Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Solomon împărat

11Și Solomon

1.1
1 Reg. 2.46
, fiul lui David, s‐a întărit în împărăția sa și Domnul
1.1
Gen. 39.2
Dumnezeul său era cu el și l‐a mărit
1.1
1 Cron. 29.25
nespus. 2Și Solomon a vorbit către tot Israelul, către mai
1.2
1 Cron. 27.1
marii peste mii și peste sute și către judecători și către toți domnii întregului Israel, capi părintești. 3Și Solomon și toată obștea cu el s‐au dus la înălțimea care era la Gabaon
1.3
1 Reg. 3.41 Cron. 16.39
21.29
, căci acolo era cortul întâlnirii lui Dumnezeu pe care‐l făcuse Moise, slujitorul Domnului, în pustie. 4Dar David suise chivotul
1.4
2 Sam. 6.2,171 Cron. 15.1
lui Dumnezeu de la Chiriat‐Iearim în locul pe care i‐l pregătise David, căci îi întinsese un cort la Ierusalim. 5Și altarul de aramă
1.5
Ex. 27.1,2
38.1,2
pe care‐l făcuse Bețaleel
1.5
Ex. 31.2
, fiul lui Uri, fiul lui Hur, era acolo înaintea locașului Domnului; și Solomon și obștea l‐au căutat. 6Și Solomon s‐a suit acolo înaintea Domnului pe altarul de aramă care era înaintea cortului întâlnirii și a adus
1.6
1 Reg. 3.1
o mie de arderi de tot pe el. 7În aceeași noapte
1.7
1 Reg. 3.5,6
Dumnezeu s‐a arătat lui Solomon și i‐a zis: Cere ce să‐ți dau. 8Și Solomon a zis lui Dumnezeu: Tu ai arătat mare îndurare lui David, tatăl meu, și m‐ai făcut
1.8
1 Cron. 28.5
împărat în locul său. 9Acum Doamne, Dumnezeule, fă să se întărească cuvântul tău către David, tatăl meu, căci m‐ai făcut
1.9
1 Reg. 3.7,8
împărat peste un popor foarte numeros, ca pulberea pământului. 10Dă‐mi acum
1.10
1 Reg. 3.9
înțelepciune și cunoștință, ca să pot
1.10
Num. 27.17Deut. 31.2
ieși și intra înaintea acestui popor, căci cine poate judeca pe acest popor mare al tău? 11Și Dumnezeu
1.11
1 Reg. 3.11,12,13
a zis lui Solomon: Pentru că aceasta este în inima ta, și n‐ai cerut avuție, bogății, cinste, nici viața celor ce te urăsc, și n‐ai cerut zile multe, ci ți‐ai cerut înțelepciune și cunoștință ca să poți judeca poporul meu peste care te‐am făcut împărat: 12înțelepciune și cunoștință îți sunt date și îți voi da avuție, bogății și cinste, asemenea cărora n‐au avut împărații
1.12
1 Cron. 29.25Ecl. 2.9
care au fost înainte de tine și niciunul după tine nu va avea asemenea.

Avuția lui Solomon

13Și Solomon a venit de la înălțimea din Gabaon la Ierusalim înaintea cortului întâlnirii și a domnit peste Israel. 14Și Solomon

1.14
1 Reg. 4.26
10.26
a adunat care și călăreți; și avea o mie patru sute de care și douăsprezece mii de călăreți; și i‐a așezat în cetățile pentru care și cu împăratul la Ierusalim. 15Și împăratul
1.15
1 Reg. 10.27Iov 22.24
a făcut argintul și aurul în Ierusalim ca pietrele, și cedrii ca sicomorii care sunt în vale, în mulțime. 16Și caii pe care‐i avea Solomon
1.16
1 Reg. 10.28,29
erau aduși din Egipt; negustorii împăratului îi primeau in cete, fiecare ceată cu un preț. 17Și suiau și aduceau din Egipt un car pentru șase sute sicli de argint și un cal pentru o sută cincizeci. Și așa au adus prin mâinile lor pentru toți împărații hetiților și pentru împărații Siriei.