Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Învățătorii mincinoși

41Duhul însă spune lămurit

4.1
In. 16.132 Tes. 2.32 Tim. 3.12 Pet. 3.31 In. 2.18
4.1
1 Pet. 1.20
în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, luând aminte
4.1
2 Tim. 3.132 Pet. 2.1Ap. 16.14
la duhuri amăgitoare și
4.1
Dan. 11.35,37,38Ap. 9.20
învățături de draci, 2care vorbesc
4.2
Mat. 7.15Rom. 16.182 Pet. 2.3
minciuni în fățărnicie, înfierați în cugetul lor, ca și cu fierul
4.2
Ef. 4.19
roșu, 3oprind
4.3
1 Cor. 7.28,36,38Col. 2.20,21Evr. 13.4
căsătorirea și poruncind a se feri de mâncări
4.3
Rom. 14.3,171 Cor. 8.8
, pe care Dumnezeu le‐a făcut să fie luate
4.3
Gen. 1.29
9.3
cu mulțumiri
4.3
Rom. 14.61 Cor. 10.30
de cei credincioși și care au cunoscut pe deplin adevărul. 4Pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri; 5căci este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune.

Îndemnuri către Timotei

6Supunând fraților acestea, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrănești

4.6
2 Tim. 3.14,15
cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat‐o până acum. 7Dar fierește‐te de basme
4.7
Cap. 1.4;
6.202 Tim. 2.16,23
4.4Tit 1.11
lumești și băbești. Deprinde‐te
4.7
Evr. 5.14
însă pe tine însuți la cucernicie. 8Pentru că deprinderea
4.8
1 Cor. 8.8Col. 2.23
trupească este de folos la puțin; iar
4.8
Cap. 6.6.

cucernicia este de folos la toate, având
4.8
Ps. 37.4
84.11
112.2,3
145.19Mat. 6.33
19.29Mc. 10.30Rom. 8.28
făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. 9Credincios
4.9
Cap. 1.15.

și vrednic de toată primirea este cuvântul. 10Căci pentru aceasta ne ostenim
4.10
1 Cor. 4.11,12
și ne luptăm, pentru că ne‐am
4.10
Cap. 6.17.

pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care
4.10
Ps. 36.6
107.2,6
este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor.

Felurite sfaturi privitoare la slujba lui

11Poruncește

4.11
Cap. 6.2.

acestea și învață‐le la alții. 12Nimeni
4.12
1 Cor. 16.11Tit 2.15
să nu‐ți disprețuiască tinerețea, ci
4.12
Tit 2.71 Pet. 5.3
fă‐te pildă a credincioșilor în cuvânt, în purtare, în iubire, în credință, în curăție. 13Până vin eu, ia seama la citire, la îndemnare, la învățătură. 14Nu
4.14
2 Tim. 1.6
fi nepăsător de darul care este în tine, care ți‐a fost dat prin
4.14
Cap. 1.18.

prorocie cu
4.14
Fapte. 6.6
8.17
13.3
9.62 Tim. 1.6
punerea mâinilor cetei prezbiterilor. 15Îndeletnicește‐te cu acestea; fii în acestea, ca înaintarea ta să fie arătată tuturor. 16Ia seama
4.16
Fapte. 20.28
la tine însuți și la învățătura ta. Rămâi în acestea; căci făcând aceasta te
4.16
Ezec. 33.9
vei mântui și pe tine însuți și pe
4.16
Rom. 11.141 Cor. 9.22Iac. 5.20
cei ce te ascultă.