Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
32

Năvălireă lui Sanherib

321După

32.1
2 Reg. 18.13Is. 36.1
aceste lucruri și această credincioșie, Sanherib, împăratul Asiriei, a venit și a intrat în Iuda și a tăbărât împotriva cetăților întărite și s‐a hotărât să le spargă. 2Și când a văzut Ezechia că venea Sanherib și că țintea să se lupte împotriva Ierusalimului, 3s‐a sfătuit cu mai marii săi și cu vitejii săi să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate și ei l‐au ajutat. 4Și s‐a strâns popor mult și au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul țării zicând: Pentru ce să vină împărații Asiriei și să găsească apă multă? 5Și s‐a
32.5
Is. 22.9,10
întărit și a zidit
32.5
Cap. 25.23.

tot zidul care era stricat și l‐a înălțat până la turnuri, și pe dinafară un alt zid, și a întărit Milo
32.5
2 Sam. 5.91 Reg. 9.21
din cetatea lui David și a făcut o mulțime de săgeți și scuturi. 6Și a pus mai mari de război peste popor și i‐a adunat la sine în locul deschis la poarta cetății și le‐a vorbit la inimă, zicând: 7Fiți tari
32.7
Deut. 31.6
și îmbărbătați‐vă; nu
32.7
Cap. 20.15.

vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea împăratului Asiriei, nici de toată mulțimea care este cu el, căci cu noi
32.7
2 Reg. 6.16
sunt mai mulți decât cu el. 8Cu el este un braț de carne
32.8
Ier. 17.51 In. 4.4
, dar cu
32.8
Cap. 13.12.
Rom. 8.31
noi este Domnul Dumnezeul nostru ca să ne ajute și să lupte luptele noastre. Și poporul s‐a rezemat pe cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda.

Trimișii lui Sanherib

9După aceasta

32.9
2 Reg. 18.17
Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis pe slujitorii săi la Ierusalim, (dar el însuși era înaintea Lachisului și toată puterea lui cu el), la Ezechia, împăratul lui Iuda, și la tot Iuda, care era în Ierusalim zicând: 10Așa
32.10
2 Reg. 18.19
zice Sanherib, împăratul Asiriei: În ce vă încredeți voi de stați împresurați în Ierusalim? 11Oare nu vă înduplecă Ezechia ca să vă dea morții prin foamete și sete zicând: Domnul
32.11
2 Reg. 18.30
Dumnezeul nostru ne va scăpa din mâna împăratului Asiriei? 12Oare nu
32.12
2 Reg. 18.22
același Ezechia a depărtat înălțimile sale și altarele sale și a poruncit lui Iuda și Ierusalimului zicând: Înaintea unui singur altar să vă închinați și pe el să ardeți tămâie? 13Nu știți ce am făcut eu și părinții mei tuturor popoarelor țărilor? Au putut
32.13
2 Reg. 18.31,33,35
să scape oare în vreun fel dumnezeii neamurilor țărilor țara lor din mâna mea? 14Care dintre toți dumnezeii acelor neamuri, pe care le‐au pierdut cu desăvârșire părinții mei, a putut scăpa pe poporul său din mâna mea, ca să vă poată scăpa Dumnezeul vostru din mâna mea? 15Și acum să
32.15
2 Reg. 18.29
nu vă înșele Ezechia și să nu vă înduplece în chipul acesta. Și să nu‐l credeți! Căci niciun dumnezeu al vreunui neam sau împărății n‐a putut scăpa pe poporul său din mâna mea și din mâna părinților mei: cu cât mai puțin vă va scăpa Dumnezeul vostru din mâna mea? 16Și mai mult au vorbit slujitorii săi împotriva Domnului Dumnezeu și împotriva lui Ezechia, slujitorul său. 17Și a scris o epistolă
32.17
2 Reg. 19.9
ca să batjocorească pe Domnul Dumnezeul lui Israel și să vorbească împotriva lui zicând: După cum
32.17
2 Reg. 19.12
dumnezeii neamurilor țărilor n‐au scăpat pe poporul lor din mâna mea, tot așa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va scăpa pe poporul său din mâna mea. 18Și au strigat
32.18
2 Reg. 18.28
cu glas tare în limba iudaică poporului din Ierusalim, care
32.18
2 Reg. 18.26,27,28
era pe zid, ca să‐i înspăimânte și să‐i tulbure ca să poată lua cetatea. 19Și au vorbit despre Dumnezeul Ierusalimului ca despre dumnezeii popoarelor pământului, care sunt lucrul
32.19
2 Reg. 19.18
mâinilor omului.

Nimicirea lui Sanherib

20Și din pricina aceasta Ezechia

32.20
2 Reg. 19.15
împăratul, și Isaia
32.20
2 Reg. 19.2,4
, fiul lui Amoț prorocul, s‐au rugat și au strigat către ceruri. 21Și Domnul a trimis
32.21
2 Reg. 19.35
un înger care a nimicit pe toți bărbații viteji și pe căpetenii și pe mai marii din tabăra împăratului Asiriei. Și s‐a întors în țara sa cu rușinea feței. Și a intrat în casa dumnezeului său și cei ce ieșiseră din măruntaiele sale l‐au făcut să cadă acolo cu sabia. 22Și Domnul a mântuit pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor și i‐a apărat de jur împrejur. 23Și mulți au adus daruri Domnului la Ierusalim și lucruri scumpe
32.23
Cap. 17.5.

lui Ezechia, împăratul lui Iuda: și după aceea a fost mărit
32.23
Cap. 1.1.

în ochii tuturor popoarelor.

Boala și moartea lui Ezechia

24În zilele

32.24
2 Reg. 20.1Is. 38.1
acelea Ezechia s‐a îmbolnăvit de moarte; și s‐a rugat Domnului și el i‐a vorbit și i‐a dat un semn. 25Dar Ezechia n‐a răsplătit
32.25
Ps. 116.12
după bunătatea făcută lui căci i s‐a înălțat
32.25
Cap. 26.16. Abac. 2.4.

inima; și a fost mânie
32.25
Cap. 24.18.

peste el și peste Iuda și Ierusalim. 26Și Ezechia
32.26
Ier. 26.18,19
s‐a smerit pentru înălțarea inimii sale, el și locuitorii Ierusalimului, și mânia Domnului n‐a venit peste ei în zilele
32.26
2 Reg. 20.19
lui Ezechia. 27Și Ezechia a avut foarte multe bogății și cinste: și și‐a făcut vistierii pentru argint și pentru aur și pentru pietre scumpe și pentru mirodenii și pentru scuturi și pentru tot felul de unelte de preț. 28și case de merinde pentru venitul grâului și mustului și untdelemnului și staule pentru tot felul de vite și turme în staule. 29Și și‐a făcut cetăți și averi de turme și cirezi în mulțime: căci Dumnezeu îi dăduse avere foarte
32.29
1 Cron. 29.12
multă. 30Și același Ezechia
32.30
Is. 22.9,11
a astupat gura de sus a apelor Ghihon și a adus‐o drept în jos pe la partea dinspre apus a cetății lui David. Și Ezechia a propășit în toate lucrările sale. 31Numai în privința solilor mai marilor din Babilon, care au trimis la
32.31
2 Reg. 20.12Is. 39.1
el să întrebe despre minunea care fusese înțară, Dumnezeu l‐a părăsit ca să‐l încerce
32.31
Deut. 8.2
și să cunoască tot ce era în inima lui. 32Și celelalte fapte ale lui Ezechia și lucrările sale cele evlavioase, iată, sunt scrise în vedenia
32.32
Is. 36
37
38
39
lui Isaia, prorocul, fiul lui Amoț, în cartea
32.32
2 Reg. 18
19
20
împăraților lui luda și a lui Israel. 33Și Ezechia a adormit
32.33
2 Reg. 20.21
cu părinții săi și l‐au înmormântat în cel mai înalt loc din mormintele fiilor lui David; și la moartea lui tot Iuda și locuitorii Ierusalimului l‐au
32.33
Prov. 10.7
cinstit. Și Manase, fiul său, a domnit în locul său.