Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Pregătirile lui Solomon pentru zidirea templului

21Și Solomon a hotărât

2.1
1 Reg. 5.5
să zidească o casă numelui Domnului și o casă pentru împărăția sa. 2Și Solomon
2.2
1 Reg. 5.15
a numărat șaptezeci de mii de oameni să poarte sarcinile și optzeci de mii de cioplitori pe munte și trei mii șase sute ca să privegheze peste ei. 3Și Solomon a trimis la Hiram, împăratul Tirului, zicând: Cum
2.3
1 Cron. 14.1
ai făcut lui David, tatăl meu, și i‐ai trimis cedri să‐și zidească o casă, pentru ca să locuiască în ea, fă și mie. 4Iată zidesc
2.4
Vers. 1.

o casă numelui Domnului Dumnezeului meu ca să i‐o sfințese să ard înaintea lui tămâie
2.4
Ex. 30.7
mirositoare și pentru așezarea necurmată
2.4
Ex. 25.30Lev. 21.8
a pâinilor și pentru arderile
2.4
Num. 28.3,9,11
de tot de dimineață și de seară, și la sabate și la lunile noi și la sărbătorile Domnului Dumnezeului nostru. Aceasta este în veac pentru Israel. 5Și casa pe care o voi zidi este mare: căci Dumnezeul nostru este mai
2.5
Ps. 135.5
mare decât toți dumnezeii. 6Dar cine‐i
2.6
1 Reg. 8.27Is. 66.1
poate zidi o casă? Căci cerurile și cerurile cerurilor nu‐l pot cuprinde; și cine sunt eu să‐i zidesc o casă, decât numai ca să ard tămâie înaintea lui? 7Și acum trimite‐mi un bărbat iscusit să lucreze în aur și în argint și în aramă și în fier și în purpură și în cârmezin și albastru și care să știe să facă săpături, ca să stea cu bărbații iscusiți care sunt la mine în Iuda și in Ierusalim, pe care
2.7
1 Cron. 22.15
i‐a pregătit David, tatăl meu. 8Și trimite‐mi
2.8
1 Reg. 5.6
și lemn de cedru, de chiparos și de algumim, din Liban; căci știu că slujitorii tăi se pricep la tăiatul lemnelor în Liban. Și iată, slujitorii mei vor fi cu slujitorii tăi. 9Și să‐mi pregătească lemn mult, căci casa pe care o zidesc va fi mare și minunată. 10Și iată, voi da tăietorilor, slujitorilor tăi, care vor tăia
2.10
1 Reg. 5.11
lemnul, douăzeci de mii de cori de grâu treierat și douăzeci de mii de cori de orz și douăzeci de mii de baturi de vin și douăzeci de mii de baturi de untdelemn. 11Și Hiram, împăratul Tirului, a zis în scrisoarea pe care a trimis‐o lui Solomon: Fiindcă
2.11
1 Reg. 10.9
Domnul a iubit pe poporul său te‐a făcut împărat peste ei. 12Și Hiram a zis: Binecuvântat
2.12
1 Reg. 5.7
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care
2.12
Gen. 1
2Ps. 33.6
102.25
124.8
136.5,6Fapte. 4.24
14.15Ap. 10.6
a făcut cerurile și pământul, care a dat împăratului David un fiu înțelept, priceput și cu minte, care va zidi o casă Domnului și o casă pentru împărăția sa. 13Și acum, îți trimit un bărbat iscusit și cu minte, pe Huram‐Abi, 14fiul
2.14
1 Reg. 7.13,14
unei femei din fiicele lui Dan și tatăl lui era un bărbat din Tir, priceput să lucreze în aur și în argint, în aramă, în fier, în piatră și în lemn, în purpură, în albastru și în in subțire și în cârmezin și să facă tot felul de săpătură și pentru născocirea a tot felul de planuri ce i se vor da, cu oamenii tăi iscusiți și cu oamenii iscusiți ai domnului meu David, tatăl tău. 15Și acum, domnul meu
2.15
Vers. 10.

să trimeată slujitorilor săi grâul și orzul, untdelemnul și vinul de care a vorbit. 16Și
2.16
1 Reg. 5.8,9
vom tăia lemn din Liban după toată trebuința ta și ți‐l vom aduce în plute pe mare la Iafo și‐l vei sui la Ierusalim. 17Și Solomon
2.17
Vers. 2.1 Reg. 5.13, 15, 16;
9.20,21
a numărat pe toți străinii care erau în țara lui Israel, după numărătoarea cu care‐i numărase David
2.17
1 Cron. 22.2
, tatăl său, și s‐au găsit o sută cincizeci și trei de mii sase sute. 18Și a pus șaptezeci de mii
2.18
Vers. 2.

din ei să fie purtători de sarcini și optzeci de mii cioplitori în munți și trei mii șase sute priveghetori care să țină pe popor la lucru.