Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
32

Năvălireă lui Sanherib

321După

32.1
2 Reg. 18.13Is. 36.1
aceste lucruri și această credincioșie, Sanherib, împăratul Asiriei, a venit și a intrat în Iuda și a tăbărât împotriva cetăților întărite și s‐a hotărât să le spargă. 2Și când a văzut Ezechia că venea Sanherib și că țintea să se lupte împotriva Ierusalimului, 3s‐a sfătuit cu mai marii săi și cu vitejii săi să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate și ei l‐au ajutat. 4Și s‐a strâns popor mult și au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul țării zicând: Pentru ce să vină împărații Asiriei și să găsească apă multă? 5Și s‐a
32.5
Is. 22.9,10
întărit și a zidit
32.5
Cap. 25.23.
tot zidul care era stricat și l‐a înălțat până la turnuri, și pe dinafară un alt zid, și a întărit Milo
32.5
2 Sam. 5.91 Reg. 9.21
din cetatea lui David și a făcut o mulțime de săgeți și scuturi. 6Și a pus mai mari de război peste popor și i‐a adunat la sine în locul deschis la poarta cetății și le‐a vorbit la inimă, zicând: 7Fiți tari
32.7
Deut. 31.6
și îmbărbătați‐vă; nu
32.7
Cap. 20.15.
vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea împăratului Asiriei, nici de toată mulțimea care este cu el, căci cu noi
32.7
2 Reg. 6.16
sunt mai mulți decât cu el. 8Cu el este un braț de carne
32.8
Ier. 17.51 In. 4.4
, dar cu
32.8
Cap. 13.12.
noi este Domnul Dumnezeul nostru ca să ne ajute și să lupte luptele noastre. Și poporul s‐a rezemat pe cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda.

Trimișii lui Sanherib

9După aceasta

32.9
2 Reg. 18.17
Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis pe slujitorii săi la Ierusalim, (dar el însuși era înaintea Lachisului și toată puterea lui cu el), la Ezechia, împăratul lui Iuda, și la tot Iuda, care era în Ierusalim zicând: 10Așa
32.10
2 Reg. 18.19
zice Sanherib, împăratul Asiriei: În ce vă încredeți voi de stați împresurați în Ierusalim? 11Oare nu vă înduplecă Ezechia ca să vă dea morții prin foamete și sete zicând: Domnul
32.11
2 Reg. 18.30
Dumnezeul nostru ne va scăpa din mâna împăratului Asiriei? 12Oare nu
32.12
2 Reg. 18.22
același Ezechia a depărtat înălțimile sale și altarele sale și a poruncit lui Iuda și Ierusalimului zicând: Înaintea unui singur altar să vă închinați și pe el să ardeți tămâie? 13Nu știți ce am făcut eu și părinții mei tuturor popoarelor țărilor? Au putut
32.13
2 Reg. 18.31,33,35
să scape oare în vreun fel dumnezeii neamurilor țărilor țara lor din mâna mea? 14Care dintre toți dumnezeii acelor neamuri, pe care le‐au pierdut cu desăvârșire părinții mei, a putut scăpa pe poporul său din mâna mea, ca să vă poată scăpa Dumnezeul vostru din mâna mea? 15Și acum să
32.15
2 Reg. 18.29
nu vă înșele Ezechia și să nu vă înduplece în chipul acesta. Și să nu‐l credeți! Căci niciun dumnezeu al vreunui neam sau împărății n‐a putut scăpa pe poporul său din mâna mea și din mâna părinților mei: cu cât mai puțin vă va scăpa Dumnezeul vostru din mâna mea? 16Și mai mult au vorbit slujitorii săi împotriva Domnului Dumnezeu și împotriva lui Ezechia, slujitorul său. 17Și a scris o epistolă
32.17
2 Reg. 19.9
ca să batjocorească pe Domnul Dumnezeul lui Israel și să vorbească împotriva lui zicând: După cum
32.17
2 Reg. 19.12
dumnezeii neamurilor țărilor n‐au scăpat pe poporul lor din mâna mea, tot așa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va scăpa pe poporul său din mâna mea. 18Și au strigat
32.18
2 Reg. 18.28
cu glas tare în limba iudaică poporului din Ierusalim, care
32.18
2 Reg. 18.26,27,28
era pe zid, ca să‐i înspăimânte și să‐i tulbure ca să poată lua cetatea. 19Și au vorbit despre Dumnezeul Ierusalimului ca despre dumnezeii popoarelor pământului, care sunt lucrul
32.19
2 Reg. 19.18
mâinilor omului.

Nimicirea lui Sanherib

20Și din pricina aceasta Ezechia

32.20
2 Reg. 19.15
împăratul, și Isaia
32.20
2 Reg. 19.2,4
, fiul lui Amoț prorocul, s‐au rugat și au strigat către ceruri. 21Și Domnul a trimis
32.21
2 Reg. 19.35
un înger care a nimicit pe toți bărbații viteji și pe căpetenii și pe mai marii din tabăra împăratului Asiriei. Și s‐a întors în țara sa cu rușinea feței. Și a intrat în casa dumnezeului său și cei ce ieșiseră din măruntaiele sale l‐au făcut să cadă acolo cu sabia. 22Și Domnul a mântuit pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor și i‐a apărat de jur împrejur. 23Și mulți au adus daruri Domnului la Ierusalim și lucruri scumpe
32.23
Cap. 17.5.
lui Ezechia, împăratul lui Iuda: și după aceea a fost mărit
32.23
Cap. 1.1.
în ochii tuturor popoarelor.

Boala și moartea lui Ezechia

24În zilele

32.24
2 Reg. 20.1Is. 38.1
acelea Ezechia s‐a îmbolnăvit de moarte; și s‐a rugat Domnului și el i‐a vorbit și i‐a dat un semn. 25Dar Ezechia n‐a răsplătit
32.25
Ps. 116.12
după bunătatea făcută lui căci i s‐a înălțat
32.25
Cap. 26.16. Abac. 2.4.
inima; și a fost mânie
32.25
Cap. 24.18.
peste el și peste Iuda și Ierusalim. 26Și Ezechia
32.26
Ier. 26.18,19
s‐a smerit pentru înălțarea inimii sale, el și locuitorii Ierusalimului, și mânia Domnului n‐a venit peste ei în zilele
32.26
2 Reg. 20.19
lui Ezechia. 27Și Ezechia a avut foarte multe bogății și cinste: și și‐a făcut vistierii pentru argint și pentru aur și pentru pietre scumpe și pentru mirodenii și pentru scuturi și pentru tot felul de unelte de preț. 28și case de merinde pentru venitul grâului și mustului și untdelemnului și staule pentru tot felul de vite și turme în staule. 29Și și‐a făcut cetăți și averi de turme și cirezi în mulțime: căci Dumnezeu îi dăduse avere foarte
32.29
1 Cron. 29.12
multă. 30Și același Ezechia
32.30
Is. 22.9,11
a astupat gura de sus a apelor Ghihon și a adus‐o drept în jos pe la partea dinspre apus a cetății lui David. Și Ezechia a propășit în toate lucrările sale. 31Numai în privința solilor mai marilor din Babilon, care au trimis la
32.31
2 Reg. 20.12Is. 39.1
el să întrebe despre minunea care fusese înțară, Dumnezeu l‐a părăsit ca să‐l încerce
32.31
Deut. 8.2
și să cunoască tot ce era în inima lui. 32Și celelalte fapte ale lui Ezechia și lucrările sale cele evlavioase, iată, sunt scrise în vedenia
32.32
Is. 36
37
38
39
lui Isaia, prorocul, fiul lui Amoț, în cartea
32.32
2 Reg. 18
19
20
împăraților lui luda și a lui Israel. 33Și Ezechia a adormit
32.33
2 Reg. 20.21
cu părinții săi și l‐au înmormântat în cel mai înalt loc din mormintele fiilor lui David; și la moartea lui tot Iuda și locuitorii Ierusalimului l‐au
32.33
Prov. 10.7
cinstit. Și Manase, fiul său, a domnit în locul său.

33

Manase, împăratul lui Iuda

331Manase era de doisprezece

33.1
2 Reg. 21.1
ani când a început să domnească și a domnit cincizeci și cinci de ani în Ierusalim. 2Și a făcut rău în ochii Domnului, după urâciunile
33.2
Deut. 18.92 Cron. 28.3
neamurilor pe care le alungase Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 3Și a zidit iarăși înălțimile pe care le sfărâmase
33.3
2 Reg. 18.4
Ezechia, tatăl său, și a ridicat altare pentru Baal și a făcut
33.3
Deut. 16.21
Astartee și s‐a închinat înaintea întregii
33.3
Deut. 17.3
oștiri a cerurilor și le‐a slujit. 4Și a zidit altare în casa Domnului despre care Domnul zisese: În Ierusalim
33.4
Deut. 12.111 Reg. 8.29
9.37.16
va fi numele meu în veac. 5Și a zidit altare la toată oștirea cerurilor în
33.5
Cap. 4.9.
amândouă curțile casei Domnului. 6Și a trecut
33.6
Lev. 18.21Deut. 18.102 Reg. 23.10Ezec. 23.37,39
pe copiii săi prin foc în valea fiului lui Hinom: și a întrebuințat
33.6
Deut. 18.10,11
descântece și ghicire și fermecătorie și a rânduit pe cei ce cheamă
33.6
2 Reg. 21.6
duhurile morților și vrăjitori: a făcut rău peste măsură în ochii Domnului, întărâtându‐l la mânie. 7Și a pus
33.7
2 Reg. 21.7
chipul cioplit al idolului pe care‐l făcuse în casa lui Dumnezeu despre care Dumnezeu zisese lui David și lui Solomon, fiul său: În această casă
33.7
Ps. 132.14
și în Ierusalim, pe care l‐am ales din toate semințiile lui Israel, voi pune numele meu în veac, 8și nu voi mai strămuta piciorul lui Israel
33.8
2 Sam. 7.10
din țara pe care am dat‐o părinților voștri, numai dacă vor lua seama să facă tot ce le‐am poruncit prin Moise, după toată legea și așezămintele și judecățile. 9Și Manase a ademenit pe Iuda și pe locuitorii Ierusalimului ca să facă mai mult rău decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 10Și Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar n‐au voit să asculte. 11Și Domnul
33.11
Deut. 28.36
a adus peste ei pe mai marii oastei împăratului Asiriei, și au luat pe Manase cu
33.11
Iov 36.8Ps. 107.10,11
lanțuri și l‐au legat cu lanțuri de aramă și l‐au dus la Babilon. 12Și când era în strâmtorare, s‐a rugat Domnului Dumnezeului său și s‐a smerit
33.12
1 Pet. 5.6
mult înaintea Dumnezeului părinților săi. 13Și s‐a rugat lui. Și el a fost înduplecat de el și a
33.13
1 Cron. 5.20Ezra 8.23
auzit cererea lui și l‐a dus înapoi la Ierusalim în împărăția sa. Și Manase a cunoscut
33.13
Ps. 9.16Dan. 4.25
că Domnul este Dumnezeu. 14Și după aceasta a zidit zidul dinafară al cetății lui David, pe partea despre apus spre Ghihon
33.14
1 Reg. 1.33
, în vale, până la intrarea porții peștilor, și l‐a dus împrejurul
33.14
Cap. 27.3.
lui Ofel și l‐a făcut foarte înalt; și a pus mai mari de război în toate cetățile întărite ale lui Iuda. 15Și a depărtat pe dumnezeii străini
33.15
Vers. 3, 5, 7.
și idolul din casa Domnului și toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și în Ierusalim, și i‐a aruncat afară din cetate. 16Și a dres altarul Domnului și a jertfit pe el jertfe de pace și de mulțumire
33.16
Lev. 7.12
, și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. 17Și poporul
33.17
Cap. 32.12.
tot jertfea pe înălțimi, dar numai Domnului Dumnezeului lor. 18Și celelalte fapte ale lui Manase și rugăciunea sa către Dumnezeul său și cuvintele văzătorilor
33.18
1 Sam. 9.9
care i‐au vorbit în numele Domnului Dumnezeul lui Israel, iată sunt scrise în faptele împăraților lui Israel. 19Și rugăciunea sa și cum Dumnezeu a fost înduplecat de el și toate păcatele sale și necredincioșiile sale și locurile în care a zidit înălțimi și a așezat Astartee și chipuri cioplite, înainte de a fi smerit, iată sunt scrise în cuvintele lui Hozai. 20Și Manase a adormit
33.20
2 Reg. 21.18
cu părinții săi și l‐au înmormântat în casa lui. Și Amon, fiul său, a domnit în locul său.

Amon, împăratul lui Iuda

21Amon era de douăzeci și doi

33.21
2 Reg. 21.19
de ani când a început să domnească și a domnit doi ani în Ierusalim. 22Și a făcut rău în ochii Domnului, cum făcuse Manase, tatăl său; și Amon a jertfit tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse Manase, tatăl său, și le‐a slujit. 23Și nu s‐a smerit înaintea Domnului, cum
33.23
Vers. 12.
se smerise Manase, tatăl său; căci el, Amon, a înmulțit vina. 24Și slujitorii săi au uneltit
33.24
2 Reg. 21.23,24
împotriva lui și l‐au ucis în casa sa. 25Dar poporul țării a lovit pe toți care uneltiseră împotriva împăratului Amon; și poporul țării a făcut pe Iosia, fiul său, împărat în locul său.

34

Iosia, împăratul lui Iuda

341Iosia era de opt

34.1
2 Reg. 22.1
ani când a început să domnească și a domnit treizeci și unu de ani în Ierusalim. 2Și a făcut ce era drept în ochii Domnului și a umblat în căile lui David, tatăl său, și nu s‐a abătut la dreapta sau la stânga. 3Și în anul al optulea al domniei sale, fiind încă tânăr, a început să caute
34.3
Cap. 15.2.
pe Dumnezeul lui David, tatăl său. Și în al doisprezecelea an a început să curețe
34.3
1 Reg. 13.2
Iuda și Ierusalimul de înălțimi
34.3
Cap. 33.17, 22.
și de Astartee și de chipuri cioplite și turnate. 4Și au sfărâmat
34.4
Lev. 26.302 Reg. 23.4
înaintea feței lui altarele Baalilor; și el a tăiat stâlpii soarelui care erau sus deasupra lor; și a sfărâmat în bucăți Astarteele și chipurile cioplite și turnate și le‐a prefăcut în pulbere, și au presărat‐o pe mormintele
34.4
2 Reg. 23.6
acelora care le jertfiseră. 5Și a ars
34.5
1 Reg. 13.2
oasele preoților deasupra altarelor lor și a curățit Iuda și Ierusalimul. 6Și a făcut așa în cetățile lui Manase și Efraim și Simeon până la Neftali, în dărâmăturile lor de jur împrejur, 7și a sfărâmat altarele și a făcut bucăți și a prefăcut
34.7
Deut. 9.21
în pulbere Astarteele și chipurile cioplite și a tăiat toți stâlpii soarelui în toată țara lui Israel, și s‐a întors la Ierusalim. 8Și în al
34.8
2 Reg. 22.3
optsprezecelea an al domniei sale, când a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Ațalia, și pe Maaseia, mai marele cetății, și pe Ioah, fiul lui Ioahaz, scriitorul cronicilor, ca să dreagă casa Domnului Dumnezeului său. 9Și au venit la Hilchia, marele preot, și au dat argintul
34.9
2 Reg. 12.4
care se adusese în casa lui Dumnezeu, pe care‐l strânseseră leviții, ușierii, din mâna lui Manase și a lui Efraim și de la toată rămășița lui Israel și de la tot Iuda și Beniaminul și de la locuitorii Ierusalimului. 10Și l‐au dat în mâna lucrătorilor care aveau privegherea în casa Domnului; și aceștia l‐au dat lucrătorilor care lucrau în casa Domnului, spre întocmirea și dregerea casei. 11L‐au dat tâmplarilor și pietrarilor ca să cumpere pietre cioplite și lemn pentru legături și să facă grinzi pentru casele pe care le stricaseră împărații lui Iuda. 12Și oamenii au făcut lucrul cu credincioșie. Și peste ei erau rânduiți Iahat și Obadia, Leviți, dintre fiii lui Merari; și Zaharia și Meșulam, dintre fiii chehatiților, ca să grăbească: și toți leviții care erau destoinici să cânte din instrumentele de muzică. 13Și ei erau peste purtătorii de sarcini și îndemnau pe toți cei ce făceau lucrul în orice fel de slujbă; și cărturari și dregători și ușieri erau dintre leviți
34.13
1 Cron. 23.4,5
.

Găsirea cărții Legii

14Și pe când scoteau argintul care fusese adus în casa Domnului, Hilchia, preotul, a găsit

34.14
2 Reg. 22.8
cartea legii Domnului dată prin mâna lui Moise. 15Și Hilchia a răspuns și a zis lui Șafan, scriitorul: Am găsit cartea legii în casa Domnului! Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. 16Și Șafan a adus cartea la împărat; și a adus și vorbă înapoi împăratului zicând: Tot ce s‐a dat în mâna slujitorilor tăi, ei fac; 17și au vărsat argintul care s‐a găsit în casa Domnului și l‐au dat în mâna priveghetorilor și în mâna lucrătorilor. 18Și Șafan, scriitorul, a spus împăratului zicând: Hilchia, preotul, mi‐a dat o carte. Și Șafan a citit în ea înaintea împăratului. 19Și a fost așa: când a auzit împăratul cuvintele legii, și‐a sfâșiat hainele. 20Și împăratul a poruncit lui Hilchia și lui Ahicam, fiul lui Șafan, și lui Abdon, fiul lui Mica, și lui Șafan, scriitorul, și lui Asaia, slujitorul împăratului, zicând: 21Mergeți, întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița din Israel și din Iuda în privința cuvintelor cărții care s‐a găsit: căci mare este mânia Domnului care s‐a vărsat peste noi, fiindcă părinții noștri n‐au ținut cuvântul Domnului ca să facă după toate cele scrise în această carte. 22Și Hilchia și oamenii împăratului s‐au dus la Hulda, prorocița, nevasta lui Șalum, fiul lui Tochehat
34.22
2 Reg. 22.14
, fiul lui Hasra, păzitorul hainelor; (și ea locuia la Ierusalim, în despărțirea Mișne;) și i‐au vorbit potrivit cu acestea. 23Și ea le‐a zis: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Spuneți bărbatului care v‐a trimis la mine: 24Așa zice Domnul! Iată voi aduce rău peste acest loc și peste locuitorii săi: toate blestemele care sunt scrise în cartea care s‐a citit înaintea împăratului lui Iuda; 25fiindcă m‐au părăsit și au ars tămâie altor dumnezei ca să mă întărâte la mânie prin toate lucrările mâinilor lor; și mânia mea s‐a vărsat peste acest loc și nu se va stinge. 26Dar împăratului lui Iuda, care v‐a trimis să întrebați pe Domnul, să‐i zice ți așa: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le‐ai auzit: 27Fiindcă inima ta a fost simțitoare, și te‐ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele sale împotriva locului acestuia și împotriva locuitorilor săi, și fiindcă te‐ai smerit înaintea mea și ți‐ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, te‐am auzit și eu, zice Domnul. 28Iată te voi adăuga la părinții tăi și vei fi strâns în mormântul tău în pace, și nu‐ți vor vedea ochii tot răul pe care‐l voi aduce peste acest loc și peste locuitorii săi. Și au adus vorbă împăratului.

Înnoirea legământului

29Și împăratul

34.29
2 Reg. 23.1
a trimis și a adunat pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. 30Și împăratul s‐a suit la casa Domnului și toți bărbații din Iuda și locuitorii Ierusalimului și preoții și Leviții și tot poporul, de la mare până la mic: și a citit înaintea urechilor lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. 31Și împăratul a stătut
34.31
2 Reg. 11.14
23.3
la locul său și a făcut un legământ înaintea Domnului, ca să umble după Domnul și sățină poruncile sale și mărturiile sale și așezămintele sale, cu toată inima sa și cu tot sufletul său, și să împlinească cuvintele legământului care erau scrise în această carte. 32Și a făcut ca toți care se găseau în Ierusalim și în Beniamin să stea în el: și locuitorii Ierusalimului au făcut după legământul lui Dumnezeu, Dumnezeul părinților lor. 33Și Iosia a depărtat toate urâciunile
34.33
1 Reg. 11.5
din toate țările care erau ale copiilor lui Israel și a făcut pe toți care se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În toate zilele
34.33
Ier. 3.10
lui nu s‐au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor.