Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Năvălirea lui Șișac

121Și a fost așa: când

12.1
Cap. 11.17.

s‐a întărit împărăția lui Roboam și el s‐a făcut tare, a părăsit
12.1
1 Reg. 14.22,23,24
legea Domnului și tot Israelul cu el. 2Și a fost așa: în anul al cincilea
12.2
1 Reg. 14.24,25
al împăratului Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s‐a suit împotriva Ierusalimului pentru că păcătuiseră împotriva Domnului, 3cu o mie două sute de care și șaizeci de mii de călăreți. Și poporul care ieșea cu el din Egipt era fără număr: libieni
12.3
Cap. 16.8.

, suchieni și etiopieni. 4Și a luat cetățile întărite care erau ale lui Iuda și a venit până la Ierusalim. 5Și Șemaia, prorocul
12.5
Cap. 11.2.

, a venit la Roboam și la mai marii lui Iuda care se adunaseră la Ierusalim din pricina lui Șișac și le‐a zis: Așa zice Domnul: Voi
12.5
Cap. 15.2.

m‐ați părăsit și de aceea v‐am părăsit și eu în mâna lui Șișac. 6Și mai marii lui Israel și împăratul s‐au smerit
12.6
Iac. 4.10
și au zis: Domnul este
12.6
Ex. 9.27
drept. 7Și Domnul a văzut că s‐au smerit și cuvântul Domnului a
12.7
1 Reg. 21.28,29
fost către Șemaia, zicând: S‐au smerit: nu‐i voi pierde, ci le voi da o mică izbăvire, și mânia mea nu se va vărsa peste Ierusalim prin mâna lui Șișac. 8Dar vor fi slujitorii
12.8
Is. 26.13
lui, ca să cunoască slujba mea
12.8
Deut. 28.47,48
și slujba împărățiilor țărilor. 9Și Șișac, împăratul Egiptului, s‐a suit
12.9
1 Reg. 14.25,26
împotriva Ierusalimului și a luat vistieriile casei Domnului și vistieriile casei împăratului: a luat totul; și a luat scuturile de aur pe care le făcuse
12.9
1 Reg. 10.16,17
Solomon. 10Și împăratul Roboam a făcut în locul lor scuturi de aramă, și le‐a dat în mâinile mai marilor
12.10
2 Sam. 8.18
alergătorilor care păzeau intrarea casei împăratului. 11Și a fost așa: oricând intra împăratul în casa Domnului, alergătorii veneau și le luau și iarăși le aduceau în odaia alergătorilor. 12Și când s‐a smerit el, mânia Domnului s‐a întors de la el și nu l‐a pierdut cu totul: chiar și în Iuda erau lucruri bune. 13Și împăratul Roboam s‐a întărit în Ierusalim și a domnit; căci Roboam era de patruzeci și unu
12.13
1 Reg. 14.21
de ani când a început să domnească și a domnit șaptesprezece ani în Ierusalim, în cetatea
12.13
Cap. 6.6.

pe care a ales‐o Domnul din toate semințiile lui Israel, ca să‐și pună numele acolo. Și numele mamei lui era Naama, Amonita. 14Și a făcut rău, căci nu și‐a îndreptat inima să caute pe Domnul. 15Și faptele lui Roboam, cele dintâi și cele de pe urmă, oare nu sunt scrise în cuvintele lui Șemaia, prorocul, și ale lui Ido
12.15
Cap. 9.29;
13.22
, văzătorul, după felul spițelor de neam? Și între Roboam și Ieroboam a fost război
12.15
1 Reg. 14.30
în toate zilele. 16Și Roboam a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat în cetatea lui David. Și Abia
12.16
1 Reg. 14.31
, fiul său, a domnit în locul său.