Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Despre robi

61Toți câți sunt robi

6.1
Ef. 6.5Col. 3.22Tit 2.91 Pet. 2.18
sub jug să socotească pe stăpânii lor vrednici de orice cinste, ca
6.1
Is. 52.5Rom. 2.24Tit 2.5,8
numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie hulite. 2Iar cei ce au stăpâni credincioși, să nu‐i disprețuiască fiindcă
6.2
Col. 4.1
sunt frați, ci să le slujească și mai mult, fiindcă cei ce au parte de buna lor lucrare sunt credincioși și iubiți. Învață‐i și îndeamnă acestea
6.2
Cap. 4.11.

.

Învățătorii mincinoși și iubirea de bogății

3Dacă cineva învață

6.3
Cap. 1.3.

pe alții într‐altfel și nu
6.3
Cap. 1.10.
2 Tim. 1.13
4.3Tit 1.9
se ține de cuvintele sănătoase, de cele despre Domnul nostru Isus Hristos și
6.3
Tit 1.1
de învățătura potrivit cucerniciei, 4este îngâmfat, neștiind nimic
6.4
1 Cor. 8.2
, ci bolind de cercetări și lupte de cuvinte
6.4
Cap. 1.4.
2 Tim. 2.23Tit 3.9
, din care se naște pizmuire, ceartă, defăimări, bănuieli rele, 5ciocniri
6.5
1 Cor. 11.16
întruna de oameni
6.5
2 Tim. 3.8
stricați la minte și lipsiți de adevăr, care
6.5
Tit 1.11
socot că cucernicia
6.5
2 Pet. 2.3
este un mijloc de câștig. 6Dar cucernicia
6.6
Rom. 16.172 Tim. 3.5
cu mulțumire este un mijloc de câștig mare. 7Căci noi n‐am adus nimic
6.7
Ps. 37.16Prov. 15.16
16.8Evr. 13.5
în lume, fiindcă nici nu putem duce ceva afară cu noi. 8Ci dacă avem
6.8
Iov 1.21Ps. 49.17Prov. 27.24Ecl. 5.15
hrana de toate zilele și îmbrăcăminte, vom fi mulțumiți cu acestea. 9Dar cei
6.9
Gen. 28.20Evr. 13.5
ce vor să fie bogați cad în ispită și laț
6.9
Prov. 15.27
20.12
28.20Mat. 13.22Iac. 5.1
și în multe pofte nebune și vătămătoare, care
6.9
Cap. 3.7.

afundă pe oameni în pierzare și pieire. 10Căci
6.10
Cap. 1.19.

iubirea de argint este o rădăcină a tuturor relelor, pe care unii dorind‐o cu înfocare s‐au rătăcit de la credință și s‐au străpuns cu multe dureri.

Lupta cea bună

11Dar

6.11
Ex. 23.8Deut. 16.19
tu, om
6.11
2 Tim. 2.22
al lui Dumnezeu, fugi de acestea; și urmărește dreptatea, cucernicia, credința, iubirea, răbdarea, blândețea îngăduitoare. 12Luptă‐te
6.12
Deut. 33.12 Tim. 3.17
lupta cea bună a credinței, apucă
6.12
1 Cor. 9.25,262 Tim. 4.7
viața veșnică, la care ai
6.12
Fil. 3.12,14
fost chemat și ai mărturisit mărturisirea aceea bună înaintea multor martori. 13Îți poruncesc
6.13
Evr. 10.23
înaintea lui Dumnezeu, cel
6.13
Cap. 5.21.

ce a dat viață tuturor și înaintea lui Hristos Isus care
6.13
Deut. 32.391 Sam. 2.6In. 5.21
a făcut înaintea lui Ponțiu Pilat acea mărturisire bună, 14ca să ții porunca aceasta fără prihană, fără niciun fel de vină, până
6.14
Mat. 27.11In. 18.37Ap. 1.5
3.14
la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, 15pe care o va arăta la vremurile sale cuvenite Fericitul
6.15
Fil. 1.6,101 Tes. 3.13
5.23
și singurul Puternic, Împăratul
6.15
Cap. 1.11, 17.

celor ce împărățesc și Domnul celor ce domnesc, 16care
6.16
Ap. 17.14
19.16
singur are nemurirea, locuind într‐o lumină de neapropiat, pe care
6.16
Cap. 1.17.

nimeni dintre oameni nu l‐a văzut, nici nu‐l poate vedea! Lui fie
6.16
Ex. 33.20In. 6.46
cinste și putere veșnică. Amin.

Îndemn pentru bogați

17Poruncește bogaților în veacul de acum ca să nu gândească despre ei lucruri înalte, nici să

6.17
Ef. 3.21Fil. 4.20Iuda 25Ap. 1.6
4.11
7.12
aibă încredere în nestatornicia bogățiilor
6.17
Iov 31.24Ps. 52.7
62.10Mc. 10.24Lc. 12.21
, ci în
6.17
Prov. 23.5
Dumnezeu care
6.17
1 Tes. 1.94.10
ne dă spre folosire toate cu bogăție, 18ca să lucreze binele, să fie bogați
6.18
Fapte. 14.17
17.25
în fapte bune, să fie darnici
6.18
Lc. 12.21Tit 3.8Iac. 2.5
, gata să dea
6.18
Rom. 12.13
, 19punându‐și la o parte
6.19
Gal. 6.6Evr. 13.16
drept comoară o temelie bună pentru viitor, ca să apuce
6.19
Mat. 6.20
19.21Lc. 12.33
16.9
ceea ce este într‐adevăr viața.

Încheiere către Timotei

20O, Timotei, păzește

6.20
Vers. 12.

ce ți s‐a încredințat, abătându‐te
6.20
2 Tim. 1.14Tit 1.9Ap. 3.3
de la vorbirile deșarte lumești și de la împotrivirile științei mincinos numite astfel, 21pe care unii lăudând‐o n‐au nimerit
6.21
Cap. 1.4, 6;
4.72 Tim. 2.14,16,23Tit 1.14
3.9
ținta în ce privește credința. Harul
6.21
Cap. 1.6, 19.
2 Tim. 2.18
fie cu voi!