Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Dezbinarea împărăției

101Și Roboam

10.1
1 Reg. 12.1
s‐a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să‐l facă împărat. 2Și a fost așa cum a auzit Ieroboam, fiul lui Nebat, (și el era în Egipt, unde
10.2
1 Reg. 11.40
fugise de fața împăratului Solomon) Ieroboam s‐a întors din Egipt. 3Și au trimis și l‐au chemat; și Ieroboam și tot Israelul au venit și au vorbit lui Roboam, zicând: 4Tatăl tău ne‐a îngreuiat jugul: și tu ușurează acum robia cea aspră a tatălui tău și jugul său cel greu, pe care l‐a pus asupra noastră, și‐ți vom sluji. 5Și el le‐a zis: Încă trei zile și întoarceți‐vă la mine. Și poporul a plecat. 6Și împăratul Roboam s‐a sfătuit cu bătrânii care stătuseră înaintea lui Solomon, tatăl său, pe când încă trăia el, zicând: Cum sfătuiți voi să răspund poporului acestuia? 7Și ei i‐au vorbit, zicând: Dacă vei fi bun cu poporul acesta și le vei fi pe plac și le vei vorbi cuvinte bune, ei vor fi slujitorii tăi în toate zilele. 8Dar el a părăsit sfatul bătrânilor pe care i l‐au dat și s‐a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el, care stăteau înaintea lui. 9Și le‐a zis: Ce sfătuiți voi să răspundem poporului acestuia care mi‐a vorbit, zicând: Ușurează jugul pe care l‐a pus tatăl tău asupra noastră? 10Și tinerii, care crescuseră cu el, i‐au vorbit zicând: Așa vei zice poporului acestuia care ți‐a vorbit, zicând: Tatăl tău ne‐a îngreuiat jugul, și tu ușurează‐ni‐l! așa să le zici: Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. 11Și acum dacă tatăl meu a pus asupra voastră un jug greu, eu voi adăuga la jugul vostru; tatăl meu v‐a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane. 12Și a treia zi Ieroboam și tot poporul a venit la Roboam, cum poruncise împăratul, zicând: Întoarceți‐vă la mine a treia zi. 13Și împăratul le‐a răspuns aspru; și împăratul Roboam a părăsit sfatul bătrânilor 14și le‐a vorbit după sfatul tinerilor zicând: Tatăl meu v‐a îngreuiat jugul, dar eu voi adăuga la el; tatăl meu v‐a pedepsit cu bice, dar eu ră voi pedepsi cu scorpioane. 15Și împăratul n‐a ascultat pe popor; căci
10.15
1 Sam. 2.251 Reg. 12.15,24
așa a fost dat de la Dumnezeu, ca Domnul să întărească cuvântul său, pe care‐l vorbise prin Ahia
10.15
1 Reg. 11.29
, Silonitul, lui Ieroboam, fiul lui Nebat. 16Și tot Israelul a văzut că împăratul nu i‐a ascultat și poporul a răspuns împăratului, zicând: Ce parte avem noi în David? Și nici o moștenire în fiul lui Isai: fiecare la corturile voastre, Israele! Acum vezi‐ți de casa ta, Davide! Și tot Israelul s‐a dus la corturile sale. 17Și copiii lui Israel care locuiau în cetățile lui Iuda, Roboam, a domnit peste ei. 18Și împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era peste dări, și copiii lui Israel l‐au împroșcat cu pietre și a murit. Și împăratul Roboam s‐a
10.18
1 Reg. 12.19
grăbit să se suie în car, ca să fugă la Ierusalim. 19Și Israel s‐a rupt de la casa lui David până în ziua de astăzi.