Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Asa, împăratul lui Iuda

141Și Abia a adormit cu părinții săi și l‐au înmormânta în cetatea lui David. Și Asa, fiul său, a domnit în locul său. În zilele lui țara a avut liniște zece ani. 2Și Asa

14.2
1 Reg. 15.8
a făcut ce era bun și drept în ochii Domnului Dumnezeului său: 3Căci a depărtat altarele străine și înălțimile
14.3
1 Reg. 15.14
și a sfărâmat
14.3
Ex. 34.13
stâlpii și a tăiat
14.3
1 Reg. 11.7
Astarteele; 4și a poruncit lui Iuda să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, și să împlinească legea și porunca. 5Și a depărtat înălțimile și chipurile soarelui din toate cetățile lui Iuda: și împărăția a avut liniște înaintea lui. 6Și a zidit cetăți întărite în Iuda, căci țara avea liniște și n‐a avut niciun război în acești ani: pentru că Domnul îi dăduse odihnă. 7Și a zis lui Iuda: Să zidim aceste cetăți și să le înconjurăm cu ziduri și turnuri, porți și zăvoare. Țara este încă înaintea noastră pentru că am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru; l‐am căutat și ne‐a dat odihnă de jur împrejur. Și au zidit și au propășit. 8Și Asa avea o oaste care purta scuturi și sulițe, din Iuda trei sute de mii și din Beniamin, care purtau scuturi și întindeau arcul, două sute optzeci de mii; toți aceștia erau bărbați viteji. 9Și Zerah
14.9
Cap. 16.8.

, Etiopeanul, a ieșit împotriva lor cu o oaste de o mie de mii și trei sute de care; și a venit la Mareșa
14.9
Ios. 15.44
. 10Și Asa a ieșit înaintea lui și s‐au rânduit de bătaie în valea Țefata, lângă Mareșa. 11Și Asa
14.11
Ex. 14.10Ps. 22.5
a strigat către Domnul Dumnezeul său și a zis: Doamne, nimic nu‐ți este a ajuta
14.11
1 Sam. 14.6
pe cel puternic sau pe cel fără putere. Ajută‐ne Doamne Dumnezeul nostru, căci pe tine ne rezemăm și în numele
14.11
1 Sam. 17.45Prov. 18.10
tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, tu ești Dumnezeul nostru: să nu biruie omul împotriva ta. 12Și Domnul a lovit
14.12
Cap. 13.15.

pe etiopieni înaintea lui Asa și înaintea lui Iuda, și etiopienii au fugit. 13Și Asa și poporul care era cu el i‐au urmărit până la Gherar
14.13
Gen. 10.19
20.1
; și au căzut așa de mulți din etiopieni că nu și‐au mai căpătat puterea; și au fost zdrobiți înaintea Domnului și înaintea oștirii sale. Și au luat o mulțime de pradă. 14Și au bătut toate cetățile dimprejurul Gherarului, căci spaima
14.14
Gen. 35.5
Domnului era peste ei: și au prădat toate cetățile, căci era pradă multă în ele. 15Și au lovit și corturile de vite și au luat multe oi și cămile, și s‐au întors la Ierusalim.