Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Hanani mustră pe Iosafat

191Și Iosafat, împăratul lui Iuda, s‐a întors în pace la casa sa la Ierusalim. 2Și Iehu, fiul lui Hanani, văzătorul

19.2
1 Sam. 9.9
, a ieșit înaintea lui și a zis împăratului Iosafat: Să ajuți tu pe cel rău și să iubești
19.2
Ps. 139.21
pe cei ce urăsc pe Domnul? De aceea este mânie
19.2
Cap. 32.25.

de la Domnul peste tine. 3Totuși se găsesc lucruri bune în tine, fiindcă
19.3
Cap. 17.4, 6. Cap. 12.12.

ai îndepărtat Astarteele din țară și ți‐ai pus
19.3
Cap. 30.19.
Ezra 7.10
inima să caute pe Dumnezeu. 4Și Iosafat a locuit în Ierusalim și a ieșit iarăși printre popor de la Beer‐Șeba până la muntele lui Efraim, și i‐a întors iarăși la Domnul Dumnezeul părinților lor. 5Și a așezat judecători în țară în toate cetățile întărite din Iuda, cetate după cetate. 6Și a zis judecătorilor: Vedeți ce faceți! Căci nu judecați pentru
19.6
Deut. 1.17
om, ci pentru Domnul
19.6
Ps. 82.1Ecl. 5.8
care este cu voi în lucrul judecății. 7Și acum temerea de Domnul să fie peste voi, luați seama ce faceți, căci la Domnul
19.7
Deut. 32.4Rom. 9.14
Dumnezeul nostru nu este nici o nelegiuire, nici
19.7
Deut. 10.17Iov 34.19Fapte. 10.31Rom. 2.11Gal. 2.6Ef. 6.9Col. 3.251 Pet. 1.17
căutare la față, nici primire de daruri. 8Și chiar în Ierusalim Iosafat
19.8
Deut. 16.18
a așezat leviți și preoți și capi părintești din Israel pentru judecata Domnului și pentru pricini. Și s‐au întors înapoi la Ierusalim. 9Și le‐a poruncit zicând: Așa să faceți în frica
19.9
2 Sam. 23.3
Domnului, cu credindincioșie și inimă desăvărșită. 10Și orice
19.10
Deut. 17.8
neînțelegere va veni înaintea voastră de la frații voștri care locuiesc în cetățile lor, între sânge și sânge, între lege și poruncă, între așezământ și judecăți, să‐i învățați să nu se facă vinovați înaintea Domnului, ca să vină mânia
19.10
Num. 16.46
lui peste voi
19.10
Ezec. 3.18
și peste frații voștri. Faceți aceasta și nu veți fi vinovați. 11Și iată, Amaria, marele preot, este peste voi în toate treburile
19.11
1 Cron. 26.30
Domnului și Zebadia, fiul lui Ismael, domnitorul peste casa lui Iuda, în toate treburile împăratului: și leviții sunt dregători înaintea voastră. Întăriți‐vă și lucrați și Domnul va fi cu cel
19.11
Cap. 15.2.

bun.