Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Zidirea Templului

31Și Solomon

3.1
1 Reg. 6.1
a început a zidi casa Domnului la Ierusalim
3.1
Gen. 22.2,14
, pe muntele Moria, unde se arătase Domnul tatălui său David, în locul pe care‐l pregătise David în aria lui Ornan
3.1
1 Cron. 21.18
22.1
, Iebusitul. 2Și a început să zidească în a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei sale. 3Și acestea au fost temeliile
3.3
1 Reg. 6.2
lui Solomon pentru zidirea casei lui Dumnezeu: lungimea în coți după măsura dintâi era de șaizeci de coți și lărgimea douăzeci de coți. 4Și pridvorul
3.4
1 Reg. 6.3
care era înainte, lungimea lui era după lărgimea casei, de douăzeci de coți, și înălțimea o sută douăzeci de coți. Și a acoperit‐o pe dinăuntru cu aur curat. 5Și casa
3.5
1 Reg. 6.17
cea mare a îmbrăcat‐o cu lemn de chiparos, pe care l‐a îmbrăcat cu aur curat și a pus peste el finici și lanțuri. 6Și a îmbrăcat casa cu pietre scumpe spre frumusețe și aurul era aur din Parvaim. 7Și a îmbrăcat cu aur casa, grinzile, pragul și pereții ei și ușile ei și a săpat heruvimi pe pereți. 8Și a făcut casa sfintei sfintelor: lungimea ei, după lărgimea casei, douăzeci de coți, și lărgimea ei douăzeci de coți; și a îmbrăcat‐o cu aur bun, șase sute de talanți. 9Și greutatea cuielor era de cincizeci de sicli de aur. Și a îmbrăcat cu aur odăile de sus. 10Și în casa
3.10
1 Reg. 6.23
sfintei sfintelor a făcut doi heruvimi, lucru de săpător, și i‐au îmbrăcat cu aur. 11Și aripile heruvimilor erau de douăzeci de coți lungime; o aripă a unuia de cinci coți, atingea peretele casei, și cealaltă aripă de cinci coți atingea aripa celuilalt heruvim. 12Și aripa celuilalt heruvim, de cinci coți, atingea peretele casei și aripa cealaltă de cinci coți se lipea de aripa celuilalt heruvim. 13Aripile acestor heruvimi se în‐tindeau douăzeci de coți: și stăteau pe picioarele lor și fețele lor erau spre casă. 14Și a făcut perdeaua
3.14
Ex. 26.31Mat. 27.51Evr. 9.3
de albastru și de purpură și de cârmezin și de in subțire și a făcut heruvimi pe ea.

Cei doi stâlpi de aramă

15Și a mai făcut înaintea casei doi

3.15
1 Reg. 7.15‐21Ier. 52.21
stâlpi înalți de treizeci și cinci de coți, și coperișul care era pe creștetul fiecăruia din ei era de cinci coți. 16Și a făcut lanțuri în partea dinapoi și le‐a pus pe capetele stâlpilor; și a făcut o sută
3.16
1 Reg. 7.20
de rodii și le‐a pus pe lanțuri. 17Și a așezat
3.17
1 Reg. 7.21
stâlpii înaintea templului, unul la dreapta și unul la stânga; și a pus numele celui din dreapta Iachin și numele celui din stânga Boaz.