Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Datoriile episcopilor

31Credincios

3.1
Cap. 1.15.

este cuvântul: dacă dorește cineva episcopie
3.1
Fapte. 20.28Fil. 1.1
, bun lucru
3.1
Ef. 4.12
poftește. 2Trebuie deci ca episcopul
3.2
Tit 1.6
să fie fără niciun fel de vină, bărbat
3.2
Cap. 5.9.

al unei singure neveste, cumpătat, cuminte, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, îndemânatic
3.2
2 Tim. 2.24
să învețe pe alții, 3nu dedat vinului
3.3
Vers. 8.
Tit 1.7
, nu deprins să bată
3.3
2 Tim. 2.24
, ci blând
3.3
1 Pet. 5.2
, nu gâlcevitor, nu
3.3
2 Tim. 2.24
iubitor de argint, 4chivernisindu‐și bine casa, ținându‐și
3.4
Tit 1.6
copiii în supunere, cu toată bunăcuviința. 5(Dar dacă nu știe cineva să‐și cârmuiască însăși casa sa, cum va purta el grijă de biserica lui Dumnezeu?) 6Nu de curând venit, ca să nu se umfle de mândrie și să cadă
3.6
Is. 14.12
în judecata diavolului. 7Dar trebuie să aibă și o bună mărturie de la
3.7
Fapte. 22.121 Cor. 5.121 Tes. 4.12
cei de afară, ca să nu cadă în mustrare și
3.7
Cap. 6.9.
2 Tim. 2.26
în cursa diavolului.

Datoriile diaconilor

8Asemenea diaconii

3.8
Fapte. 6.3
trebuie să fie vrednici de cinste, nu cu cuvântul în două feluri, nu
3.8
Lev. 10.9Ezec. 44.21
dedați la vin mult, nu lacomi de câștig urât, 9având
3.9
Cap. 1.19.

taina credinței într‐un cuget curat. 10Dar și aceștia să fie mai întâi cercați, apoi să slujească ei ca diaconi, dacă sunt fără vină. 11Femeile de asemenea
3.11
Tit 2.3
: să fie vrednice de cinste, nu clevetitoare, cumpătate, credincioase în toate. 12Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste, cârmuindu‐și bine copiii și casele lor. 13Căci cei ce
3.13
Mat. 25.21
au slujit bine ca diaconi își dobândesc o treaptă bună și multă îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.

Taina evlaviei

14Îți scriu acestea, deși nădăjduiesc să vin la tine mai curând. 15Iar dacă zăbovesc mult, să știi cum trebuie să se poarte cineva în

3.15
Ef. 2.21,222 Tim. 2.20
casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și sprijinul tare al adevărului. 16Și cu adevărat mare este taina cucerniciei: Cel ce
3.16
In. 1.141 In. 1.2
s‐a arătat în carne, a fost
3.16
Mat. 3.16In. 1.32,33
15.26
16.8,9Rom. 1.41 Pet. 3.181 In. 5.6
îndreptățit în Duhul, a fost văzut
3.16
Mat. 28.2Mc. 16.5Lc. 2.13
24.4In. 20.12Ef. 3.101 Pet. 1.12
de îngeri, a fost propovăduit
3.16
Fapte. 10.34
13.46,48Rom. 10.18Gal. 2.8Ef. 3.5,6,8Col. 1.27,28
între Neamuri, a fost
3.16
Col. 1.6,23
crezut în lume, a fost înălțat
3.16
Lc. 24.51Fapte. 1.91 Pet. 3.22
în slavă.