Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Abia, împăratul lui Iuda

131În

13.1
1 Reg. 15.1
anul al optsprezecelea al împăratului Ieroboam a început să domnească Abia peste Iuda. 2El a domnit trei ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Micaia
13.2
Cap. 11.20.

, fiica lui Uriel, din Ghibea. Și a fost război între Abia și Ieroboam. 3Și Abia a început războiul cu o oaste de viteji de război de patru sute de mii de bărbați aleși și Ieroboam s‐a rânduit de bătaie împotriva lui, cu opt sute de mii de oameni ale și, bărbați viteji. 4Și Abia a stătut pe muntele Țemaraim
13.4
Ios. 18.22
, care este pe muntele lui Efraim, și a zis: Ascultați‐mă, Ieroboame și tot Israelul! 5Oare nu trebuie să știți, că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat
13.5
2 Sam. 7.12,13,16
lui David împărăția peste Israel în veac, lui și fiilor lui, printr‐un legământ
13.5
Num. 18.19
de sare? 6Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s‐a sculat
13.6
1 Reg. 11.26
12.20
și s‐a răsculat împotriva domnului său. 7Și oameni
13.7
Jud. 9.4
netrebnici, fii ai lui Belial, s‐au adunat la el și s‐au întărit împotriva lui Roboam, fiul lui Solomon, și Roboam era tânăr și slab la inimă și nu s‐a arătat tare împotriva lor. 8Și acum gândiți că vă veți arăta tari împotriva împărăției Domnului în mâna fiilor lui David; și sunteți o mulțime mare și aveți cu voi vițeii de aur pe care vi
13.8
1 Reg. 12.28
14.9Osea 8.6
i‐a făcut Ieroboam dumnezei. 9Oare n‐ați
13.9
Cap. 11.11, 15.

izgonit voi pe preoții Domnului, pe fiii lui Aaron și pe leviți, și v‐ați făcut preoți ca popoarele țărilor? Oricine
13.9
Ex. 29.35
vine cu un vițel tânăr și cu șapte berbeci ca să se sfințească, se face preot a ceiace nu este dumnezeu. 10Cât pentru noi, Domnul este Dumnezeul nostru, și nu l‐am părăsit; și preoții, care slujesc Domnului sunt fiii lui Aaron, și leviții sunt la lucrul lor: 11și ei fac
13.11
Cap. 2.4.

să fumege Domnului în fiecare dimineață și în fiecare seară arderile de tot și tămâie mirositoare: și pâinile
13.11
Lev. 24.6
sunt puse în șir pe masa cea curată și sfeșnicul de aur cu candelele sale, ca să ardă
13.11
Ex. 27.20,21Lev. 24.2,3
în fiecare seară; căci noi păzim cele de păzit ale Domnului Dumnezeului nostru, dar voi l‐ați părăsit. 12Și, iată, în cap cu noi este Dumnezeu, și preoții săi
13.12
Num. 10.8
și trâmbițele răsunătoare care să sune de alarmă împotriva voastră. Copii ai lui Israel, nu
13.12
Fapte. 5.39
vă luptați cu Domnul Dumnezeul părinților voștri, căci nu veți izbândi. 13Dar Ieroboam a pus o pândă care să vină pe din dosul lor: și ei erau în fața lui Iuda și pânda în dosul lor. 14Și Iuda s‐a uitat înapoi și, iată, lupta era din față și din dos: și au strigat către Domnul, și preoții au suflat din trâmbițe. 15Și bărbații din Iuda au strigat; și a fost așa: când bărbații lui Iuda au strigat, Dumnezeu a lovit
13.15
Cap. 14.12.

pe Ieroboam și pe tot Israelul înaintea lui Abia și Iuda. 16Și copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda: și Dumnezeu i‐a dat în mâna lor. 17Și Abia și poporul său i‐au ucis cu ucidere mare: și au căzut morți din Israel cinci sute de mii de bărbați aleși. 18Și copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea și copiii lui Iuda s‐au întărit, pentru că s‐au bizuit
13.18
1 Cron. 5.20Ps. 22.5
pe Domnul Dumnezeul părinților lor. 19Și Abia a urmărit pe Ieroboam și i‐a luat cetățile: Betelul cu cetățile sale și Ieșana cu cetățile sale și Efronul
13.19
Ios. 15.9
cu cetățile sale. 20Și Ieroboam nu și‐a mai căpătat puterea în zilele lui Abia: și Domnul l‐a
13.20
1 Sam. 25.38
lovit și a
13.20
1 Reg. 14.20
murit. 21Și Abia s‐a întărit și și‐a luat patrusprezece neveste, și a făcut douăzeci și doi de fii și șaisprezece fete. 22Și celelalte fapte ale lui Abia și căile sale și vorbele sale sunt scrise în tâlcuirea prorocului Ido
13.22
Cap. 12.15.

.