Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Amația împăratul lui Iuda

251Amația era de douăzeci și cinci

25.1
2 Reg. 14.1
de ani când a început să domnească; și a domnit douăzeci și nouă de ani în Ierusalim. Și numele mamei lui era Ioadan din Ierusalim. 2Și el a făcut ce era drept în ochii Domnului, dar nu
25.2
2 Reg. 11.4
cu o inimă desăvârșită. 3Și a fost așa: când i s‐a întărit
25.3
2 Reg. 14.5
împărăția, a ucis pe slujitorii lui care uciseseră pe împăratul, tatăl său. 4Dar pe copiii lor nu i‐a ucis, ci a făcut cum este scris în lege în cartea lui Moise, unde Domnul a poruncit, zicând: Părinții
25.4
Deut. 24.162 Reg. 14.6Ier. 31.30Ezec. 18.20
să nu moară pentru copii și nici copiii să nu moară pentru părinți, ci fiecare să moară pentru păcatul său. 5Și Amația a adunat pe Iuda și i‐a rânduit după casele lor părintești, după mai marii peste mii și mai marii peste sute, prin tot Iuda și Beniaminul: și i‐a numărat de la
25.5
Num. 1.3
douăzeci de ani și mai sus și i‐a găsit: trei sute de mii de bărbați ale și, în stare să iasă la oaste, care puteau mânui sulița și scutul. 6Și a tocmit din Israel o sută de mii de bărbați viteji cu o sută de talanți de argint. 7Și un om al lui Dumnezeu a venit la el zicând: Împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel; căci Domnul nu este cu Israel, cu toți copiii lui Efraim. 8Dar dacă vrei să mergi, fă‐o; întărește‐te la luptă: Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașilor, căci Dumnezeu are puterea
25.8
Cap. 20.6.

să ajute și să doboare. 9Și Amația a zis omului lui Dumnezeu: Dar ce vom face cu cei o sută de talanți pe care i‐am dat cetei lui Israel? Și omul lui Dumnezeu a zis: Domnul poate
25.9
Prov. 10.22
să‐ți dea mai mult decât aceasta. 10Atunci Amația i‐a deosebit, adică ceata care venise la el din Efraim, ca să se ducă iarăși acasă. Și mânia lor s‐a aprins foarte mult împotriva lui Iuda și s‐au întors în mare mânie la locul lor. 11Și Amația s‐a întărit și și‐a scos poporul și a mers în Valea‐Sării
25.11
2 Reg. 14.7
și a bătut zece mii din copiii lui Seir. 12Și copiii lui Iuda au luat prinși zece mii vii, și i‐au dus pe vârful stâncii și i‐au aruncat de pe vârful stâncii și toți au fost zdrobiți. 13Dar fiii cetei pe care o trimisese Amația înapoi, ca să nu meargă cu el la luptă, au căzut peste cetățile lui Iuda, de la Samaria până la Bet‐Horon, și au bătut din ei trei mii de inși și au luat o mare pradă. 14Și a fost așa: când s‐a întors Amația de la măcelărirea edomiților, a adus
25.14
Cap. 28.23.

pe dumnezeii copiilor lui Seir și i‐a așezat dumnezei
25.14
Ex. 20.3,5
ai săi, și s‐a plecat înaintea lor și le‐a ars tămâie. 15Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Amația, și i‐a trimis un proroc care i‐a zis: Pentru ce cauți pe dumnezeii
25.15
Ps. 96.5
poporului care n‐au
25.15
Vers. 11.

izbăvit pe poporul lor din mâna ta? 16Și a fost așa: pe când vorbea cu el, împăratul i‐a zis: Ai fost făcut tu sfetnicul împăratului? Încetează, pentru ce să fii lovit? Atunci prorocul a încetat și a zis: Cunosc că Dumnezeu
25.16
1 Sam. 2.25
a hotărât să te piardă pentru că ai făcut aceasta și n‐ai ascultat de sfatul meu. 17Și Amația, împăratul lui Iuda, s‐a sfătuit
25.17
2 Reg. 14.8,9
și a trimis la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel, zicând: Vino să ne privim în față! 18Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis la Amația, împăratul lui Iuda, zicând: Spinul care este în Liban a trimis la cedrul care este în Liban, zicând: Dă pe fata ta de nevastă fiului meu. Și a trecut o fiară care este în Liban și a călcat spinul. 19Tu zici: Iată ai bătut Edomul și inima ta te‐a înălțat ca să te lauzi. Rămâi acum acasă! De ce să te cerți cu răul, ca să cazi tu și Iuda cu tine? 20Dar Amația n‐a ascultat, căci era de la Dumnezeu
25.20
1 Reg. 12.15
să‐i dea în mâna vrăjmașului fiindcă au căutat
25.20
Vers. 14.

pe dumnezeii Edomului. 21Și Ioas, împăratul lui Israel, s‐a suit și s‐au privit în față, el și Amația, împăratul lui Iuda, la Bet‐Șemeșul care este în Iuda. 22Și Iuda a fost bătut înaintea lui Israel și au fugit fiecare la cortul său. 23Și Ioas, împăratul lui Israel, a prins pe Amația, împăratul lui Iuda, pe fiul lui
25.23
Cap. 21.17;
22.1,6
Ioas, fiul lui Ioahaz, în Bet‐Șemeș, și l‐a dus la Ierusalim și a dărâmat zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim până la poarta unghiului, patru sute de coți. 24Și a luat tot aurul și argintul și toate vasele care s‐au aflat în casa lui Dumnezeu la Obed‐Edom și vistieriile casei împăratului și ostatici și s‐a întors la Samaria. 25Și Amația
25.25
2 Reg. 14.17
, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. 26Și celelalte fapte ale lui Amația, cele dintâi și cele de pe urmă, oare nu sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel? 27Și din vremea când Amația s‐a abătut de pe urma Domnului, au făcut o uneltire împotriva lui în Ierusalim și el a fugit la Lachis: și au trimis după el la Lachis și l‐au ucis acolo. 28Și l‐au adus pe cai și l‐au înmormântat cu părinții săi în cetatea lui Iuda.