Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Pregătirile lui Solomon pentru zidirea templului

21Și Solomon a hotărât

2.1
1 Reg. 5.5
să zidească o casă numelui Domnului și o casă pentru împărăția sa. 2Și Solomon
2.2
1 Reg. 5.15
a numărat șaptezeci de mii de oameni să poarte sarcinile și optzeci de mii de cioplitori pe munte și trei mii șase sute ca să privegheze peste ei. 3Și Solomon a trimis la Hiram, împăratul Tirului, zicând: Cum
2.3
1 Cron. 14.1
ai făcut lui David, tatăl meu, și i‐ai trimis cedri să‐și zidească o casă, pentru ca să locuiască în ea, fă și mie. 4Iată zidesc
2.4
Vers. 1.
o casă numelui Domnului Dumnezeului meu ca să i‐o sfințese să ard înaintea lui tămâie
2.4
Ex. 30.7
mirositoare și pentru așezarea necurmată
2.4
Ex. 25.30Lev. 21.8
a pâinilor și pentru arderile
2.4
Num. 28.3,9,11
de tot de dimineață și de seară, și la sabate și la lunile noi și la sărbătorile Domnului Dumnezeului nostru. Aceasta este în veac pentru Israel. 5Și casa pe care o voi zidi este mare: căci Dumnezeul nostru este mai
2.5
Ps. 135.5
mare decât toți dumnezeii. 6Dar cine‐i
2.6
1 Reg. 8.27Is. 66.1
poate zidi o casă? Căci cerurile și cerurile cerurilor nu‐l pot cuprinde; și cine sunt eu să‐i zidesc o casă, decât numai ca să ard tămâie înaintea lui? 7Și acum trimite‐mi un bărbat iscusit să lucreze în aur și în argint și în aramă și în fier și în purpură și în cârmezin și albastru și care să știe să facă săpături, ca să stea cu bărbații iscusiți care sunt la mine în Iuda și in Ierusalim, pe care
2.7
1 Cron. 22.15
i‐a pregătit David, tatăl meu. 8Și trimite‐mi
2.8
1 Reg. 5.6
și lemn de cedru, de chiparos și de algumim, din Liban; căci știu că slujitorii tăi se pricep la tăiatul lemnelor în Liban. Și iată, slujitorii mei vor fi cu slujitorii tăi. 9Și să‐mi pregătească lemn mult, căci casa pe care o zidesc va fi mare și minunată. 10Și iată, voi da tăietorilor, slujitorilor tăi, care vor tăia
2.10
1 Reg. 5.11
lemnul, douăzeci de mii de cori de grâu treierat și douăzeci de mii de cori de orz și douăzeci de mii de baturi de vin și douăzeci de mii de baturi de untdelemn. 11Și Hiram, împăratul Tirului, a zis în scrisoarea pe care a trimis‐o lui Solomon: Fiindcă
2.11
1 Reg. 10.9
Domnul a iubit pe poporul său te‐a făcut împărat peste ei. 12Și Hiram a zis: Binecuvântat
2.12
1 Reg. 5.7
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care
2.12
Gen. 1
2Ps. 33.6
102.25
124.8
136.5,6Fapte. 4.24
14.15Ap. 10.6
a făcut cerurile și pământul, care a dat împăratului David un fiu înțelept, priceput și cu minte, care va zidi o casă Domnului și o casă pentru împărăția sa. 13Și acum, îți trimit un bărbat iscusit și cu minte, pe Huram‐Abi, 14fiul
2.14
1 Reg. 7.13,14
unei femei din fiicele lui Dan și tatăl lui era un bărbat din Tir, priceput să lucreze în aur și în argint, în aramă, în fier, în piatră și în lemn, în purpură, în albastru și în in subțire și în cârmezin și să facă tot felul de săpătură și pentru născocirea a tot felul de planuri ce i se vor da, cu oamenii tăi iscusiți și cu oamenii iscusiți ai domnului meu David, tatăl tău. 15Și acum, domnul meu
2.15
Vers. 10.
să trimeată slujitorilor săi grâul și orzul, untdelemnul și vinul de care a vorbit. 16Și
2.16
1 Reg. 5.8,9
vom tăia lemn din Liban după toată trebuința ta și ți‐l vom aduce în plute pe mare la Iafo și‐l vei sui la Ierusalim. 17Și Solomon
2.17
Vers. 2.1 Reg. 5.13, 15, 16;
a numărat pe toți străinii care erau în țara lui Israel, după numărătoarea cu care‐i numărase David
2.17
1 Cron. 22.2
, tatăl său, și s‐au găsit o sută cincizeci și trei de mii sase sute. 18Și a pus șaptezeci de mii
2.18
Vers. 2.
din ei să fie purtători de sarcini și optzeci de mii cioplitori în munți și trei mii șase sute priveghetori care să țină pe popor la lucru.

3

Zidirea Templului

31Și Solomon

3.1
1 Reg. 6.1
a început a zidi casa Domnului la Ierusalim
3.1
Gen. 22.2,14
, pe muntele Moria, unde se arătase Domnul tatălui său David, în locul pe care‐l pregătise David în aria lui Ornan
3.1
1 Cron. 21.18
22.1
, Iebusitul. 2Și a început să zidească în a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei sale. 3Și acestea au fost temeliile
3.3
1 Reg. 6.2
lui Solomon pentru zidirea casei lui Dumnezeu: lungimea în coți după măsura dintâi era de șaizeci de coți și lărgimea douăzeci de coți. 4Și pridvorul
3.4
1 Reg. 6.3
care era înainte, lungimea lui era după lărgimea casei, de douăzeci de coți, și înălțimea o sută douăzeci de coți. Și a acoperit‐o pe dinăuntru cu aur curat. 5Și casa
3.5
1 Reg. 6.17
cea mare a îmbrăcat‐o cu lemn de chiparos, pe care l‐a îmbrăcat cu aur curat și a pus peste el finici și lanțuri. 6Și a îmbrăcat casa cu pietre scumpe spre frumusețe și aurul era aur din Parvaim. 7Și a îmbrăcat cu aur casa, grinzile, pragul și pereții ei și ușile ei și a săpat heruvimi pe pereți. 8Și a făcut casa sfintei sfintelor: lungimea ei, după lărgimea casei, douăzeci de coți, și lărgimea ei douăzeci de coți; și a îmbrăcat‐o cu aur bun, șase sute de talanți. 9Și greutatea cuielor era de cincizeci de sicli de aur. Și a îmbrăcat cu aur odăile de sus. 10Și în casa
3.10
1 Reg. 6.23
sfintei sfintelor a făcut doi heruvimi, lucru de săpător, și i‐au îmbrăcat cu aur. 11Și aripile heruvimilor erau de douăzeci de coți lungime; o aripă a unuia de cinci coți, atingea peretele casei, și cealaltă aripă de cinci coți atingea aripa celuilalt heruvim. 12Și aripa celuilalt heruvim, de cinci coți, atingea peretele casei și aripa cealaltă de cinci coți se lipea de aripa celuilalt heruvim. 13Aripile acestor heruvimi se în‐tindeau douăzeci de coți: și stăteau pe picioarele lor și fețele lor erau spre casă. 14Și a făcut perdeaua
3.14
Ex. 26.31Mat. 27.51Evr. 9.3
de albastru și de purpură și de cârmezin și de in subțire și a făcut heruvimi pe ea.

Cei doi stâlpi de aramă

15Și a mai făcut înaintea casei doi

3.15
1 Reg. 7.15‐21Ier. 52.21
stâlpi înalți de treizeci și cinci de coți, și coperișul care era pe creștetul fiecăruia din ei era de cinci coți. 16Și a făcut lanțuri în partea dinapoi și le‐a pus pe capetele stâlpilor; și a făcut o sută
3.16
1 Reg. 7.20
de rodii și le‐a pus pe lanțuri. 17Și a așezat
3.17
1 Reg. 7.21
stâlpii înaintea templului, unul la dreapta și unul la stânga; și a pus numele celui din dreapta Iachin și numele celui din stânga Boaz.

4

Lucrurile din Templu

41Și a făcut un altar

4.1
Ex. 27.1,22 Reg. 16.14Ezec. 43.13,16
de aramă de douăzeci de coți lungime, douăzeci de coți lățime și zece coți înălțime. 2Și a făcut marea
4.2
1 Reg. 7.23
turnată, de zece coți de la margine la margine, rotundă de jur împrejur și de cinci coți înălțime; și un fir de treizeci de coți o înconjura. 3Și supt
4.3
1 Reg. 7.24,25,26
ea era o asemănare de boi de jur împrejur înconjurând‐o; zece la un cot înconjurau marea de jur împrejur; două rânduri de boi erau turnați dintr‐o turnătură cu ea. 4Ea sta pe doisprezece boi: trei priveau spre miazănoapte și trei priveau spre apus și trei priveau spre miazăzi și trei priveau spre răsărit: și marea era pe ei și toate părțile dinapoi ale lor erau înăuntru. 5Și grosimea ei era de un lat de mână; și marginea ei făcută ca lucrul marginii unei cești, ca floarea de crin; trei mii de bați
4.5
1 Reg. 7.26
încăpeau în ea. 6Și a făcut zece
4.6
1 Reg. 7.38
spălătoare și a pus cinci la dreapta și cinci la stânga, pentru spălarea în ele; spălau în ele cele ce pregăteau pentru arderea de tot: și marea era pentru preoți, ca să se spele în ea. 7Și a făcut
4.7
1 Reg. 7.49
zece sfeșnice de aur, după
4.7
Ex. 25.31,401 Cron. 28.12,19
rânduiala privitoare la ele; și le‐a pus în templu, cinci la dreapta și cinci la stânga. 8Și a făcut
4.8
1 Reg. 7.48
zece mese și le‐a pus în templu, cinci la dreapta și cinci la stânga, și a făcut o sută de farfurii de aur. 9Și a făcut
4.9
1 Reg. 6.36
curtea preoților și curtea cea mare și uși spre curte și a îmbrăcat ușile lor cu aramă. 10Și marea
4.10
1 Reg. 7.39
a pus‐o în partea dreaptă, către răsărit, spre miazăzi. 11Și Hiram
4.11
1 Reg. 7.40
a făcut oalele și lopețile și farfuriile. Și Hiram a sfârșit de făcut lucrul pe care l‐a făcut pentru împăratul Solomon în casa lui Dumnezeu: 12doi stâlpi și gămăliile
4.12
1 Reg. 7.41
și coperișurile care erau pe capul celor doi stâlpi; și cele două rețele ca să acopere cele două gămălii ale coperișurilor care erau pe capul stâlpilor; 13și cele patru sute
4.13
1 Reg. 7.20
de rodii pentru cele două rețele; două rânduri de rodii pentru o rețea, ca să acopere cele două gămălii ale coperișurilor care erau pe stâlpi. 14Și a făcut picioarele
4.14
1 Reg. 7.27,43
și a făcut spălătoarele de pe picioare; 15marea și cei doisprezece boi de sub ea. 16Și oalele și lopețile și furculițele și toate uneltele lor Huram‐Abi
4.16
1 Reg. 7.14,45
le‐a făcut împăratului Solomon pentru casa Domnului din aramă lustruită. 17Împăratul le‐a turnat în șesul
4.17
1 Reg. 7.46
Iordanului, în pământul cleios dintre Sucot și Țereda. 18Și Solomon
4.18
1 Reg. 7.47
a făcut toate aceste unelte foarte multe, căci nu s‐a cercetat greutatea aramei. 19Și Solomon
4.19
1 Reg. 7.18,49,50
a făcut toate uneltele care erau în casa lui Dumnezeu: altarul de aur și mesele pe care era pâinea
4.19
Ex. 25.30
punerii înainte; 20și sfeșnicele și candelele lor ca să ardă, după rânduială, înaintea
4.20
Ex. 27.20,21
părții dinapoi, de aur curat; 21și florile
4.21
Ex. 25.31
și candelele și mucările de aur, și aur desăvârșit; 22și mucările și farfuriile și lingurile și cădelnițele de aur curat: și intrarea casei, ușile sale dinăuntru pentru sfânta sfintelor și ușile casei, ale templului, erau de aur.