Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Îndemn la veghere

51Iar despre vremi

5.1
Mat. 24.3,36Fapte. 1.7
și despre soroace, fraților, n‐aveți
5.1
Cap. 4.9.

trebuință să vi se scrie. 2Căci voi înșivă știți prea bine că ziua
5.2
Mat. 24.43,44
25.132 Pet. 3.10Ap. 3.3
16.15
Domnului vine așa ca un hoț noaptea. 3Când zic ei: Pace și liniște! atunci le vine o prăpădenie
5.3
Is. 13.6‐9Lc. 17.27‐29
21.34,352 Tes. 1.9
fără veste, ca
5.3
Ier. 13.21Osea 13.13
durerea de facere celei ce are în pântece; și nu vor scăpa nicidecum. 4Dar
5.4
Rom. 13.12,131 In. 2.8
voi, fraților, nu sunteți în întuneric, ca ziua aceea să vă apuce ca un hoț. 5Căci voi toți sunteți fii
5.5
Ef. 5.8
ai luminii și fii ai zilei: nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 6Deci dar
5.6
Mat. 25.5
să nu dormim ca ceilalți ci să
5.6
Mat. 24.42
25.18Rom. 13.11‐131 Pet. 5.8
veghem și să fim treii. 7Căci cei ce
5.7
Lc. 21.34,36Rom. 13.131 Cor. 15.34Ef. 5.14
dorm, dorm noaptea
5.7
Fapte. 2.15
; și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 8Dar noi, fiindcă suntem ai zilei, să fim treji, îmbrăcând
5.8
Is. 59.17Ef. 6.14,16,17
platoșa credinței și a iubirii și drept coif nădejdea mântuirii. 9Pentru că Dumnezeu
5.9
Rom. 9.221 Pet. 2.8Iuda 4
nu ne‐a pus spre mânie, ci
5.9
2 Tes. 2.13,14
spre dobândirea mântuirii, prin Domnul nostru Isus Hristos, 10care
5.10
Rom. 14.8,92 Cor. 5.15
a murit pentru noi ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu el. 11De aceea
5.11
Cap. 4.18.

mângâiați‐vă unii pe alții și zidiți‐vă unul pe altul, după cum și faceți.

Dragostea pentru cârmuitori

12Vă rugăm dar, fraților, să

5.12
1 Cor. 16.18Fil. 2.291 Tim. 5.17Evr. 13.7,17
recunoașteți pe cei ce se ostenesc între voi și sunt puși mai mari ai voștri în Domnul și povățuitorii voștri, 13și să‐i socotiți nespus de sus în iubire pentru lucrul lor. Fiți în pace
5.13
Mc. 9.50
unii cu alții. 14Vă îndemnăm dar, fraților, mustrați
5.14
2 Tes. 3.11,12
pe cei fără rânduială, mângâiați
5.14
Evr. 12.12
pe cei mici la suflet, sprijiniți
5.14
Rom. 14.1
15.1Gal. 6.1,2
pe cei slabi, fiți
5.14
Gal. 5.22Ef. 4.2Col. 3.122 Tim. 4.2
îndelung răbdători către toți. 15Vedeți
5.15
Lev. 19.18Prov. 20.22
24.29Mat. 5.39,44Rom. 12.171 Cor. 6.71 Pet. 3.9
să nu răsplătească cineva cuiva rău pentru rău, ci totdeauna
5.15
Gal. 6.10
urmăriți binele unii către alții și către toți.

Felurite îndemnuri

16Bucurați‐vă

5.16
2 Cor. 6.10Fil. 4.4
totdeauna; 17rugați‐vă
5.17
Lc. 18.1
21.33Rom. 12.12Ef. 6.18Col. 4.21 Pet. 4.7
neîncetat; 18mulțumiți în orice
5.18
Ef. 5.20Col. 3.17
; căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus pentru voi. 19Nu
5.19
Ef. 4.301 Tim. 4.142 Tim. 1.61 Cor. 14.30
stingeți Duhul; 20nu
5.20
1 Cor. 14.1,39
disprețuiți prorociile; 21cercați
5.21
1 Cor. 2.11,151 In. 4.1
toate; țineți
5.21
Fil. 4.8
ce este bine; 22feriți‐vă
5.22
Cap. 4.12.

de orice înfățișare a răului.

Urări de încheiere

23Și însuși Dumnezeul păcii

5.23
Fil. 4.9
5.23
Cap. 3.13.

vă sfințească desăvârșit; și întreg duhul vostru și sufletul și trupul să
5.23
1 Cor. 1.8
fie păzit fără vină la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 24Credincios
5.24
1 Cor. 1.9
10.132 Tes. 3.3
este cel ce vă cheamă, care va și face. 25Fraților, rugați‐vă
5.25
Col. 4.32 Tes. 3.1
pentru noi. 26Îmbrățișați
5.26
Rom. 16.16
pe toți frații cu o sărutare sfântă. 27Vă rog fierbinte în Domnul ca
5.27
Col. 4.162 Tes. 3.4
epistola să fie citită la toți frații. 28Harul
5.28
Rom. 16.20,242 Tes. 3.18
Domnului nostru Isus Hristos fie cu voi.