Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Măsurile luate de Roboam

111Și Roboam a venit

11.1
1 Reg. 12.21
la Ierusalim și a adunat casa lui Iuda și Beniamin, o sută optzeci de mii de bărbați, oameni aleși, buni de luptă, să se lupte cu Israel, ca să aducă împărăția iarăși la Roboam. 2Dar cuvântul Domnului a fost către Șemaia
11.2
Cap. 12.15.

, omul lui Dumnezeu, zicând: 3Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și la tot Israelul din Iuda și Beniamin, zicând: 4Așa zice Domnul: Nu vă suiți, nici nu vă luptați cu frații voștri: întoarceți‐vă fiecare la casa sa, căci lucrul acesta este de la mine. Și au ascultat de cuvintele Domnului și s‐au întors și n‐au mers împotriva lui Ieroboam. 5Și Roboam a locuit în Ierusalim și a zidit cetăți de apărare în Iuda. 6Și a zidit Betleemul și Etamul și Tecoa, 7Bet‐Țurul și Socoul și Adulamul 8și Gatul și Mareșa și Ziful, 9și Adoraimul și Lachisul, Azeca, 10și Țorea și Aialonul și Hebronul, care sunt în Iuda și în Beniamin, cetăți întărite. 11Și a întărit întăriturile și a pus în ele căpitani, și vistierii de bucate și de untdelemn și vin. 12Și în fiecare cetate a pus scuturi și sulițe și le‐a făcut foarte tari. Și Iuda și Beniaminul erau ai lui. 13Și preoții și leviții care erau în tot Israelul s‐au unit cu el din tot hotarul lor. 14Căci leviții au lăsat
11.14
Num. 35.2
împrejurimile lor și stăpânirile lor și au venit la Iuda și la Ierusalim: pentru că Ieroboam
11.14
Cap. 13.9.

și fiii săi îi lepădaseră din slujba preoției Domnului 15și el își așezase
11.15
1 Reg. 12.31
13.33
14.9Osea 13.2
preoți pentru înălțimi și pentru țapii
11.15
Lev. 17.71 Cor. 10.20
și pentru vițeii
11.15
1 Reg. 12.28
pe care‐i făcuse. 16Și după ei, din toate semințiile lui Israel, aceia care își puneau inima să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, au venit
11.16
Cap. 15.9;
30.11,18
la Ierusalim să jertfească Domnului Dumnezeului părinților lor. 17Și ei au întărit
11.17
Cap. 12.1.

împărăția lui Iuda și au făcut tare pe Roboam, fiul lui Solomon, trei ani: căci trei ani au umblat în calea lui David și Solomon.

Nevestele și copiii lui Roboam

18Și Roboam și‐a luat de nevastă pe Mahalat, fiica lui Ierimot, fiul lui David și al Abihailei, fiica lui Eliab, fiul lui Isai. 19Și ea i‐a născut fii: pe Ieuș și pe Șemaria și pe Zaham. 20Și după ea a luat pe Maaca

11.20
1 Reg. 15.2
, fiica lui Absalom; și ea i‐a născut pe Abia și pe Atai și pe Ziza și pe Șelomit. 21Și Roboam a iubit pe Maaca, fiica lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele sale și țiitoarele sale: (căci a luat optsprezece neveste și șaizeci de țiitoare și a născut douăzeci și opt de fii și șaizeci de fete). 22Și Roboam a pus cap pe Abia fiul Maachei ca să fie
11.22
Deut. 21.15,16,17
cârmuitor între frații săi, căci voia să‐l facă împărat. 23Și a lucrat cu minte, și a împărțit pe toți fiii săi în toate ogoarele lui Iuda si Beniamin, în toate cetătiile întărite: și le‐a dat hrană foarte multă. Și le‐a căutat multe neveste.