Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Cum a propovăduit Pavel

21Căci voi

2.1
Cap. 1.5, 9.
înșivă știți, fraților, că intrarea noastră la voi n‐a fost în zadar. 2Ci, deși am suferit mai înainte și am fost înfruntați rușinos în Filipi
2.2
Fapte. 16.22
, după cum știți, am
2.2
Cap. 1.5.
luat îndrăzneală în Dumnezeul nostru să vorbim
2.2
Fapte. 17.2
către voi evanghelia lui Dumnezeu cu multă
2.2
Fil. 1.30Col. 2.1
luptă. 3Căci
2.3
2 Cor. 7.22 Pet. 1.16
îndemnarea noastră nu este din rătăcire, nici din necurățenie, nici în înșelăciune; 4ci, după cum
2.4
1 Cor. 7.251 Tim. 1.11,12
am fost găsiți buni de Dumnezeu ca să
2.4
1 Cor. 9.17Gal. 2.7Tit 1.3
ni se încredințeze evanghelia, tot așa vorbim, nu plăcând
2.4
Gal. 1.10
oamenilor ci lui Dumnezeu, care
2.4
Prov. 17.3Rom. 8.27
ne cearcă inimile. 5Căci niciodată n‐am
2.5
Fapte. 20.332 Cor. 2.17
4.2
7.2
12.17
întrebuințat cuvânt de lingușire, după cum știți, nici cu ascunziș de lăcomie de bani, Dumnezeu
2.5
Rom. 1.9
este martor, 6nici
2.6
In. 5.41,44
12.431 Tim. 5.17
căutând slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși putem să fim
2.6
1 Cor. 9.4,6,12,182 Cor. 10.1,2,10,11
13.102 Tes. 3.9
cu greutate ca apostoli
2.6
2 Cor. 11.92 Tes. 3.8
ai lui Hristos. 7Ci
2.7
1 Cor. 9.1,2,5
am fost blânzi
2.7
1 Cor. 2.3
9.222 Cor. 13.42 Tim. 2.24
în mijlocul vostru, cum dezmiardă o doică pe copiii ei. 8Astfel, plini de iubire pentru voi, eram bucuroși să vă dăm
2.8
Rom. 1.11
15.29
nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci și sufletele
2.8
2 Cor. 12.15
noastre chiar, pentru că vă făcuserăți iubiți nouă. 9Căci vă aduceți aminte, fraților, de osteneala noastră și de munca noastră: noapte și zi
2.9
Fapte. 20.341 Cor. 4.122 Cor. 11.92 Tes. 3.8
lucrând spre
2.9
2 Cor. 12.13,14
a nu îngreuia pe cineva dintre voi, v‐am propovăduit evanghelia lui Dumnezeu. 10Voi
2.10
Cap. 1.5.
sunteți martori și Dumnezeu de asemenea, cu
2.10
2 Cor. 7.22 Tes. 3.7
câtă sfințenie și dreptate și neprihănire am fost către voi care credeți, 11după cum știți, îndemnându‐vă și povățuind pe fiecare dintre voi ca un tată pe copiii săi, și mărturisindu‐vă 12
2.12
Ef. 4.1Fil. 1.27Col. 1.10
umblați în chip vrednic de Dumnezeu, care
2.12
1 Cor. 1.92 Tes. 2.142 Tim. 1.9
vă cheamă la împărăția și slava sa.

Sufierințele tesalonicenilor

13Și pentru aceasta și noi mulțumim lui Dumnezeu neîncetat

2.13
Cap. 1.3.
că atunci când ați primit cuvântul auzit de la noi, care este al lui Dumnezeu, ați primit nu
2.13
Mat. 10.40Gal. 4.142 Pet. 3.2
un cuvânt al oamenilor, ci, după cum este cu adevărat, Cuvântul lui Dumnezeu, care și lucrează în voi care credeți. 14Căci voi, fraților, v‐ați făcut următori ai bisericilor
2.14
Gal. 1.22
lui Dumnezeu care sunt în Iudeea în Hristos Isus: pentru că ați suferit și voi aceleași
2.14
Fapte. 17.5,13
de la cei de un neam cu voi, ca și ei de la
2.14
Evr. 10.33,34
iudei, 15care
2.15
Fapte. 2.23
3.15
5.30
7.52
au omorât și pe Domnul Isus, și pe prorocii
2.15
Mat. 5.12
23.34,37Lc. 13.33,34Fapte. 7.52
lor, și pe noi ne‐au prigonit și nu sunt plăcuți lui Dumnezeu și
2.15
Est. 3.8
sunt protivnici tuturor oamenilor, 16oprindu‐ne
2.16
Lc. 11.52Fapte. 13.50
14.5,19
17.5,13
18.12
19.9
22.21,22
să vorbim Neamurilor ca
2.16
Gen. 15.16Mat. 23.32
să fie mântuite, pentru că să umple totdeauna măsura păcatelor lor. Dar mânia a
2.16
Mat. 24.6,14
dat peste ei până la capăt.

Trimiterea lui Timotei

17Dar noi, fraților, fiind lipsiți de voi pentru o vreme de un ceas, cu fața

2.17
1 Cor. 5.3Col. 2.5
, nu cu inima, ne‐am silit și mai mult cu mult dor ca să vă vedem
2.17
Cap. 3.10.
fața. 18De aceea am voit să venim la voi, eu Pavel, și o dată și de două ori; și ne‐a împiedicat Satana
2.18
Rom. 1.13
15.22
. 19Căci care
2.19
2 Cor. 1.14Fil. 2.16
4.1
este nădejdea noastră sau bucuria sau cununa
2.19
Prov. 16.31
laudei? Oare nu chiar voi înaintea Domnului nostru Isus la
2.19
1 Cor. 15.23Ap. 1.7
22.12
venirea lui? 20Căci voi sunteți slava și bucuria noastră.

3

31De aceea nemaiputând

3.1
Vers. 5.
răbda, am
3.1
Fapte. 17.15
găsit bine să rămânem singuri în Atena 2și am trimis pe Timotei
3.2
Rom. 16.211 Cor. 16.102 Cor. 1.19
, fratele nostru și slujitor al lui Dumnezeu și împreună lucrător cu noi în evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în privința credinței voastre, 3ca
3.3
Ef. 3.13
nimeni să nu fie zguduit în necazurile acestea. Căci voi înșivă știți că spre
3.3
Fapte. 9.16
14.22
20.23
21.111 Cor. 4.92 Tim. 3.121 Pet. 2.21
aceasta suntem puși. 4Căci și
3.4
Fapte. 20.24
când eram la voi vă spuneam mai înainte că avem să fim în necaz, după cum a și fost și știți. 5De aceea și eu nemaiputând răbda
3.5
Vers. 1.
, am trimis ca să cunosc credința voastră, ca
3.5
1 Cor. 7.52 Cor. 11.3
nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala
3.5
Gal. 2.2
4.11Fil. 2.16
noastră să fie în zadar.

Întoarcerea lui Timotei cu știrile

6Acum însă

3.6
Fapte. 18.1,5
, fiindcă Timotei a venit la noi de la voi și ne‐a adus știri bune despre credința și iubirea voastră și că aveți o bună amintire totdeauna despre noi, dorind
3.6
Fil. 1.8
să ne vedeți, ca și noi pe voi, 7de aceea am
3.7
2 Cor. 1.4
7.6,7,13
fost mângâiați, fraților, în privința voastră, în toată nevoia și necazul nostru, prin credința voastră; 8pentru că acum trăim dacă voi stați tari
3.8
Fil. 4.1
în Domnul. 9Pentru că ce
3.9
Cap. 1.2.
mulțumiri putem da în schimb lui Dumnezeu pentru voi, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm pentru voi înaintea Dumnezeului nostru, 10cerând
3.10
Fapte. 26.72 Tim. 1.3
peste măsură, noapte
3.10
Rom. 1.10,11
15.32
și zi, ca să
3.10
Cap. 2.17.
vă vedem fața și
3.10
2 Cor. 13.9,11
să împlinim lipsurile credinței voastre? 11Iar însuși Dumnezeu și Tatăl nostru și Domnul nostru Isus să
3.11
Mc. 1.3
ne netezească drumul spre voi: 12și pe voi Domnul să
3.12
Cap. 4.10.
vă îmbogățească și să vă facă să prisosiți în iubire unii către alții
3.12
Cap. 4.9;
și către toți, ca și noi către voi, 13spre a vă întări inimile ca
3.13
1 Cor. 1.8Fil. 1.102 Tes. 2.171 In. 3.20,21
să fie fără vină în sfințenie înaintea lui Dumnezeu și Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Isus cu
3.13
Zah. 14.5Iuda 14
toți sfinții săi.

4

Îndemn la sfințenie

41Încolo deci, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Isus, ca, după cum ați

4.1
Fil. 1.27Col. 2.6
primit de la noi cum trebuie să umblați și să plăceți
4.1
Cap. 2.12.
lui Dumnezeu — cum și umblați — să prisosiți și
4.1
Col. 1.10
mai mult. 2Căci știți ce porunci v‐am dat prin Domnul Isus. 3Căci aceasta este voia
4.3
Rom. 12.2Ef. 5.17
lui Dumnezeu, sfințirea
4.3
Ef. 5.27
voastră, ca să vă feriți de curvie
4.3
1 Cor. 6.15,18Ef. 5.3Col. 3.5
. 4Fiecare dintre voi să știe
4.4
Rom. 6.191 Cor. 6.15,18
să‐și stăpânească vasul său în sfințire și cinste, 5nu
4.5
Rom. 1.24,26Col. 3.5
în patimă de poftă ca
4.5
Ef. 4.17,18
și Neamurile care
4.5
1 Cor. 15.34Gal. 4.8Ef. 2.12
4.182 Tes. 1.8
nu cunosc pe Dumnezeu. 6Nimeni
4.6
Lev. 19.131 Cor. 6.8
să nu treacă marginile și să nu ia mai mult în treabă de la fratele său, pentru că Domnul este răzbunătorul
4.6
2 Tes. 1.8
tuturor acestora, după cum v‐am și spus mai înainte și v‐am adeverit. 7Căci Dumnezeu nu ne‐a chemat la necurățenie, ci
4.7
Lev. 11.44
19.21 Cor. 1.2Evr. 12.141 Pet. 1.14,15
la sfințire. 8De aceea
4.8
Lc. 10.16
cel ce disprețuiește, nu disprețuiește pe om, ci pe Dumnezeu care
4.8
1 Cor. 2.10
7.401 In. 3.24
v‐a dat Duhul său Cel Sfânt.

Îndemn la dragoste și muncă

9Iar despre iubirea frățească n‐aveți

4.9
Cap. 5.1.
trebuință ca să vă scriu; căci voi înșivă
4.9
Ier. 3.1‐31.
sunteți învățați de Dumnezeu ca să
4.9
Mat. 22.39In. 13.34
15.121 Pet. 4.81 In. 3.11,23
4.21
vă iubiți unii pe alții. 10Căci și
4.10
Cap. 1.7.
faceți aceasta către toți frații din Macedonia întreagă. Vă îndemnăm dar, fraților, să
4.10
Cap. 3.12.
prisosiți și mai mult 11și să aveți ambiția să
4.11
2 Tes. 3.111 Pet. 4.15
fiți liniștiți și să
4.11
Fapte. 20.35Ef. 4.28
lucrați ale voastre și să lucrați cu mâinile voastre, după cum v‐am poruncit, 12ca
4.12
Rom. 13.132 Cor. 8.21Col. 4.51 Pet. 2.12
să umblați cuviincios față de cei afară și să n‐aveți trebuință de nimeni.

Despre venirea Domnului

13Nu voim să nu știți, fraților, despre cei adormiți, ca

4.13
Lev. 19.28Deut. 14.1,22 Sam. 12.20
să nu vă întristați ca și ceilalți care
4.13
Ef. 2.12
n‐au nădejde. 14Căci dacă
4.14
1 Cor. 15.13
credem că Isus a murit și a înviat, așa și Dumnezeu va aduce împreună cu el pe
4.14
1 Cor. 15.18.23; Cap. 3.13.
cei adormiți prin Isus. 15Căci vă spunem aceasta prin
4.15
1 Reg. 13.17,18
20.35
Cuvântul Domnului: că noi cei
4.15
1 Cor. 15.51
vii, cei ce rămânem până la venirea Domnului, nu vom întrece nicidecum pe cei adormiți. 16Pentru că însuși Domnul
4.16
Mat. 24.30,31Fapte. 1.112 Tes. 1.7
cu o strigare, cu glasul arhanghelului și cu trâmbița
4.16
1 Cor. 15.52
lui Dumnezeu, se va pogorî din cer; și cei morți
4.16
1 Cor. 15.23,52
în Hristos vor învia întâi. 17Apoi
4.17
1 Cor. 15.51
noi cei vii, cei ce rămânem, vom fi răpiți în nori împreună cu ei spre întâmpinarea Domnului în
4.17
Fapte. 1.9Ap. 11.12
văzduh: și astfel vom
4.17
In. 12.26
14.3
17.24
fi totdeauna cu Domnul. 18De aceea
4.18
Cap. 5.11.
mângâiați‐vă unii pe alții cu aceste cuvinte.