Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Iosafat, împăratul lui Iuda

171Iosafat

17.1
1 Reg. 15.24
, fiul său, a domnit în locul său și s‐a întărit împotriva lui Israel. 2Și a așezat oaste în toate cetățile întărite ale lui Iuda, și a pus străji în țara lui Iuda și în cetățile lui Efraim, pe care le luase
17.2
Cap. 15.8.

Asa tatăl său. 3Și Domnul a fost cu Iosafat, căci umblase în căile lui dintâi ale lui David, tatăl său, și n‐a căutat pe Baali, 4ci a căutat pe Dumnezeul tatălui său, și a umblat în poruncile sale
17.4
1 Reg. 12.28
și nu după faptele lui Israel. 5De aceea Domnul a întărit împărăția în mâna lui și tot Iuda a adus
17.5
1 Sam. 10.271 Reg. 10.25
daruri lui Iosafat și a avul
17.5
1 Reg. 10.27
avere și cinste multă. 6Și inima lui s‐a întărit în căile Domnului: și a depărtat
17.6
1 Reg. 22.1319.3
20.33
chiar și înălțimile și Astarteele din Iuda. 7Și în al treilea an al domniei sale a trimis pe mai marii săi: pe Ben‐Hail și pe Obadia și pe Zaharia și pe Netaneel și pe Mica
17.7
Cap. 15.3.

, să‐i învețe în cetățile lui Iuda; 8și cu ei pe leviți: pe Șemaia, și pe Netania și pe Zebadia și pe Asael și pe Șemiramot și pe Ionatan și pe Adonia și pe Tobia și pe Tob‐Adonia, leviții; și cu ei pe Elișama și pe Ioram, preoții. 9Și‐i
17.9
Cap. 35.3.
Neem. 8.7
învățau în Iuda și aveau cu ei cartea legii Domnului; și au mers prin toate cetățile lui Iuda și‐i învățau în popor. 10Și teama
17.10
Gen. 35.5
Domnului a fost peste toate împărățiile țărilor care erau împrejurul lui Iuda, și nu s‐au luptat cu Iosafat. 11Și unii dintre filisteni
17.11
2 Sam. 8.2
au adus daruri și argint ca dare lui Iosafat. Și arabii i‐au adus oi: șapte mii șapte sute de berbeci și șapte mii șapte sute de țapi. 12Și Iosafat s‐a făcut tot mai mare; și a zidit cetățui în Iuda și case de merinde pentru cetăți. 13Și a avut multe lucrări în cetățile lui Iuda; și oameni de război tari și viteji în Ierusalim. 14Și aceasta este numărătoarea lor după casele lor părintești: Din Iuda mai mari peste mii: Adna, capul, și cu ei trei sute de mii de bărbați viteji. 15Și după el era Iohanan, mai marele, și cu el două sute optzeci de mii. 16Și după el era Amasia, fiul lui Zicri, care se dăduse
17.16
Jud. 5.2,9
de bună voie Domnului; și cu el două sute de mii de bărbați viteji. 17Și din Beniamin: Eliada, bărbat viteaz, și cu el două sute de mii de bărbați înarmați cu arc și scut. 18Și după el Iozabad și cu el o sută optzeci de mii gata de război. 19Aceștia erau cei ce slujeau împăratului, afară de aceia
17.19
Vers. 2.

pe care îi pusese împăratul în cetățile întărite prin tot Iuda.