Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

Ezechia, împăratul lui Iuda

291Ezechia a început să domnească

29.1
2 Reg. 18.1
pe când era de douăzeci și cinci de ani și a domnit douăzeci și nouă de ani în Ierusalim; și numele mamei lui era Abia, fiica lui Zaharia
29.1
Cap. 26.5.

. 2Și el a făcut ce era drept în ochii Domnului, după toate cele ce făcuse David, tatăl său. 3În anul întâi al domniei sale, în luna întâia, a deschis
29.3
Cap. 28.24. Vers. 7.

ușile casei Domnului și le‐a dres. 4Și a adus înăuntru pe preoți și leviți și i‐a adunat în locul deschis spre răsărit 5și le‐a zis: Ascultați‐mă, leviților: sfințiți‐vă
29.5
1 Cron. 15.12
acum și sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți necurățenia din sfântul locaș. 6Căci părinții noștri au păcătuit și au făcut rău în ochii Domnului Dumnezeului nostru și l‐au părăsit, și și‐au întors
29.6
Ier. 2.27Ezec. 8.16
fața de la locașul Domnului și și‐au întors spatele. 7Ba, au
29.7
Cap. 28.24.

închis ușile pridvorului și au stins candelele și n‐au ars tămâie, nici n‐au adus arderi de tot Dumnezeului lui Israel în sfântul locaș. 8Și mânia Domnului a fost
29.8
Cap. 24.18.

peste Iuda și Ierusalim și i‐a dat la pribegie și spaimă și șuierat
29.8
1 Reg. 9.8Ier. 18.16
19.8
25.9,18
29.18
, cum vedeți cu ochii voștri. 9Și iată, părinții
29.9
Cap. 28.5, 6, 8, 17.

noștri au căzut de sabie, și fiii noștri și fetele noastre și nevestele noastre sunt în robie pentru aceasta. 10Acum este în inima mea să fac un legământ
29.10
Cap. 15.12.

cu Domnul Dumnezeul lui Israel ca să se întoarcă de la noi aprinderea mâniei sale. 11Fiii mei, nu fiți nepăsători; căci pe voi v‐a ales
29.11
Num. 3.6
8.14
18.2,6
Domnul să stați înaintea lui, să‐i slujiți și să fiți slujitorii săi și să ardeți tămâie. 12Și s‐au sculat leviții: Mahat, fiul lui Amasai, și Ioel, fiul lui Azaria, dintre fiii Chehatiților; și dintre fiii lui Merari: Chis, fiul lui Abdi, și Azaria, fiul lui Iehaleleel; și dintre Gherșoniți: Ioah, fiul lui Zima, și Eden, fiul lui Ioah; 13și dintre fiii lui Elițafan: Șimri și Ieiel; și dintre fiii lui Asaf: Zaharia și Matania; 14și dintre fiii lui Heman: Iehiel, și Șimei; și dintre fiii lui Iedutun: Șemaia și Uziel. 15Și au adunat pe frații lor și s‐au sfințit
29.15
Vers. 5.

și au mers după porunca împăratului prin cuvintele Domnului, ca să curețe
29.15
1 Cron. 23.28
casa Domnului. 16Și preoții au intrat înăuntrul casei Domnului s‐o curețe, și au scos toată necurățenia pe care au găsit‐o în templul Domnului în curtea casei Domnului. Și leviții au luat‐o s‐o scoată afară la pârâul Chedron. 17Și au început a sfinți în întâia zi a lunii întâi și în ziua a opta a lunii au venit la pridvorul Domnului; și au sfințit casa Domnului în opt zile și în ziua a șaisprezecea a lunii întâia sfârșiseră. 18Și au intrat la împăratul Ezechia și au zis: Am curățit toată casa Domnului și altarul arderii de tot și toate uneltele sale și masa pâinilor de punere înainte și toate uneltele sale. 19Și am gătit și sfințit toate uneltele pe
29.19
Cap. 28.24.

care le aruncase împăratul Ahaz în domnia sa, în păcătuirea sa, și iată sunt înaintea altarului Domnului.

Jertfele de ispășire

20Și Ezechia, împăratul, s‐a sculat de dimineață și a adunat pe mai marii cetății și s‐a suit la casa Domnului. 21Și au adus șapte boi și șapte berbeci și șapte miei și șapte țapi ca jertfă de păcat

29.21
Lev. 4.3,14
, pentru împărăție și pentru locașul sfințit și pentru Iuda. Și a poruncit copiilor lui Aaron, preoților, să‐i aducă pe altarul Domnului. 22Și au junghiat boii, și preoții au luat sângele și l‐au stropit
29.22
Lev. 8.14,15,19,24Evr. 9.21
peste altar, și au junghiat berbecii și au stropit sângele peste altar, și au junghiat mieii și austropit sângele peste altar. 23Și au apropiatțapii jertfei pentru păcat înaintea împăratului și a obștei și și‐au pus mâinile
29.23
Lev. 4.15,24
peste ei; 24și preoții i‐au junghiat și au făcut curățire de păcat cu sângele lor pe altar ca să facă ispășire
29.24
Lev. 11.20
pentru tot Israelul, căci pentru tot Israelul, a zis împăratul, este arderea de tot și jertfa pentru păcat. 25Și a pus
29.25
1 Cron. 16.4
25.6
pe leviți în casa Domnului cu chimvale, cu psalteri și cu harfe, după porunca
29.25
1 Cron. 23.5
25.1
lui David și a lui Gad
29.25
2 Sam. 21.11
, văzătorul împăratului, și a lui Natan, prorocul; căci
29.25
Cap. 30.12.

porunca era de la Domnul prin prorocii săi. 26Și leviții au stătut cu instrumentele lui David
29.26
1 Cron. 23.5Amos 6.5
și preoții cu
29.26
Num. 10.8,101 Cron. 15.24
16.6
trâmbițele. 27Și Ezechia a poruncit să se aducă arderea de tot pe altar. Și în clipa când a început arderea de tot, a început
29.27
Cap. 23.18.

cântarea Domnului și trâmbițele împreună cu instrumentele lui David, împăratul lui Israel. 28Și toată obștea s‐a închinat, și cântăreții au cântat și trâmbițașii au sunat; toate acestea auținut până s‐a sfârșit arderea de tot. 29Și când au sfârșit de adus arderea de tot, împăratul
29.29
Cap. 20.18.

și toți câți se aflau cu el s‐au plecat la pământ și s‐au închinat. 30Și împăratul Ezechia și mai marii au poruncit leviților să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale lui Asaf, văzătorul. Și au lăudat cu bucurie și s‐au plecat și s‐au închinat. 31Și Ezechia a răspuns și a zis: Acum v‐ați sfințit pentru Domnul; apropiați‐vă și aduceți jertfe și daruri de mulțumire în casa Domnului! Și obștea a adus jertfe
29.31
Lev. 7.12
și daruri de mulțumire; și toți care erau cu inima binevoitoare au adus arderi de tot. 32Și numărul arderilor de tot pe care l‐a adus obștea era: șaptezeci de boi, o sută de berbeci, două sute de miei: toate acestea erau ca ardere de tot pentru Domnul. 33Și lucrurile sfinte erau: șase sute de boi și trei mii de oi. 34Dar erau prea puțini preoți și n‐au putut jupui toate arderile de tot: și frații
29.34
Cap. 35.11.

lor leviții i‐au ajutat până s‐a sfârșit lucrul și până s‐au sfințit preoții, căci
29.34
Cap. 20.3.

leviții erau mai drepți la inimă ca să se sfințească decât preoții. 35Și erau foarte multe arderi de tot, cu grăsimea
29.35
Lev. 3.16
jertfelor de pace și cu darurile
29.35
Num. 15.5,7,10
de băutură pentru arderea de tot. Și slujba casei Domnului a fost așezată iarăși. 36Și Ezechia și tot poporul s‐au bucurat că Dumnezeu pregătise pe popor, căci lucrul s‐a făcut pe neașteptate.