Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Asa face legământ cu împăratul Siriei

161În anul al treizeci și șaselea al domniei lui Asa, Baeșa

16.1
1 Reg. 15.17
împăratul lui Israel s‐a suit împotriva lui Iuda și a zidit Rama, ca să
16.1
Cap. 15.9.

nu lase pe nimeni să iasă sau să intre la Asa, împăratul lui Iuda. 2Și Asa a scos argint și aur din vistieriile casei Domnului și ale casei împăratului și a trimis la Ben‐Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc, zicând: 3Este un legământ între mine și tine, și între tatăl meu și tatăl tău; iată, îți trimit argint și aur: mergi, desfă legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să plece de la mine. 4Și Ben‐Hadad a ascultat pe împăratul Asa și a trimis pe mai marii oștirilor sale împotriva cetăților lui Israel; și au bătut Iionul și Danul și Abel‐Maimul și toate casele de merinde ale cetăților lui Neftali. 5Și a fost așa: cum a auzit Baeșa, s‐a oprit de la zidirea Ramei și a pus capăt lucrului său. 6Și Asa, împăratul, a luat pe tot Iuda și au ridicat de la Rama pietrele și lemnele ei, cu care zidise Baeșa, și a zidit cu ele Gheba și Mițpa.

Mustrarea lui Asa

7Și în vremea aceea, Hanani

16.7
1 Reg. 16.1
, văzătorul, a venit la Asa, împăratul lui Iuda, și i‐a zis: Fiindcă
16.7
Is. 31.1Ier. 17.5
te‐ai rezemat pe împăratul Siriei și nu te‐ai rezemat pe Domnul Dumnezeul tău, pentru aceea oastea împăratului Siriei ți‐a scăpat din mână. 8Oare nu erau etiopienii
16.8
Cap. 14.9.

și libienii
16.8
Cap. 12.3.

o oaste mare cu multe care și călăreți? Dar fiindcă te‐ai rezemat pe Domnul, el i‐a dat în mâna ta. 9Căci ochii Domnului cutreieră
16.9
Iov 34.21Prov. 5.21
15.3Ier. 16.17
32.19Zah. 4.10
peste tot pământul, ca să se arate tare pentru cei cu inima desăvârșită față de el. Ai lucrat
16.9
1 Sam. 13.13
nebunește în aceasta, căci de acum înainte vei avea
16.9
1 Reg. 15.32
războaie. 10Și Asa s‐a mâniat pe văzător și l‐a
16.10
Cap. 18.26.
Ier. 20.2
pus în închisoare, căci era înfuriat pe el pentru aceasta. Și în vremea aceea Asa a apăsat pe unii din popor. 11Și iată, faptele
16.11
1 Reg. 15.23
lui Asa, cele dintâi și cele de pe urmă, iată, sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel. 12În al treizeci și nouălea an al domniei sale Asa s‐a îmbolnăvit de picioare; și boala lui s‐a întețit mult: dar în boala sa n‐a
16.12
Ier. 17.5
căutat pe Domnul, ci pe doftori. 13Și Asa a adormit
16.13
1 Reg. 15.21
cu părinții săi și a murit în anul al patruzeci și unulea al domniei sale. 14Și l‐au înmormântat în mormântul său, pe care și‐l săpase în cetatea lui David, și l‐au culcat pe un așternut umplut cu mirodenii
16.14
Gen. 50.2Mc. 16.1In. 19.39,40
și felurite mirosne, pregătite după meșteșugul făcătorului de mir: și i‐au făcut o ardere
16.14
Cap. 21.19.
Ier. 34.5
foarte mare.