Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Ioram, împăratul lui Iuda

211Și Iosafat

21.1
1 Reg. 22.50
, a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat lângă părinții săi în cetatea lui David. Și Ioram, fiul său, a domnit în locul său. 2Și avea frați, fii ai lui Iosafat: Azaria și Iehiel și Zaharia și Azaria și Micael și Șefatia; toți aceștia erau fiii lui Iosafat, împăratul lui Israel. 3Și tatăl lor le dăduse daruri multe de argint și aur și de lucruri scumpe, afară de cetăți întărite în Iuda, dar împărăția a dat‐o lui Ioram, căci el era întâiul născut. 4Și Ioram s‐a ridicat peste împărăția tatălui său, și s‐a întărit și a ucis cu sabia pe toți frații săi și chiar și din mai marii lui Israel. 5Ioram era de treizeci și doi
21.5
2 Reg. 8.17
de ani când a început să domnească; și a domnit opt ani la Ierusalim. 6Și a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab
21.6
Cap. 22.2.
, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab: și a făcut rău în ochii Domnului. 7Dar Domnul n‐a voit să piardă casa lui David, pentru legământul pe care‐l făcuse cu David, și după cum zisese că îi va da o candelă lui și fiilor
21.7
2 Sam. 7.12,131 Reg. 11.362 Reg. 8.19Ps. 132.11
lui în toate zilele. 8În zilele
21.8
2 Reg. 8.20
lui s‐a rupt Edomul de sub mâna lui Iuda și și‐au pus împărat peste ei. 9Și Ioram a trecut cu mai marii săi și toate carele cu el: și s‐a sculat noaptea și a bătut pe edomiți, care‐l înconjuraseră, și pe mai marii carelor. 10Dar Edomul s‐a rupt de sub mâna lui Iuda până în ziua de astăzi. Atunci Libna s‐a rupt de sub mâna lui, căci părăsise pe Domnul Dumnezeul părinților săi. 11Și a făcut înălțimi pe munții lui Iuda, și a tras pe locuitorii Ierusalimului în curvie
21.11
Lev. 17.7
20.5
, și a amăgit pe Iuda. 12Și i‐a venit o scrisoare de la Ilie, prorocul, zicând: Așa zice Domnul Dumnezeul lui David, tatăl tău: Fiindcă n‐ai umblat în căile lui Iosafat, tatăl tău, și în căile lui Asa, împăratul lui Iuda, 13
21.13
Vers. 11.
ci ai umblat în căile împăraților lui Israel și ai tras
21.13
Ex. 34.15Deut. 31.16
pe Iuda și pe locuitorii Ierusalimului în curvie, ca
21.13
1 Reg. 16.31‐332 Reg. 9.22
și curviile casei lui Ahab, și ai
21.13
Vers. 4.
ucis pe frații tăi, casa tatălui tău, care erau mai buni decât tine: 14iată, Domnul va lovi cu o mare lovitură pe poporul tău și pe copiii tăi și pe nevestele tale și toată averea ta 15și pe tine însuți cu o boală mare, cu o boală de măruntaie
21.15
Vers. 18, 19.
, până ce de boală vor cădea măruntaiele din tine, zi de zi. 16Și Domnul a stârnit
21.16
1 Reg. 11.14,23
împotriva lui Ioram duhul filistenilor și al arabilor care erau lângă etiopieni. 17Și s‐au suit împotriva lui Iuda și au năvălit asupra lui și au dus cu ei toată averea ce se afla în casa împăratului și pe fiii
21.17
Cap. 24.7.
lui și nevestele lui, încât nu i‐a rămas niciun fiu, afară de Ioahaz, cel mai tânăr din fiii săi. 18Și după toate acestea, Domnul l‐a lovit în măruntaiele
21.18
Vers. 15.
sale cu o boală fără leac. 19Și a fost așa: din zi în zi și pe vremea când se sfârșea anul al doilea, i‐au căzut măruntaiele de boală și a murit în suferințe cumplite. Și poporul său nu i‐a făcut ardere ca arderea părinților
21.19
Cap. 16.14.
săi. 20El era de treizeci și doi de ani când a început să domnească și a domnit opt ani la Ierusalim. Și a murit fără să fi fost dorit și l‐au înmormântat în cetatea lui David, dar nu în mormântul împăraților.

22

Ahazia, împăratul lui Iuda

221Și locuitorii Ierusalimului au făcut împărat în locul său pe Ahazia

22.1
2 Reg. 8.24
, fiul său cel mai tânăr, căci ceata care venise cu arabii în tabără ucisese pe toți cei
22.1
Cap. 21.17.
mai mari de vârstă. Și Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s‐a făcut împărat. 2Ahazia era de patruzeci și doi de ani
22.2
2 Reg. 8.26
când a început să domnească și a domnit un an în Ierusalim. Si numele mamei lui era Atalia
22.2
Cap. 21.6.
, fiica lui Omri. 3Și el a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama lui îi era sfătuitoare la facerea răului. 4Și a făcut rău în ochii Domnului ca și casa lui Ahab, căci ei erau sfătuitorii lui după moartea tatălui său, spre pieirea lui. 5El a umblat după sfatul lor și a mers cu Ioram
22.5
2 Reg. 8.28
, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, la luptă împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot‐Galaad: și sirienii au bătut pe Ioram. 6Și s‐a întors
22.6
2 Reg. 9.15
să se vinde ce la Izreel de rănile pe care i le făcuseră la Rama când se lupta cu Hazael, împăratul Siriei. Și Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s‐a pogorât la Izreel, ca să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, căci era bolnav. 7Și pierzarea lui Ahazia a fost de la
22.7
Jud. 14.41 Reg. 12.15
Dumnezeu, întrucât a venit la Ioram: căci cum a venit, a ieșit
22.7
2 Reg. 9.21
cu Ioram împotriva lui Iehu, fiul lui Nim și, pe care
22.7
2 Reg. 9.6,7
îl unsese Domnul spre a stârpi casa lui Ahab. 8Și a fost așa: când a făcut Iehu judecată
22.8
2 Reg. 10.10,11
asupra casei lui Ahab, a găsit
22.8
2 Reg. 10.13,14
pe mai marii lui Iuda și pe fiii fraților lui Ahazia, care slujeau la Ahazia, și i‐a ucis. 9Și a căutat pe Ahazia
22.9
2 Reg. 9.27
, și l‐au prins (căci se ascunsese în Samaria,) și l‐au adus la Iehu și l‐au ucis; și l‐au înmormântat, căci au zis: El este fiul lui Iosafat care a căutat pe
22.9
Cap. 17.4.
Domnul cu toată inima sa. Și în casa lui Ahazia n‐a fost niciunul, care să poată ținea împărăția.

Atalia, împărăteasa lui Iuda

10Și Atalia, mama lui Ahazia, a văzut

22.10
2 Reg. 11.1
că fiul ei era mort și s‐a sculat și a stârpit toată sămânța împărătească a casei lui Iuda. 11Dar Ioșabeat
22.11
2 Reg. 11.2
, fata împăratului, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l‐a furat din mijlocul fiilor împăratului care fuseseră uciși și l‐a pus pe el și pe doica lui în odaia paturilor. Și Ioșabeat, fata împăratului Ioram, nevasta lui Iehoiada, preotul, (căci era sora lui Ahazia,) l‐a ascuns dinaintea Ataliei și ea nu l‐a omorât. 12Și a fost ascuns cu ei în casa lui Dumnezeu șase ani. Și Atalia a domnit peste țară.

23

Ioas se încununează împărat

231Și în

23.1
2 Reg. 11.4
anul al șaptelea Iehoiada s‐a întărit și a făcut învoială cu mai marii peste sute, Azaria, fiul lui Ieroham și Ismael, fiul lui Iohanan, și Azaria, fiul lui Obed, Maaseia, fiul lui Adaia, și Elișafat, fiul lui Zicri. 2Și au mers prin Iuda și au adunat pe leviții din toate cetățile lui Iuda și pe capii părintești din Israel și au venit la Ierusalim. 3Și toată obștea a făcut legământ cu împăratul în casa lui Dumnezeu. Și le‐a zis: Iată, fiul împăratului va domni, cum a zis
23.3
2 Sam. 7.121 Reg. 2.4
9.57.18
21.7
Domnul fiilor lui David. 4Acesta este lucrul pe care‐l veți face: o treime din voi, care intră
23.4
1 Cron. 9.25
în ziua sabatului din preoți și din leviți, să fie ușieri; 5și o treime să fie la casa împăratului; și o treime la poarta temeliei; și tot poporul să fie în curțile casei Domnului. 6Dar nimeni să nu intre în casa Domnului decât preoții și aceia din leviți
23.6
Neem. 3.28
care fac slujba; ei să intre căci sunt sfinți: dar tot poporul să păzească cele de păzit ale Domnului. 7Și leviții să înconjoare pe împărat de jur împrejur, fiecare cu armele sale în mână; și cine va intra în casă să fie omorât: și voi să fiți cu împăratul când intră și când iese. 8Și leviții și tot Iuda au făcut după toate cele ce poruncise Iehoiada, preotul; și au luat fiecare oamenii săi, pe cei ce erau să intre în ziua sabatului și pe cei ce aveau să iasă în ziua sabatului, căci Iehoiada, preotul, nu dăduse drumul
23.8
1 Cron. 21.25
cetelor. 9Și Iehoiada, preotul, a dat mai marilor peste sute sulițele și pavezele și scuturile împăratului David care erau în casa lui Dumnezeu. 10Și a pus tot poporul, pe fiecare cu sulița sa în mână, de la partea dreaptă a casei până la partea stângă a casei, spre altar și casă, de jur împrejur lângă împărat. 11Și au scos pe fiul împăratului și au pus cununa pe el și i‐au dat mărturia
23.11
Deut. 17.18
și l‐au făcut împărat. Și Iehoiada și fiii săi l‐au uns și au zis: Trăiască împăratul! 12Și Atalia a auzit vuietul poporului care alerga și lăuda pe împărat și a venit la popor în casa Domnului. 13Și s‐a uitat și, iată, împăratul stătea lângă stâlpul său la intrare, și mai marii și trâmbițele erau lângă împărat; și tot poporul țării se bucura și suna din trâmbițe; și cântăreții cu instrumente de muzică și ei cântau cârmuiau cântarea
23.13
1 Cron. 25.8
de laudă. Și Atalia și‐a rupt hainele și a zis: Vânzare! Vânzare! 14Și Iehoiada, preotul, a scos pe mai marii peste sute care erau puși peste oaste și le‐a zis: Scoateți‐o din șiruri și oricine o va urma, să fie ucis cu sabia. Căci preotul zisese: Să n‐o omorâți în casa Domnului. 15Și i‐au făcut drum și a trecut prin intrarea porții
23.15
1 Cron. 23.28,29
cailor la casa împăratului: și au omorât‐o acolo. 16Și Iehoiada a făcut un legământ între sine și tot poporul și împărat ca să‐fie poporul Domnului. 17Și tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat‐o și i‐au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis pe Matan
23.17
Deut. 13.9
, preotul lui Baal, înaintea altarelor. 18Și Iehoiada a rânduit dregătoriile casei Domnului sub mâna preoților, leviților, pe care îi pusese
23.18
1 Cron. 23.6,30,31
24.1
David în cete peste casa Domnului, ca să aducă arderile de tot ale Domnului cum este scris în legea
23.18
Num. 28.2
lui Moise, cu bucurie și cu cântări după rânduiala lui David. 19Și a pus pe ușieri
23.19
1 Cron. 26.1
la porțile casei Domnului ca să nu intre niciun om necurat prin vreun lucru. 20Și a luat pe mai marii
23.20
2 Reg. 11.19
peste sute și pe cei măreți și pe dregătorii poporului și pe tot poporulțării, și a pogorât pe împărat din casa Domnului și au intrat prin poarta de sus în casa împăratului și au pus pe împărat pe scaunul de domnie al împărăției. 21Și tot poporulțării s‐a bucurat și cetatea era liniștită și pe Atalia o uciseseră cu sabia.