Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Îndemn la sfințenie

41Încolo deci, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Isus, ca, după cum ați

4.1
Fil. 1.27Col. 2.6
primit de la noi cum trebuie să umblați și să plăceți
4.1
Cap. 2.12.

lui Dumnezeu — cum și umblați — să prisosiți și
4.1
Col. 1.10
mai mult. 2Căci știți ce porunci v‐am dat prin Domnul Isus. 3Căci aceasta este voia
4.3
Rom. 12.2Ef. 5.17
lui Dumnezeu, sfințirea
4.3
Ef. 5.27
voastră, ca să vă feriți de curvie
4.3
1 Cor. 6.15,18Ef. 5.3Col. 3.5
. 4Fiecare dintre voi să știe
4.4
Rom. 6.191 Cor. 6.15,18
să‐și stăpânească vasul său în sfințire și cinste, 5nu
4.5
Rom. 1.24,26Col. 3.5
în patimă de poftă ca
4.5
Ef. 4.17,18
și Neamurile care
4.5
1 Cor. 15.34Gal. 4.8Ef. 2.12
4.182 Tes. 1.8
nu cunosc pe Dumnezeu. 6Nimeni
4.6
Lev. 19.131 Cor. 6.8
să nu treacă marginile și să nu ia mai mult în treabă de la fratele său, pentru că Domnul este răzbunătorul
4.6
2 Tes. 1.8
tuturor acestora, după cum v‐am și spus mai înainte și v‐am adeverit. 7Căci Dumnezeu nu ne‐a chemat la necurățenie, ci
4.7
Lev. 11.44
19.21 Cor. 1.2Evr. 12.141 Pet. 1.14,15
la sfințire. 8De aceea
4.8
Lc. 10.16
cel ce disprețuiește, nu disprețuiește pe om, ci pe Dumnezeu care
4.8
1 Cor. 2.10
7.401 In. 3.24
v‐a dat Duhul său Cel Sfânt.

Îndemn la dragoste și muncă

9Iar despre iubirea frățească n‐aveți

4.9
Cap. 5.1.

trebuință ca să vă scriu; căci voi înșivă
4.9
Ier. 3.1‐31.
In. 6.45
14.261 In. 2.20,27
sunteți învățați de Dumnezeu ca să
4.9
Mat. 22.39In. 13.34
15.121 Pet. 4.81 In. 3.11,23
4.21
vă iubiți unii pe alții. 10Căci și
4.10
Cap. 1.7.

faceți aceasta către toți frații din Macedonia întreagă. Vă îndemnăm dar, fraților, să
4.10
Cap. 3.12.

prisosiți și mai mult 11și să aveți ambiția să
4.11
2 Tes. 3.111 Pet. 4.15
fiți liniștiți și să
4.11
Fapte. 20.35Ef. 4.28
lucrați ale voastre și să lucrați cu mâinile voastre, după cum v‐am poruncit, 12ca
4.12
Rom. 13.132 Cor. 8.21Col. 4.51 Pet. 2.12
să umblați cuviincios față de cei afară și să n‐aveți trebuință de nimeni.

Despre venirea Domnului

13Nu voim să nu știți, fraților, despre cei adormiți, ca

4.13
Lev. 19.28Deut. 14.1,22 Sam. 12.20
să nu vă întristați ca și ceilalți care
4.13
Ef. 2.12
n‐au nădejde. 14Căci dacă
4.14
1 Cor. 15.13
credem că Isus a murit și a înviat, așa și Dumnezeu va aduce împreună cu el pe
4.14
1 Cor. 15.18.23; Cap. 3.13.

cei adormiți prin Isus. 15Căci vă spunem aceasta prin
4.15
1 Reg. 13.17,18
20.35
Cuvântul Domnului: că noi cei
4.15
1 Cor. 15.51
vii, cei ce rămânem până la venirea Domnului, nu vom întrece nicidecum pe cei adormiți. 16Pentru că însuși Domnul
4.16
Mat. 24.30,31Fapte. 1.112 Tes. 1.7
cu o strigare, cu glasul arhanghelului și cu trâmbița
4.16
1 Cor. 15.52
lui Dumnezeu, se va pogorî din cer; și cei morți
4.16
1 Cor. 15.23,52
în Hristos vor învia întâi. 17Apoi
4.17
1 Cor. 15.51
noi cei vii, cei ce rămânem, vom fi răpiți în nori împreună cu ei spre întâmpinarea Domnului în
4.17
Fapte. 1.9Ap. 11.12
văzduh: și astfel vom
4.17
In. 12.26
14.3
17.24
fi totdeauna cu Domnul. 18De aceea
4.18
Cap. 5.11.

mângâiați‐vă unii pe alții cu aceste cuvinte.