Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Ahaz împăratul lui Iuda

281Ahaz era de douăzeci de ani

28.1
2 Reg. 16.2
când a început să domnească și a domnit șaisprezece ani în Ierusalim. Și n‐a făcut ce era drept în ochii Domnului, ca David, tatăl său, 2ci a umblat pe căile împăraților lui Israel și chiar a făcut chipuri
28.2
Ex. 34.17Lev. 19.4
turnate
28.2
Jud. 2.11
Baalilor; 3și a ars tămâie în valea
28.3
2 Reg. 23.10Lev. 18.21
fiului lui Hinom și a trecut pe copiii
28.3
2 Reg. 16.3
săi prin foc, după urâciunile neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 4Și a jertfit și a ars tămâie pe înălțimi și pe dealuri și sub orice copac verde. 5De aceea Domnul
28.5
Is. 7.1
Dumnezeul său l‐a dat în mâna împăratului Siriei; și l‐au
28.5
2 Reg. 16.5,6
lovit și au luat de la ei mulți prinși și i‐au dus la Damasc. Ba a fost dat și în mâna împăratului lui Israel și el l‐a lovit cu mare lovire. 6Căci Pecah
28.6
2 Reg. 15.27
, fiul lui Remalia, a ucis în Iuda o sută douăzeci de mii într‐o zi, toți bărbați viteji, fiindcă părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. 7Și Zicri, un viteaz din Efraim, a omorât pe Maaseia, fiul împăratului, și pe Azricam, mai marele casei, și pe Elcana, al doilea după împărat. 8Și copiii lui Israel au luat prinși de la frații
28.8
Cap. 11.4.

lor două sute de mii de femei, fii și fete, și au luat mare pradă de la ei și au adus prada la Samaria. 9Dar era acolo un proroc al Domnului, al cărui nume era Oded. Și el a ieșit înaintea oastei care venea la Samaria și le‐a zis: Iată, fiindcă Domnul Dumnezeul părinților voștri s‐a mâniat
28.9
Ps. 69.26Is. 10.5
47.6Ezec. 25.12,15
26.2Obad. 10Zah. 1.15
pe Iuda, i‐a dat în mâna voastră, și voi i‐ați ucis cu o furie care ajunge până la
28.9
Ezra 9.6Ap. 18.5
ceruri, 10și acum socotiți să vă supuneți pe copiii lui Iuda și ai Ierusalimului ca robi și roabe
28.10
Lev. 25.39,42,43,46
? Oare nu sunt cu voi, chiar cu voi, vini ale voastre înșivă împotriva Domnului Dumnezeului vostru? 11Și acum ascultați‐mă și trimiteți înapoi pe prinșii pe care i‐ați prins de la frații voștri, căci mânia cea mare
28.11
Iac. 2.13
a Domnului este asupra voastră. 12Și câțiva bărbați dintre capii copiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meșilemot, și Ezechia, fiul lui Șalum, și Amasa, fiul lui Hadlai, s‐au sculat împotriva celor ce veneau din luptă 13și le‐au zis: Să nu aduceți aici pe prinși: căci la vina noastră împotriva Domnului voi vă gândiți să mai adăugați la păcatele noastre și la vinile noastre: căci vina noastră este mare și mânie mare este asupra lui Israel. 14Și ostașii au lăsat pe cei prinși și prada înaintea mai marilor și întregii obști. 15Și bărbații, care au fost numiți pe nume, s‐au sculat
28.15
Vers. 12.

și au luat pe cei prinși, și pe toți care erau goi i‐au îmbrăcat din pradă și i‐au îmbrăcat și i‐au încălțat și le‐au dat de mâncat
28.15
2 Reg. 6.22Prov. 25.21,22Lc. 6.27Rom. 12.20
și de băut și i‐au uns, și au dus pe toți care erau slabi pe măgari și i‐au dus la Ierihon, cetatea finicilor
28.15
Deut. 34.3Jud. 1.16
, la frații lor. Și s‐au întors la Samaria.

Pedepsele asupra lui Ahaz

16În vremea

28.16
2 Reg. 16.7
aceea împăratul Ahaz a trimis la împărații Siriei ca să‐l ajute. 17Și edomiții iarăși au venit și au bătut pe Iuda și au luat prinși. 18Și filistenii
28.18
Ezec. 16.27,57
au năvălit asupra cetăților din șes și de la miazăzi ale lui Iuda, și au luat Bet‐Șemeșul și Aialonul și Ghederotul și Socoul și cetățile sale și Timna și cetățile sale și Ghimzoul și cetățile sale: și au locuit acolo. 19Și Domnul a smerit pe Iuda, pentru Ahaz, împăratul lui Israel
28.19
Cap. 21.2.

, căci a făcut curvie
28.19
Ex. 32.25
în Iuda și a păcătuit foarte mult împotriva Domnului. 20Și Tilgat‐Pilneser
28.20
2 Reg. 15.29
16.7,8,9
, împăratul Asiriei, a venit la el și l‐a strâmtorat și nu l‐a ajutat. 21Căci Ahaz a jăfuit casa Domnului și casa împăratului și mai marilor, și a dat jaful împăratului Asiriei, dar el nu l‐a ajutat. 22Și în vremea strâmtorării sale a păcătuit și mai mult împotriva Domnului, acest împărat Ahaz! 23Căci a jertfit
28.23
Cap. 25.14.

dumnezeilor din Damasc care‐l bătuseră și a zis: Fiindcă dumnezeii împăraților Siriei îi ajută, le voi jertfi și mă vor
28.23
Ier. 44.17,18
ajuta. Dar ei au fost căderea lui și a întregului Israel. 24Și Ahaz a strâns uneltele casei lui Dumnezeu, a tăiat în bucăți uneltele casei lui Dumnezeu și a închis
28.24
Cap. 29.3, 7.

ușile casei Domnului și și‐a făcut altare în fiecare colț al Ierusalimului. 25Și în fiecare cetate a lui Iuda a făcut înălțimi ca să ardă tămâie altor dumnezei și a întărâtat mânia Domnului Dumnezeul părinților săi. 26Și celelalte
28.26
2 Reg. 16.19,20
fapte ale lui și toate căile sale, cele dintâi și cele de pe urmă, iată sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel. 27Și Ahaz a adormit cu părinții săi și l‐au înmormântat în cetate, în Ierusalim; dar nu l‐au adus în mormintele împăraților lui Israel. Și Ezechia, fiul său, a domnit în locul său.