Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Cuvântul lui Dumnezeu către Asa

151Și Duhul

15.1
Num. 24.2Jud. 3.10
lui Dumnezeu a fost peste Azaria, fiul lui Oded. 2Și el a ieșit înaintea lui Asa și i‐a zis: Ascultați‐mă, tu Asa și tot Iuda și Beniaminul: Domnul
15.2
Iac. 4.8
este cu voi când sunteți cu el; și dacă‐l
15.2
Vers. 4, 15.
1 Cron. 28.9Ier. 29.13Mat. 7.7
veți căuta, el va fi găsit de voi; dar dacă‐l
15.2
Cap. 24.20.

veți părăsi, vă va părăsi. 3Și multe zile
15.3
Osea 3.4
Israel a fost fără
15.3
Lev. 10.11
adevăratul Dumnezeu și fără un preot învățător și fără lege. 4Dar în strâmtorarea lor s‐au întors
15.4
Deut. 4.29
la Domnul, Dumnezeul lui Israel și l‐au căutat și el a fost găsit de ei. 5Și în acele vremuri
15.5
Jud. 5.6
nu era pace pentru cel ce ieșea și pentru cel ce intra, ci erau mari tulburări între toți locuitorii țărilor. 6Și un
15.6
Mat. 24.7
neam era sfărâmat de alt neam și o cetate de altă cetate; căci Dumnezeu îi tulbura cu tot felul de strâmtorări. 7Dar voi întăriți‐vă și să nu vă slăbească mâinile: căci este o răsplătire pentru lucrul vostru.

Râvna lui Asa

8Și când a auzit Asa aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul, s‐a îmbărbătat și a depărtat urâciunile din toată țara lui Iuda și Beniamin și din cetățile, pe

15.8
Cap. 13.19.

care le luase din ținutul muntos al lui Efraim, și a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului. 9Și a adunat pe tot Iuda și Beniaminul
15.9
Cap. 11.16.

, și cu ei pe străinii din Efraim și din Manase și din Simeon; căci mulți din Israel trecuseră la el când au văzut că Domnul Dumnezeul său era cu el. 10Și s‐au adunat la Ierusalim în luna a treia, a anului al cincisprezecelea al domniei lui Asa. 11Și au
15.11
Cap. 14.15.

jertfit Domnului în ziua aceea, din prada
15.11
Cap. 14.13.

pe care o aduseseră, șapte sute de boi și șapte mii de oi. 12Și au intrat
15.12
2 Reg. 23.3Neem. 10.29
în legământ ca să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, cu toată inima lor și cu tot sufletul lor, 13și ca oricine
15.13
Ex. 22.20
n‐ar căuta pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, să fie
15.13
Deut. 13.5,9,15
omorât de la mic până la mare, de la bărbat până la femeie. 14Și au jurat Domnului cu glas tare și cu strigăt de bucurie și cu trâmbițe și cu buciume. 15Și tot Iuda s‐a bucurat de jurământ: căci juraseră cu toată inima lor și l‐au căutat cu toată dorința
15.15
Vers. 2.

lor; și el a fost găsit de ei: și Domnul le‐a dat odihnă de jur împrejur. 16Și chiar pe Maaca
15.16
1 Reg. 15.13
, mama lui, Asa împăratul, a depărtat‐o, să nu fie împărăteasă, fiindcă făcuse un idol pentru Astarteea; și Asa i‐a tăiat idolul și l‐a sfărâmat și l‐a ars în valea Chedron. 17Dar înălțimile
15.17
Cap. 14.3, 5.
1 Reg. 15.14
n‐au fost îndepărtate din Israel: totuși inima lui Asa a fost desăvârșită în toate zilele sale. 18Și a adus în casa lui Dumnezeu lucrurile pe care le sfințise tatăl său și lucrurile pe care le sfințise el însuș: argint și aur și unelte. 19Și n‐a fost nici un război până la al treizeci și cincilea an al domniei lui Asa.