Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Ioas începe să domnească și drege Templul

241Ioas era deșapte

24.1
2 Reg. 11.21
12.1
ani când a început să domnească și a domnit patruzeci de ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Țibia de la Beer‐Șeba. 2Și Ioas a făcut ce este drept
24.2
Cap. 26.5.

în ochii Domnului în toate zilele lui Iehoiada, preotul. 3Și Iehoiada i‐a luat două neveste și el a născut fii și fete. 4Și a fost așa: după aceasta Ioas a avut pe inimă a înnoi casa Domnului. 5Și a adunat pe preoți și leviți și le‐a zis: Ieșiți în cetățile lui Iuda și strângeți bani
24.5
2 Reg. 12.4
de la tot Israelul pentru dregerea casei Dumnezeului vostru, din an în an; și grăbiți lucrul. Dar leviții n‐au grăbit. 6Și împăratul
24.6
2 Reg. 12.7
a chemat pe Iehoiada, capul, și i‐a zis: Pentru ce n‐ai cerut de la leviți să aducă din Iuda și din Ierusalim darea lui Moise
24.6
Ex. 30.12,13,14,16
, slujitorul Domnului, și a obștei lui Israel pentru cortul
24.6
Num. 1.50Fapte. 7.44
mărturiei? 7Căci fiii
24.7
Cap. 21.17.

Ataliei, celei rele, sfărâmaseră casa lui Dumnezeu și întrebuințaseră lucrurile
24.7
2 Reg. 12.4
sfințite ale casei Domnului pentru Baali. 8Și împăratul a poruncit
24.8
2 Reg. 12.9
și au făcut o ladă și au pus‐o afară lângă poarta casei Domnului, 9și au vestit prin Iuda și Ierusalim să aducă Domnului darea
24.9
Vers. 6.

lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, pusă peste Israel în pustie. 10Și toți mai marii și tot poporul s‐au bucurat și au adus și au aruncat în ladă, până au sfârșit. 11Și a fost așa: la vremea când
24.11
2 Reg. 12.10
era adusă lada la locul de slujbă al împăratului prin mâna leviților, și când vedeau că era mult argint în ea, veneau scriitorul împăratului și dregătorul marelui preot și goliau lada și o luau și o duceau înapoi la locul ei. Așa făceau zi de zi și au strâns mult argint. 12Și împăratul și Iehoiada îl dădeau celor ce făceau lucrul slujbei casei Domnului; și ei tocmiau cioplitori de pietre și tâmplari spre a înoi casa Domnului și lucrători în fier și în aramă pentru dregerea casei Domnului. 13Și lucrătorii lucrau, și dregerea înainta în lucru prin mâna lor și au ridicat casa lui Dumnezeu după măsura ei și au întărit‐o. 14Și după ce au sfârșit, au adus argintul rămas înaintea împăratului și lui Iehoiada. Și au făcut din el
24.14
2 Reg. 12.13
vase pentru casa Domnului, unelte pentru slujbă și pentru jertfire și linguri și unelte de aur și de argint. Și au adus în casa Domnului arderi de tot necurmat în toate zilele lui Iehoiada. 15Și Iehoiada a ajuns bătrân și sătul de zile și a murit; era de o sută treizeci de ani când a murit. 16Și a fost înmormântat în cetatea lui David lângă împărați, căci făcuse bine în Israel și pentru Dumnezeu și pentru casa sa.

Ioas și închinarea la idoli

17Și după moartea lui Iehoiada mai marii lui Iuda au venit și s‐au plecat împăratului; atunci împăratul i‐a ascultat. 18Și au părăsit casa Domnului Dumnezeul părinților lor și au slujit Astarteelor

24.18
1 Reg. 14.23
și idolilor: și a venit mânie
24.18
Jud. 5.8
peste Iuda și Ierusalim pentru această vină a lor. 19Și Domnul a trimis
24.19
Cap. 36.15.
Ier. 7.25,26
25.4
pe proroci la ei să‐i întoarcă la el; și au mărturisit împotriva lor, dar n‐au plecat urechea. 20Și Duhul
24.20
Cap. 15.1;
20.14
lui Dumnezeu a îmbrăcat pe Zaharia, fiul lui Iehoiada, preotul, și el a stătut sus deasupra poporului și le‐a zis: Așa zice Dumnezeu: Pentru ce
24.20
Num. 14.41
călcați poruncile Domnului? Nu veți izbândi: fiindcă
24.20
Cap. 15.2.

ați părăsit pe Domnul, și el v‐a părăsit. 21Și au uneltit împotriva lui și l‐au împroșcat
24.21
Mat. 23.35Fapte. 7.58,59
cu pietre, după porunca împăratului în curtea casei Domnului. 22Și împăratul Ioas nu și‐a adus aminte de bunătatea pe care i‐o făcuse Iehoiada, tatăl lui Zaharia, ci a ucis pe fiul lui. Și când a murit el, a zis: Să vadă Domnul și să ceară. 23Și a fost așa: după trecerea anului, oastea
24.23
2 Reg. 12.17
Siriei s‐a suit împotriva lui Ioas: și au intrat în Iuda și Ierusalim și au stârpit pe toți mai marii poporului din popor, și au trimis toată prada lor la împăratul Damascului. 24Căci oastea sirienilor a venit cu o mică
24.24
Lev. 26.8Deut. 32.30Is. 30.17
ceată de oameni, dar Domnul a dat
24.24
Lev. 26.25Deut. 28.25
în mâna lor o oaste foarte mare, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Astfel sirienii au făcut judecăți
24.24
Cap. 22.8.
Is. 10.4
asupra lui Ioas. 25Și după ce au plecat de la ei, (căci l‐au lăsat în boli grele,) slujitorii
24.25
2 Reg. 12.20
săi au uneltit împotriva lui, pentru sângele fiilor
24.25
Vers. 21.

lui Iehoiada, preotul, și l‐au ucis pe patul său și a murit: și l‐au înmormântat în cetatea lui David, dar nu l‐au înmormântat în mormântul împăraților. 26Și aceștia sunt cei ce au uneltit împotriva lui: Zabad, fiul Șimeatei, Amonita, și Iozabad, fiul Șimritei, Moabita. 27Cât pentru fiii lui și mărimea
24.27
2 Reg. 12.18
sarcinilor puse asupra lui și întemeierea casei lui Dumnezeu, iată acestea sunt scrise în tâlcuirea cărții împăraților. Și Amația
24.27
2 Reg. 12.21
, fiul său, a domnit în locul său.