Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Ahazia, împăratul lui Iuda

221Și locuitorii Ierusalimului au făcut împărat în locul său pe Ahazia

22.1
2 Reg. 8.24
, fiul său cel mai tânăr, căci ceata care venise cu arabii în tabără ucisese pe toți cei
22.1
Cap. 21.17.
mai mari de vârstă. Și Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s‐a făcut împărat. 2Ahazia era de patruzeci și doi de ani
22.2
2 Reg. 8.26
când a început să domnească și a domnit un an în Ierusalim. Si numele mamei lui era Atalia
22.2
Cap. 21.6.
, fiica lui Omri. 3Și el a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama lui îi era sfătuitoare la facerea răului. 4Și a făcut rău în ochii Domnului ca și casa lui Ahab, căci ei erau sfătuitorii lui după moartea tatălui său, spre pieirea lui. 5El a umblat după sfatul lor și a mers cu Ioram
22.5
2 Reg. 8.28
, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, la luptă împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot‐Galaad: și sirienii au bătut pe Ioram. 6Și s‐a întors
22.6
2 Reg. 9.15
să se vinde ce la Izreel de rănile pe care i le făcuseră la Rama când se lupta cu Hazael, împăratul Siriei. Și Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s‐a pogorât la Izreel, ca să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, căci era bolnav. 7Și pierzarea lui Ahazia a fost de la
22.7
Jud. 14.41 Reg. 12.15
Dumnezeu, întrucât a venit la Ioram: căci cum a venit, a ieșit
22.7
2 Reg. 9.21
cu Ioram împotriva lui Iehu, fiul lui Nim și, pe care
22.7
2 Reg. 9.6,7
îl unsese Domnul spre a stârpi casa lui Ahab. 8Și a fost așa: când a făcut Iehu judecată
22.8
2 Reg. 10.10,11
asupra casei lui Ahab, a găsit
22.8
2 Reg. 10.13,14
pe mai marii lui Iuda și pe fiii fraților lui Ahazia, care slujeau la Ahazia, și i‐a ucis. 9Și a căutat pe Ahazia
22.9
2 Reg. 9.27
, și l‐au prins (căci se ascunsese în Samaria,) și l‐au adus la Iehu și l‐au ucis; și l‐au înmormântat, căci au zis: El este fiul lui Iosafat care a căutat pe
22.9
Cap. 17.4.
Domnul cu toată inima sa. Și în casa lui Ahazia n‐a fost niciunul, care să poată ținea împărăția.

Atalia, împărăteasa lui Iuda

10Și Atalia, mama lui Ahazia, a văzut

22.10
2 Reg. 11.1
că fiul ei era mort și s‐a sculat și a stârpit toată sămânța împărătească a casei lui Iuda. 11Dar Ioșabeat
22.11
2 Reg. 11.2
, fata împăratului, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l‐a furat din mijlocul fiilor împăratului care fuseseră uciși și l‐a pus pe el și pe doica lui în odaia paturilor. Și Ioșabeat, fata împăratului Ioram, nevasta lui Iehoiada, preotul, (căci era sora lui Ahazia,) l‐a ascuns dinaintea Ataliei și ea nu l‐a omorât. 12Și a fost ascuns cu ei în casa lui Dumnezeu șase ani. Și Atalia a domnit peste țară.

23

Ioas se încununează împărat

231Și în

23.1
2 Reg. 11.4
anul al șaptelea Iehoiada s‐a întărit și a făcut învoială cu mai marii peste sute, Azaria, fiul lui Ieroham și Ismael, fiul lui Iohanan, și Azaria, fiul lui Obed, Maaseia, fiul lui Adaia, și Elișafat, fiul lui Zicri. 2Și au mers prin Iuda și au adunat pe leviții din toate cetățile lui Iuda și pe capii părintești din Israel și au venit la Ierusalim. 3Și toată obștea a făcut legământ cu împăratul în casa lui Dumnezeu. Și le‐a zis: Iată, fiul împăratului va domni, cum a zis
23.3
2 Sam. 7.121 Reg. 2.4
9.57.18
21.7
Domnul fiilor lui David. 4Acesta este lucrul pe care‐l veți face: o treime din voi, care intră
23.4
1 Cron. 9.25
în ziua sabatului din preoți și din leviți, să fie ușieri; 5și o treime să fie la casa împăratului; și o treime la poarta temeliei; și tot poporul să fie în curțile casei Domnului. 6Dar nimeni să nu intre în casa Domnului decât preoții și aceia din leviți
23.6
Neem. 3.28
care fac slujba; ei să intre căci sunt sfinți: dar tot poporul să păzească cele de păzit ale Domnului. 7Și leviții să înconjoare pe împărat de jur împrejur, fiecare cu armele sale în mână; și cine va intra în casă să fie omorât: și voi să fiți cu împăratul când intră și când iese. 8Și leviții și tot Iuda au făcut după toate cele ce poruncise Iehoiada, preotul; și au luat fiecare oamenii săi, pe cei ce erau să intre în ziua sabatului și pe cei ce aveau să iasă în ziua sabatului, căci Iehoiada, preotul, nu dăduse drumul
23.8
1 Cron. 21.25
cetelor. 9Și Iehoiada, preotul, a dat mai marilor peste sute sulițele și pavezele și scuturile împăratului David care erau în casa lui Dumnezeu. 10Și a pus tot poporul, pe fiecare cu sulița sa în mână, de la partea dreaptă a casei până la partea stângă a casei, spre altar și casă, de jur împrejur lângă împărat. 11Și au scos pe fiul împăratului și au pus cununa pe el și i‐au dat mărturia
23.11
Deut. 17.18
și l‐au făcut împărat. Și Iehoiada și fiii săi l‐au uns și au zis: Trăiască împăratul! 12Și Atalia a auzit vuietul poporului care alerga și lăuda pe împărat și a venit la popor în casa Domnului. 13Și s‐a uitat și, iată, împăratul stătea lângă stâlpul său la intrare, și mai marii și trâmbițele erau lângă împărat; și tot poporul țării se bucura și suna din trâmbițe; și cântăreții cu instrumente de muzică și ei cântau cârmuiau cântarea
23.13
1 Cron. 25.8
de laudă. Și Atalia și‐a rupt hainele și a zis: Vânzare! Vânzare! 14Și Iehoiada, preotul, a scos pe mai marii peste sute care erau puși peste oaste și le‐a zis: Scoateți‐o din șiruri și oricine o va urma, să fie ucis cu sabia. Căci preotul zisese: Să n‐o omorâți în casa Domnului. 15Și i‐au făcut drum și a trecut prin intrarea porții
23.15
1 Cron. 23.28,29
cailor la casa împăratului: și au omorât‐o acolo. 16Și Iehoiada a făcut un legământ între sine și tot poporul și împărat ca să‐fie poporul Domnului. 17Și tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat‐o și i‐au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis pe Matan
23.17
Deut. 13.9
, preotul lui Baal, înaintea altarelor. 18Și Iehoiada a rânduit dregătoriile casei Domnului sub mâna preoților, leviților, pe care îi pusese
23.18
1 Cron. 23.6,30,31
24.1
David în cete peste casa Domnului, ca să aducă arderile de tot ale Domnului cum este scris în legea
23.18
Num. 28.2
lui Moise, cu bucurie și cu cântări după rânduiala lui David. 19Și a pus pe ușieri
23.19
1 Cron. 26.1
la porțile casei Domnului ca să nu intre niciun om necurat prin vreun lucru. 20Și a luat pe mai marii
23.20
2 Reg. 11.19
peste sute și pe cei măreți și pe dregătorii poporului și pe tot poporulțării, și a pogorât pe împărat din casa Domnului și au intrat prin poarta de sus în casa împăratului și au pus pe împărat pe scaunul de domnie al împărăției. 21Și tot poporulțării s‐a bucurat și cetatea era liniștită și pe Atalia o uciseseră cu sabia.

24

Ioas începe să domnească și drege Templul

241Ioas era deșapte

24.1
2 Reg. 11.21
12.1
ani când a început să domnească și a domnit patruzeci de ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Țibia de la Beer‐Șeba. 2Și Ioas a făcut ce este drept
24.2
Cap. 26.5.
în ochii Domnului în toate zilele lui Iehoiada, preotul. 3Și Iehoiada i‐a luat două neveste și el a născut fii și fete. 4Și a fost așa: după aceasta Ioas a avut pe inimă a înnoi casa Domnului. 5Și a adunat pe preoți și leviți și le‐a zis: Ieșiți în cetățile lui Iuda și strângeți bani
24.5
2 Reg. 12.4
de la tot Israelul pentru dregerea casei Dumnezeului vostru, din an în an; și grăbiți lucrul. Dar leviții n‐au grăbit. 6Și împăratul
24.6
2 Reg. 12.7
a chemat pe Iehoiada, capul, și i‐a zis: Pentru ce n‐ai cerut de la leviți să aducă din Iuda și din Ierusalim darea lui Moise
24.6
Ex. 30.12,13,14,16
, slujitorul Domnului, și a obștei lui Israel pentru cortul
24.6
Num. 1.50Fapte. 7.44
mărturiei? 7Căci fiii
24.7
Cap. 21.17.
Ataliei, celei rele, sfărâmaseră casa lui Dumnezeu și întrebuințaseră lucrurile
24.7
2 Reg. 12.4
sfințite ale casei Domnului pentru Baali. 8Și împăratul a poruncit
24.8
2 Reg. 12.9
și au făcut o ladă și au pus‐o afară lângă poarta casei Domnului, 9și au vestit prin Iuda și Ierusalim să aducă Domnului darea
24.9
Vers. 6.
lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, pusă peste Israel în pustie. 10Și toți mai marii și tot poporul s‐au bucurat și au adus și au aruncat în ladă, până au sfârșit. 11Și a fost așa: la vremea când
24.11
2 Reg. 12.10
era adusă lada la locul de slujbă al împăratului prin mâna leviților, și când vedeau că era mult argint în ea, veneau scriitorul împăratului și dregătorul marelui preot și goliau lada și o luau și o duceau înapoi la locul ei. Așa făceau zi de zi și au strâns mult argint. 12Și împăratul și Iehoiada îl dădeau celor ce făceau lucrul slujbei casei Domnului; și ei tocmiau cioplitori de pietre și tâmplari spre a înoi casa Domnului și lucrători în fier și în aramă pentru dregerea casei Domnului. 13Și lucrătorii lucrau, și dregerea înainta în lucru prin mâna lor și au ridicat casa lui Dumnezeu după măsura ei și au întărit‐o. 14Și după ce au sfârșit, au adus argintul rămas înaintea împăratului și lui Iehoiada. Și au făcut din el
24.14
2 Reg. 12.13
vase pentru casa Domnului, unelte pentru slujbă și pentru jertfire și linguri și unelte de aur și de argint. Și au adus în casa Domnului arderi de tot necurmat în toate zilele lui Iehoiada. 15Și Iehoiada a ajuns bătrân și sătul de zile și a murit; era de o sută treizeci de ani când a murit. 16Și a fost înmormântat în cetatea lui David lângă împărați, căci făcuse bine în Israel și pentru Dumnezeu și pentru casa sa.

Ioas și închinarea la idoli

17Și după moartea lui Iehoiada mai marii lui Iuda au venit și s‐au plecat împăratului; atunci împăratul i‐a ascultat. 18Și au părăsit casa Domnului Dumnezeul părinților lor și au slujit Astarteelor

24.18
1 Reg. 14.23
și idolilor: și a venit mânie
24.18
Jud. 5.8
peste Iuda și Ierusalim pentru această vină a lor. 19Și Domnul a trimis
24.19
Cap. 36.15.
pe proroci la ei să‐i întoarcă la el; și au mărturisit împotriva lor, dar n‐au plecat urechea. 20Și Duhul
24.20
Cap. 15.1;
lui Dumnezeu a îmbrăcat pe Zaharia, fiul lui Iehoiada, preotul, și el a stătut sus deasupra poporului și le‐a zis: Așa zice Dumnezeu: Pentru ce
24.20
Num. 14.41
călcați poruncile Domnului? Nu veți izbândi: fiindcă
24.20
Cap. 15.2.
ați părăsit pe Domnul, și el v‐a părăsit. 21Și au uneltit împotriva lui și l‐au împroșcat
24.21
Mat. 23.35Fapte. 7.58,59
cu pietre, după porunca împăratului în curtea casei Domnului. 22Și împăratul Ioas nu și‐a adus aminte de bunătatea pe care i‐o făcuse Iehoiada, tatăl lui Zaharia, ci a ucis pe fiul lui. Și când a murit el, a zis: Să vadă Domnul și să ceară. 23Și a fost așa: după trecerea anului, oastea
24.23
2 Reg. 12.17
Siriei s‐a suit împotriva lui Ioas: și au intrat în Iuda și Ierusalim și au stârpit pe toți mai marii poporului din popor, și au trimis toată prada lor la împăratul Damascului. 24Căci oastea sirienilor a venit cu o mică
24.24
Lev. 26.8Deut. 32.30Is. 30.17
ceată de oameni, dar Domnul a dat
24.24
Lev. 26.25Deut. 28.25
în mâna lor o oaste foarte mare, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Astfel sirienii au făcut judecăți
24.24
Cap. 22.8.
asupra lui Ioas. 25Și după ce au plecat de la ei, (căci l‐au lăsat în boli grele,) slujitorii
24.25
2 Reg. 12.20
săi au uneltit împotriva lui, pentru sângele fiilor
24.25
Vers. 21.
lui Iehoiada, preotul, și l‐au ucis pe patul său și a murit: și l‐au înmormântat în cetatea lui David, dar nu l‐au înmormântat în mormântul împăraților. 26Și aceștia sunt cei ce au uneltit împotriva lui: Zabad, fiul Șimeatei, Amonita, și Iozabad, fiul Șimritei, Moabita. 27Cât pentru fiii lui și mărimea
24.27
2 Reg. 12.18
sarcinilor puse asupra lui și întemeierea casei lui Dumnezeu, iată acestea sunt scrise în tâlcuirea cărții împăraților. Și Amația
24.27
2 Reg. 12.21
, fiul său, a domnit în locul său.