb lui Dumnezeu pentru voi, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm pentru voi înaintea Dumnezeului nostru, 10cerând
3.10
Fapte. 26.72 Tim. 1.3
peste măsură, noapte
3.10
Rom. 1.10,11
15.32
și zi, ca să
3.10
Cap. 2.17.

vă vedem fața și
3.10
2 Cor. 13.9,11
să împlinim lipsurile credinței voastre? 11Iar însuși Dumnezeu și Tatăl nostru și Domnul nostru Isus să
3.11
Mc. 1.3
ne netezească drumul spre voi: 12și pe voi Domnul să
3.12
Cap. 4.10.

vă îmbogățească și să vă facă să prisosiți în iubire unii către alții
3.12
Cap. 4.9;
5.152 Pet. 1.7
și către toți, ca și noi către voi, 13spre a vă întări inimile ca
3.13
1 Cor. 1.8Fil. 1.102 Tes. 2.171 In. 3.20,21
să fie fără vină în sfințenie înaintea lui Dumnezeu și Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Isus cu
3.13
Zah. 14.5Iuda 14
toți sfinții săi.