Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Ioram, împăratul lui Iuda

211Și Iosafat

21.1
1 Reg. 22.50
, a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat lângă părinții săi în cetatea lui David. Și Ioram, fiul său, a domnit în locul său. 2Și avea frați, fii ai lui Iosafat: Azaria și Iehiel și Zaharia și Azaria și Micael și Șefatia; toți aceștia erau fiii lui Iosafat, împăratul lui Israel. 3Și tatăl lor le dăduse daruri multe de argint și aur și de lucruri scumpe, afară de cetăți întărite în Iuda, dar împărăția a dat‐o lui Ioram, căci el era întâiul născut. 4Și Ioram s‐a ridicat peste împărăția tatălui său, și s‐a întărit și a ucis cu sabia pe toți frații săi și chiar și din mai marii lui Israel. 5Ioram era de treizeci și doi
21.5
2 Reg. 8.17
de ani când a început să domnească; și a domnit opt ani la Ierusalim. 6Și a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab
21.6
Cap. 22.2.

, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab: și a făcut rău în ochii Domnului. 7Dar Domnul n‐a voit să piardă casa lui David, pentru legământul pe care‐l făcuse cu David, și după cum zisese că îi va da o candelă lui și fiilor
21.7
2 Sam. 7.12,131 Reg. 11.362 Reg. 8.19Ps. 132.11
lui în toate zilele. 8În zilele
21.8
2 Reg. 8.20
lui s‐a rupt Edomul de sub mâna lui Iuda și și‐au pus împărat peste ei. 9Și Ioram a trecut cu mai marii săi și toate carele cu el: și s‐a sculat noaptea și a bătut pe edomiți, care‐l înconjuraseră, și pe mai marii carelor. 10Dar Edomul s‐a rupt de sub mâna lui Iuda până în ziua de astăzi. Atunci Libna s‐a rupt de sub mâna lui, căci părăsise pe Domnul Dumnezeul părinților săi. 11Și a făcut înălțimi pe munții lui Iuda, și a tras pe locuitorii Ierusalimului în curvie
21.11
Lev. 17.7
20.5
, și a amăgit pe Iuda. 12Și i‐a venit o scrisoare de la Ilie, prorocul, zicând: Așa zice Domnul Dumnezeul lui David, tatăl tău: Fiindcă n‐ai umblat în căile lui Iosafat, tatăl tău, și în căile lui Asa, împăratul lui Iuda, 13
21.13
Vers. 11.

ci ai umblat în căile împăraților lui Israel și ai tras
21.13
Ex. 34.15Deut. 31.16
pe Iuda și pe locuitorii Ierusalimului în curvie, ca
21.13
1 Reg. 16.31‐332 Reg. 9.22
și curviile casei lui Ahab, și ai
21.13
Vers. 4.

ucis pe frații tăi, casa tatălui tău, care erau mai buni decât tine: 14iată, Domnul va lovi cu o mare lovitură pe poporul tău și pe copiii tăi și pe nevestele tale și toată averea ta 15și pe tine însuți cu o boală mare, cu o boală de măruntaie
21.15
Vers. 18, 19.

, până ce de boală vor cădea măruntaiele din tine, zi de zi. 16Și Domnul a stârnit
21.16
1 Reg. 11.14,23
împotriva lui Ioram duhul filistenilor și al arabilor care erau lângă etiopieni. 17Și s‐au suit împotriva lui Iuda și au năvălit asupra lui și au dus cu ei toată averea ce se afla în casa împăratului și pe fiii
21.17
Cap. 24.7.

lui și nevestele lui, încât nu i‐a rămas niciun fiu, afară de Ioahaz, cel mai tânăr din fiii săi. 18Și după toate acestea, Domnul l‐a lovit în măruntaiele
21.18
Vers. 15.

sale cu o boală fără leac. 19Și a fost așa: din zi în zi și pe vremea când se sfârșea anul al doilea, i‐au căzut măruntaiele de boală și a murit în suferințe cumplite. Și poporul său nu i‐a făcut ardere ca arderea părinților
21.19
Cap. 16.14.

săi. 20El era de treizeci și doi de ani când a început să domnească și a domnit opt ani la Ierusalim. Și a murit fără să fi fost dorit și l‐au înmormântat în cetatea lui David, dar nu în mormântul împăraților.