Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Mustrarea frățească

51Nu

5.1
Lev. 19.32
înfrunta pe un om mai în vârstă, ci îndeamnă‐l ca pe un tată, pe cei mai tineri ca pe frați, 2pe femeile mai bătrâne ca pe mame, pe cele mai tinere ca pe surori, în orice curăție.

Despre văduve

3Cinstește pe văduvele care sunt

5.3
Vers. 5, 16.

într‐adevăr văduve. 4Dar dacă vreo văduvă are copii sau urmași, ei să se învețe să‐și arate cucernicia mai întâi față de casa lor și să
5.4
Gen. 45.10,11Mat. 15.4Ef. 6.1,2
dea răsplătiri părinților lor: căci
5.4
Cap. 2.3.

aceasta este primit înaintea lui Dumnezeu. 5Iar cea
5.5
1 Cor. 7.32
într‐adevăr văduvă și rămasă singură și‐a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește
5.5
Lc. 2.39
18.1
noapte
5.5
Fapte. 26.7
și zi în cereri și rugăciuni. 6Dar
5.6
Iac. 5.5
cea care trăiește în desfătare a murit de vie. 7Poruncește și acestea
5.7
Cap. 1.3;
4.11
6.17
ca să fie fără niciun fel de vină. 8Iar dacă cineva nu poartă grijă de ai săi și
5.8
Is. 58.7Gal. 6.10
mai ales de ai casei sale, a
5.8
2 Tim. 3.5Tit 1.16
tăgăduit credința și
5.8
Mat. 18.17
este mai rău decât un necredincios. 9O văduvă să fie trecută pe listă dacă nu are mai puțin de șaizeci de ani, dacă a fost
5.9
Lc. 2.36
nevasta unui singur bărbat, 10dacă are mărturie de fapte bune, dacă a crescut copii, dacă a primit
5.10
Fapte. 16.15Evr. 13.21 Pet. 4.9
străini ca oaspeți, dacă a spălat
5.10
Gen. 18.4
19.2In. 13.5,14
picioarele sfinților, dacă a venit în ajutor celor necăjiți, dacă a fost următoare de aproape în orice faptă bună. 11Dar să nu primești pe văduvele mai tinere: căci când s‐au aprins împotriva lui Hristos, doresc să se mărite, 12având osândă, fiindcă au lepădat credința cea dintâi. 13Și totodată
5.13
2 Tes. 3.11
se învață și fără lucru, umblând din casă în casă, dar nu numai fără lucru, ci și limbute, și amestecându‐se în toate, vorbind cele ce nu trebuie. 14Vreau
5.14
1 Cor. 7.9
deci ca văduvele cele mai tinere să se mărite, să
5.14
Cap. 6.1.
Tit 2.8
nască copii, să fie stăpâne de casă, să nu dea protivnicului niciun prilej de înfruntare. 15Căci unele s‐au și abătut după Satana. 16Dacă vreun credincios sau vreo credincioasă are văduve, să le vină în ajutor și să nu fie îngreunată biserica, pentru ca să vină în ajutor celor
5.16
Vers. 3, 5.

într‐adevăr văduve.

Despre prezbiteri

17Presbiterii

5.17
Rom. 12.81 Cor. 9.10,14Gal. 6.6Fil. 2.291 Tes. 5.12,13Evr. 13.7,17
care cârmuiesc bine să
5.17
Fapte. 28.10
fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc în cuvânt și în învățătură. 18Căci scriptura zice: Nu lega gura boului
5.18
Deut. 25.41 Cor. 9.9
care treieră grâul. Și: Vrednic
5.18
Lev. 19.13Deut. 24.14,15Mat. 10.10Lc. 10.7
este lucrătorul de plata sa. 19Împotriva unui prezbiter nu primi învinuire decât în fața a doi
5.19
Deut. 19.15
sau trei martori. 20Pe
5.20
Gal. 2.11,14Tit 1.13
cei ce păcătuiesc mustră‐i înaintea tuturor ca
5.20
Deut. 13.11
și ceilalți să aibă teamă. 21Te
5.21
Cap. 6.13.
2 Tim. 2.14
4.1
îndemn înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Isus și a tuturor îngerilor aleși să păzești acestea fără hotărâre mai dinainte, nefăcând nimic cu părtinire. 22Nu pune mâinile
5.22
Fapte. 6.6
13.32 Tim. 1.6
în grabă peste nimeni, nici nu
5.22
2 In. 11
te face părtaș de păcate străine. Păstrează‐te curat pe tine însuți. 23Nici nu mai bea numai apă, ci folosește‐te de puțin vin pentru
5.23
Ps. 104.15
stomacul tău și pentru desele tale slăbiciuni. 24Păcatele
5.24
Gal. 5.19
unor oameni sunt învederate mai dinainte, mergând înainte spre judecată; iar pe alții de asemeni îi urmează pe urmă. 25Asemenea și faptele bune sunt învederate mai dinainte, și cele ce sunt într‐altfel nu pot fi ascunse.