Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
35

Prăznuirea Paștelor

351Și Iosia a făcut

35.1
2 Reg. 23.21,22
paștele pentru Domnul în Ierusalim și au înjunghiat paștele în a patrusprezecea zi
35.1
Ex. 12.6Ezra 6.19
a lunii întâi. 2Și a așezat pe preoți în însărcinările
35.2
Cap. 23.18.
Ezra 6.18
lor și i‐a îmbărbătat
35.2
Cap. 29.5;
11
la slujba casei Domnului. 3Și a zis leviților care
35.3
Deut. 33.10Mal. 2.7
învățau pe tot Israelul, care erau sfinți Domnului: Puneți chivotul sfânt
35.3
Cap. 5.7.

în casa pe care a zidit‐o Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel: să
35.3
1 Cron. 23.26
nu mai fie sarcină pe umerii voștri. Acum slujiți Domnului Dumnezeului vostru și poporului său Israel. 4Și pregătiți‐vă după
35.4
1 Cron. 9.10
casele voastre părintești, după cetele voastre, după scrierea
35.4
1 Cron. 23
24.25
26
lui David, împăratul lui Israel, și după scrierea lui Solomon, fiul
35.4
Cap. 8.14.

său. 5Și stați
35.5
Ps. 134.1
în locul sfânt după cetele caselor părintești ale fraților voștri, ale copiilor poporului, și după cetele caselor părintești ale leviților. 6Și junghiați paștele și sfințiți‐vă
35.6
Cap. 29.5, 15;
30.3,15Ezra 6.20
și pregătiți le pentru frații voștri, ca să facă după cuvântul Domnului prin Moise. 7Și Iosia a dat
35.7
Cap. 30.21.

copiilor poporului din turmă, miei și iezi, în număr de treizeci de mii, toate pentru darurile de paști, tuturor care erau de față, și trei mii de boi: aceștia erau luați din averea împăratului. 8Și mai marii săi au dat de bunăvoie poporului, preoților și leviților. Și Hilchia și Zaharia și Iehiel, capii casei lui Dumnezeu, au dat preoților pentru darurile de paște două mii șase sute de miei și trei sute de boi. 9Și Conania și Șemaia și Netaneel, frații săi, și Hașabia și Ieiel și Iozabad, mai marii leviților, au dat leviților pentru darurile de paște cinci mii de miei și cinci sute de boi. 10Și s‐a pregătit slujba și preoții
35.10
Ezra 6.18
s‐au așezat la locul lor și leviții în cetele lor, după porunca împăratului. 11Și au junghiat paștele și preoții au stropit sângele, pe care‐l luau
35.11
Cap. 29.22.

din mâinile lor, și leviții jupuiau
35.11
Cap. 29.31.

. 12Și au pus deoparte arderile de tot, ca să le dea cetelor caselor părintești ale copiilor poporului, ca să le aducă Domnului, după cum este scris în cartea
35.12
Lev. 3.3
lui Moise; și tot așa au făcut cu boii. 13Și au fript
35.13
Ex. 12.8,9Deut. 16.7
paștele la foc, după rânduială: și pe cele sfinte le‐au fiert în oale
35.13
1 Sam. 2.13,14,15
și căldări și tigăi și le‐au dus repede tuturor copiilor poporului. 14Și după aceasta au pregătit pentru ei înșiși și pentru preoți; căci preoții, fiii lui Aaron, erau prinși până în noapte cu aducerea arderilor de tot și a grăsimilor; și așa leviții au pregătit pentru ei înșiși și pentru preoți, fiii lui Aaron. 15Și cântăreții, fiii lui Asaf, erau la locul lor, după porunca lui
35.15
1 Cron. 25.1
David și a lui Asaf și a lui Heman și a lui Iedutun, văzătorul împăratului, și ușierii
35.15
1 Cron. 9.17,18
26.14
la fiecare poartă: n‐au avut nevoie să se depărteze de slujba lor, căci frații lor leviții pregăteau pentru ei. 16Și toată slujba Domnului s‐a pregătit în ziua aceea, ca să facă paștele și să aducă arderi de tot pe altarul Domnului, după porunca împăratului Iosia. 17Și copiii lui Israel care erau de față au făcut paștele în vremea aceea și sărbătoarea azimilor
35.17
Ex. 12.15
13.6
șapte zile. 18Și n‐au
35.18
2 Reg. 23.22,23
fost paști ca acestea prăznuite în Israel din zilele lui Samuel, prorocul; și niciun împărat al lui Israel nu prăznuise paști cum le‐a prăznuit Iosia și preoții și leviții, și tot Iuda și Israelul, care erau de față, și locuitorii Ierusalimului. 19În al optsprezecelea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite paștele acestea.

Iosia ucis

20După toate acestea

35.20
Reg. 23.29.
Ier. 46.2
, după ce Iosia a întocmit casa, Neco, împăratul Egiptului, s‐a suit să se lupte împotriva Carchemișului, la Eufrat: și Iosia i‐a ieșit în întâmpinare. 21Și Neco i‐a trimis soli, zicând: Ce este între mine și tine, împărate al lui Iuda? Nu vin acum împotriva ta, ci împotriva casei cu care sunt în război, și Dumnezeu mi‐a zis să mă grăbesc. Lasă‐te de a te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te prăpădească. 22Și Iosia nu și‐a întors fața de la el, ci și‐a schimbat hainele ca să se lupte cu el; și n‐a ascultat cuvintele lui Neco care veneau din gura lui Dumnezeu. Și s‐a dus să se lupte
35.22
1 Reg. 22.30
în valea Meghido. 23Și săgetătorii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi: Luați‐mă, căci sunt greu rănit. 24Și slujitorii săi l‐au luat din car și l‐au pus pe al doilea car al său și l‐au dus
35.24
2 Reg. 23.30
la Ierusalim. Și a murit și a fost înmormântat în mormintele părinților săi și tot Iuda
35.24
Zah. 12.11
și Ierusalimul au jelit pe Iosia. 25Și Ieremia a cântat
35.25
Plâng. 4.20
plângeri pentru Iosia și toți cântăreții și cântărețele au vorbit în plângerile lor de Iosia, până în ziua de astăzi și le‐au făcut datină
35.25
Ier. 22.20
în Israel: și iată, ele sunt scrise în plângeri. 26Și celelalte fapte ale lui Iosia și lucrările sale cele evlavioase după cele ce sunt scrise în legea Domnului 27și faptele sale cele dintâi și cele de pe urmă, iată sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda.