Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Rugăciunea pentru toți

21Mai înainte de toate deci îndemn ca să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii; 2pentru

2.2
Ezra 6.10Ier. 29.7
împărați și pentru
2.2
Rom. 13.1
toți care sunt în stăpâniri înalte, ca să petrecem viață lină și liniștită în orice cucernicie și bunăcuviință. 3Aceasta este frumos
2.3
Rom. 12.2
și primit înaintea
2.3
Cap. 1.1.
2 Tim. 1.9
lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, 4care
2.4
Ezec. 18.23In. 3.16,17Tit 2.112 Pet. 3.9
voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și
2.4
In. 17.32 Tim. 2.25
să vină la cunoștința deplină a adevărului. 5Căci
2.5
Rom. 3.29,30
10.12Gal. 3.20
este un singur Dumnezeu și un
2.5
Evr. 8.6
9.15
singur Mijlocitor al lui Dumnezeu și al oamenilor: omul Hristos Isus, 6care
2.6
Mat. 20.28Mc. 10.45Ef. 1.7Tit 2.11
s‐a dat pe sine însuși preț de răscumpărare pentru toți, mărturia
2.6
1 Cor. 1.62 Tim. 1.102 Tim. 1.8
arătată la vremurile cuvenite
2.6
Rom. 5.5Gal. 4.4Ef. 1.9
3.5Tit 1.3
; 7pentru
2.7
Ef. 3.7,82 Tim. 1.11
care eu am fost pus propovăduitor și apostol, (spun
2.7
Rom. 9.1
adevărul nu mint), un învățător
2.7
Rom. 11.13
15.16Gal. 1.16
al Neamurilor în credință și adevăr. 8Vreau deci ca bărbații să se roage în
2.8
Mal. 1.11In. 4.21
orice loc, ridicând
2.8
Ps. 134.2Is. 1.15
mâini cuvioase, fără mânie și fără gând de ceartă.

Datoriile femeilor

9Asemenea femeile

2.9
1 Pet. 3.3
să se gătească cu o îmbrăcăminte cuviincioasă, cu sfială și cumpătare, nu cu împletituri ale părului și cu aur sau mărgăritare sau veșminte foarte scumpe, 10ci
2.10
1 Pet. 3.4
prin fapte bune, cum se cuvine femeilor care mărturisesc că se tem de Dumnezeu. 11Femeia să ia învățătură în liniște în orice supunere. 12Dar femeii
2.12
1 Cor. 14.34
nu‐i dau voie să învețe pe alții, nici
2.12
Ef. 5.24
să stăpânească pe bărbat, ci să fie în liniște. 13Căci Adam
2.13
Gen. 1.27
2.18,221 Cor. 11.8,9
a fost plăsmuit întâi, apoi Eva. 14Și Adam
2.14
Gen. 3.62 Cor. 11.3
n‐a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, a căzut în călcare de poruncă. 15Dar ea va fi mântuită prin nașterea de copii, dacă ele rămân în credință și iubire și sfințire cu cumpătare.