Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Ioas se încununează împărat

231Și în

23.1
2 Reg. 11.4
anul al șaptelea Iehoiada s‐a întărit și a făcut învoială cu mai marii peste sute, Azaria, fiul lui Ieroham și Ismael, fiul lui Iohanan, și Azaria, fiul lui Obed, Maaseia, fiul lui Adaia, și Elișafat, fiul lui Zicri. 2Și au mers prin Iuda și au adunat pe leviții din toate cetățile lui Iuda și pe capii părintești din Israel și au venit la Ierusalim. 3Și toată obștea a făcut legământ cu împăratul în casa lui Dumnezeu. Și le‐a zis: Iată, fiul împăratului va domni, cum a zis
23.3
2 Sam. 7.121 Reg. 2.4
9.57.18
21.7
Domnul fiilor lui David. 4Acesta este lucrul pe care‐l veți face: o treime din voi, care intră
23.4
1 Cron. 9.25
în ziua sabatului din preoți și din leviți, să fie ușieri; 5și o treime să fie la casa împăratului; și o treime la poarta temeliei; și tot poporul să fie în curțile casei Domnului. 6Dar nimeni să nu intre în casa Domnului decât preoții și aceia din leviți
23.6
Neem. 3.28
care fac slujba; ei să intre căci sunt sfinți: dar tot poporul să păzească cele de păzit ale Domnului. 7Și leviții să înconjoare pe împărat de jur împrejur, fiecare cu armele sale în mână; și cine va intra în casă să fie omorât: și voi să fiți cu împăratul când intră și când iese. 8Și leviții și tot Iuda au făcut după toate cele ce poruncise Iehoiada, preotul; și au luat fiecare oamenii săi, pe cei ce erau să intre în ziua sabatului și pe cei ce aveau să iasă în ziua sabatului, căci Iehoiada, preotul, nu dăduse drumul
23.8
1 Cron. 21.25
cetelor. 9Și Iehoiada, preotul, a dat mai marilor peste sute sulițele și pavezele și scuturile împăratului David care erau în casa lui Dumnezeu. 10Și a pus tot poporul, pe fiecare cu sulița sa în mână, de la partea dreaptă a casei până la partea stângă a casei, spre altar și casă, de jur împrejur lângă împărat. 11Și au scos pe fiul împăratului și au pus cununa pe el și i‐au dat mărturia
23.11
Deut. 17.18
și l‐au făcut împărat. Și Iehoiada și fiii săi l‐au uns și au zis: Trăiască împăratul! 12Și Atalia a auzit vuietul poporului care alerga și lăuda pe împărat și a venit la popor în casa Domnului. 13Și s‐a uitat și, iată, împăratul stătea lângă stâlpul său la intrare, și mai marii și trâmbițele erau lângă împărat; și tot poporul țării se bucura și suna din trâmbițe; și cântăreții cu instrumente de muzică și ei cântau cârmuiau cântarea
23.13
1 Cron. 25.8
de laudă. Și Atalia și‐a rupt hainele și a zis: Vânzare! Vânzare! 14Și Iehoiada, preotul, a scos pe mai marii peste sute care erau puși peste oaste și le‐a zis: Scoateți‐o din șiruri și oricine o va urma, să fie ucis cu sabia. Căci preotul zisese: Să n‐o omorâți în casa Domnului. 15Și i‐au făcut drum și a trecut prin intrarea porții
23.15
1 Cron. 23.28,29
cailor la casa împăratului: și au omorât‐o acolo. 16Și Iehoiada a făcut un legământ între sine și tot poporul și împărat ca să‐fie poporul Domnului. 17Și tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat‐o și i‐au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis pe Matan
23.17
Deut. 13.9
, preotul lui Baal, înaintea altarelor. 18Și Iehoiada a rânduit dregătoriile casei Domnului sub mâna preoților, leviților, pe care îi pusese
23.18
1 Cron. 23.6,30,31
24.1
David în cete peste casa Domnului, ca să aducă arderile de tot ale Domnului cum este scris în legea
23.18
Num. 28.2
lui Moise, cu bucurie și cu cântări după rânduiala lui David. 19Și a pus pe ușieri
23.19
1 Cron. 26.1
la porțile casei Domnului ca să nu intre niciun om necurat prin vreun lucru. 20Și a luat pe mai marii
23.20
2 Reg. 11.19
peste sute și pe cei măreți și pe dregătorii poporului și pe tot poporulțării, și a pogorât pe împărat din casa Domnului și au intrat prin poarta de sus în casa împăratului și au pus pe împărat pe scaunul de domnie al împărăției. 21Și tot poporulțării s‐a bucurat și cetatea era liniștită și pe Atalia o uciseseră cu sabia.