Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
36

Domnia lui Ioahaz

361Și poporul

36.1
1 Reg. 22.30
țării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, și l‐a făcut împărat în Ierusalim în locul tatălui său. 2Ioahaz era de douăzeci și trei de ani când a început să domnească și a domnit trei luni în Ierusalim. 3Și împăratul Egiptului l‐a dat jos în Ierusalim și a pus peste țară un bir de o sută de talanți de argint și un talant de aur. 4Și împăratul Egiptului a făcut pe Eliachim, fratele său, împărat peste Iuda și Ierusalim și i‐a schimbat numele în Ioiachim. Și Neco a luat pe Ioahaz, fratele său, și l‐a dus în Egipt.

Ioiachim

5Ioiachim era de douăzeci și cinci

36.5
2 Reg. 23.36,37
de ani când a început să domnească și a domnit unsprezece ani în Ierusalim; și a făcut rău în ochii Domnului Dumnezeului său. 6Împotriva
36.6
2 Reg. 24.1
lui s‐a suit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și l‐a legat cu lanțuri de aramă ca să‐l ducă
36.6
2 Reg. 24.6Ier. 22.18,19
36.30
la Babilon. 7Și Nebucadnețar a dus și vasele
36.7
2 Reg. 24.13Dan. 1.1,2
5.2
casei Domnului la Babilon și le‐a pus în templul său în Babilon. 8Și celelalte fapte ale lui Ioiachim și urâciunile sale pe care le‐a făcut și ce s‐a găsit în el, iată, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. Și Ioiachin, fiul său, a domnit în locul său.

Ioiachin

9Ioiachin

36.9
2 Reg. 24.8
era de opt ani când a început să domnească și a domnit trei luni și zece zile în Ierusalim. Și a făcut rău în ochii Domnului. 10Și după trecerea anului împăratul Nebucadnețar a trimis și l‐a
36.10
2 Reg. 24.10‐17
adus la Babilon, împreună
36.10
Dan. 1.1,2
5.2
cu uneltele de preț ale casei Domnului, și a făcut pe Zedechia
36.10
Ier. 37.1
, fratele său, împărat peste Iuda și Ierusalim.

Zedechia

11Zedechia era de douăzeci și unu

36.11
2 Reg. 24.18Ier. 52.1
de ani când a început să domnească și a domnit unsprezece ani în Ierusalim. 12Și a făcut rău în ochii Domnului Dumnezeului său, nu s‐a smerit înaintea lui Ieremia, prorocul, care vorbea după gura Domnului. 13Și s‐a răsculat
36.13
Ier. 52.3Ezec. 17.15,18
împotriva împăratului Nebucadnețar care‐l pusese să jure pe Dumnezeu; și și‐a înțepenit grumazul
36.13
2 Reg. 17.14
și și‐a învârtoșat inima ca să nu se întoarcă la Domnul Dumnezeul lui Israel. 14Toți mai marii preoților și poporul și‐au înmulțit mult păcatele, după toate urâciunile neamurilor; și au spurcat casa Domnului pe care o sfințise el la Ierusalim. 15Și Domnul Dumnezeul
36.15
Ier. 25.3,4
35.15
44.4
părinților lor a trimis prin solii săi la ei, sculându‐se de dimineață și trimițând, căci i se făcea milă de poporul său și de locașul său de locuit. 16Dar ei batjocoreau
36.16
Ier. 5.12,13
pe solii lui Dumnezeu și disprețuiau
36.16
Prov. 1.25,30
cuvintele lui și râdeau
36.16
Ier. 32.3
38.6Mat. 23.34
de prorocii lui, până a izbucnit mânia
36.16
Ps. 74.1
79.5
Domnului împotriva poporului său și n‐a mai fost vindecare. 17Și a făcut
36.17
Deut. 28.492 Reg. 25.1Ezra 9.7
să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și el a ucis
36.17
Ps. 74.20
79.2,3
pe tinerii lor cu sabia în casa locașului lor sfințit; și n‐a avut milă nici de tânăr, nici de fecioară, nici de bătrân, nici de cel încovoiat de bătrânețe: pe toți i‐a dat în mâna lui. 18Și toate uneltele
36.18
2 Reg. 25.13
casei lui Dumnezeu, mari și mici, vistieriile casei Domnului și vistieriile împăratului și ale mai marilor săi, totul a dus la Babilon. 19Și au ars
36.19
2 Reg. 25.9Ps. 74.6,7
79.1,7
casa lui Dumnezeu și au surpat zidul Ierusalimului și au ars cu foc toate palatele lui și au nimicit toate uneltele lui scumpe. 20Și a strămutat la Babilon pe cei ce mai rămăseseră
36.20
2 Reg. 25.11
de sabie și au fost slujitori
36.20
Ier. 27.7
lui și fiilor lui până la domnia împărăției perșilor. 21Ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui
36.21
Ier. 25.9,11,12
26.6,9,10
Ieremia, până ce țara se va bucura
36.21
Lev. 26.34,35,43Dan. 9.2
de sabatele sale. Căci în toate zilele pustiirii sale a ținut
36.21
Lev. 25.4,5
un sabat până s‐au împlinit șaptezeci de ani.

Porunca lui Cir

22Și în anul întâi

36.22
Ezra 1.1
al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia
36.22
Ier. 25.12,13
29.10
33.10,11,14
, Domnul a deșteptat duhul lui Cir
36.22
Is. 44.28
, împăratul Persiei; și el a făcut o strigare în toată împărăția sa încă și în scris, zicând: 23Așa
36.23
Ezra 1.1‐3
zice Cir, împăratul Persiei: Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi‐a dat toate împărățiile pământului și mi‐a poruncit să‐i zidesc o casă la Ierusalim, care este în Iuda. Oricine dintre voi este din poporul său, Domnul Dumnezeul său să fie cu el, și să se suie!