Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Zidirea Templului

31Și Solomon

3.1
1 Reg. 6.1
a început a zidi casa Domnului la Ierusalim
3.1
Gen. 22.2,14
, pe muntele Moria, unde se arătase Domnul tatălui său David, în locul pe care‐l pregătise David în aria lui Ornan
3.1
1 Cron. 21.18
22.1
, Iebusitul. 2Și a început să zidească în a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei sale. 3Și acestea au fost temeliile
3.3
1 Reg. 6.2
lui Solomon pentru zidirea casei lui Dumnezeu: lungimea în coți după măsura dintâi era de șaizeci de coți și lărgimea douăzeci de coți. 4Și pridvorul
3.4
1 Reg. 6.3
care era înainte, lungimea lui era după lărgimea casei, de douăzeci de coți, și înălțimea o sută douăzeci de coți. Și a acoperit‐o pe dinăuntru cu aur curat. 5Și casa
3.5
1 Reg. 6.17
cea mare a îmbrăcat‐o cu lemn de chiparos, pe care l‐a îmbrăcat cu aur curat și a pus peste el finici și lanțuri. 6Și a îmbrăcat casa cu pietre scumpe spre frumusețe și aurul era aur din Parvaim. 7Și a îmbrăcat cu aur casa, grinzile, pragul și pereții ei și ușile ei și a săpat heruvimi pe pereți. 8Și a făcut casa sfintei sfintelor: lungimea ei, după lărgimea casei, douăzeci de coți, și lărgimea ei douăzeci de coți; și a îmbrăcat‐o cu aur bun, șase sute de talanți. 9Și greutatea cuielor era de cincizeci de sicli de aur. Și a îmbrăcat cu aur odăile de sus. 10Și în casa
3.10
1 Reg. 6.23
sfintei sfintelor a făcut doi heruvimi, lucru de săpător, și i‐au îmbrăcat cu aur. 11Și aripile heruvimilor erau de douăzeci de coți lungime; o aripă a unuia de cinci coți, atingea peretele casei, și cealaltă aripă de cinci coți atingea aripa celuilalt heruvim. 12Și aripa celuilalt heruvim, de cinci coți, atingea peretele casei și aripa cealaltă de cinci coți se lipea de aripa celuilalt heruvim. 13Aripile acestor heruvimi se în‐tindeau douăzeci de coți: și stăteau pe picioarele lor și fețele lor erau spre casă. 14Și a făcut perdeaua
3.14
Ex. 26.31Mat. 27.51Evr. 9.3
de albastru și de purpură și de cârmezin și de in subțire și a făcut heruvimi pe ea.

Cei doi stâlpi de aramă

15Și a mai făcut înaintea casei doi

3.15
1 Reg. 7.15‐21Ier. 52.21
stâlpi înalți de treizeci și cinci de coți, și coperișul care era pe creștetul fiecăruia din ei era de cinci coți. 16Și a făcut lanțuri în partea dinapoi și le‐a pus pe capetele stâlpilor; și a făcut o sută
3.16
1 Reg. 7.20
de rodii și le‐a pus pe lanțuri. 17Și a așezat
3.17
1 Reg. 7.21
stâlpii înaintea templului, unul la dreapta și unul la stânga; și a pus numele celui din dreapta Iachin și numele celui din stânga Boaz.

4

Lucrurile din Templu

41Și a făcut un altar

4.1
Ex. 27.1,22 Reg. 16.14Ezec. 43.13,16
de aramă de douăzeci de coți lungime, douăzeci de coți lățime și zece coți înălțime. 2Și a făcut marea
4.2
1 Reg. 7.23
turnată, de zece coți de la margine la margine, rotundă de jur împrejur și de cinci coți înălțime; și un fir de treizeci de coți o înconjura. 3Și supt
4.3
1 Reg. 7.24,25,26
ea era o asemănare de boi de jur împrejur înconjurând‐o; zece la un cot înconjurau marea de jur împrejur; două rânduri de boi erau turnați dintr‐o turnătură cu ea. 4Ea sta pe doisprezece boi: trei priveau spre miazănoapte și trei priveau spre apus și trei priveau spre miazăzi și trei priveau spre răsărit: și marea era pe ei și toate părțile dinapoi ale lor erau înăuntru. 5Și grosimea ei era de un lat de mână; și marginea ei făcută ca lucrul marginii unei cești, ca floarea de crin; trei mii de bați
4.5
1 Reg. 7.26
încăpeau în ea. 6Și a făcut zece
4.6
1 Reg. 7.38
spălătoare și a pus cinci la dreapta și cinci la stânga, pentru spălarea în ele; spălau în ele cele ce pregăteau pentru arderea de tot: și marea era pentru preoți, ca să se spele în ea. 7Și a făcut
4.7
1 Reg. 7.49
zece sfeșnice de aur, după
4.7
Ex. 25.31,401 Cron. 28.12,19
rânduiala privitoare la ele; și le‐a pus în templu, cinci la dreapta și cinci la stânga. 8Și a făcut
4.8
1 Reg. 7.48
zece mese și le‐a pus în templu, cinci la dreapta și cinci la stânga, și a făcut o sută de farfurii de aur. 9Și a făcut
4.9
1 Reg. 6.36
curtea preoților și curtea cea mare și uși spre curte și a îmbrăcat ușile lor cu aramă. 10Și marea
4.10
1 Reg. 7.39
a pus‐o în partea dreaptă, către răsărit, spre miazăzi. 11Și Hiram
4.11
1 Reg. 7.40
a făcut oalele și lopețile și farfuriile. Și Hiram a sfârșit de făcut lucrul pe care l‐a făcut pentru împăratul Solomon în casa lui Dumnezeu: 12doi stâlpi și gămăliile
4.12
1 Reg. 7.41
și coperișurile care erau pe capul celor doi stâlpi; și cele două rețele ca să acopere cele două gămălii ale coperișurilor care erau pe capul stâlpilor; 13și cele patru sute
4.13
1 Reg. 7.20
de rodii pentru cele două rețele; două rânduri de rodii pentru o rețea, ca să acopere cele două gămălii ale coperișurilor care erau pe stâlpi. 14Și a făcut picioarele
4.14
1 Reg. 7.27,43
și a făcut spălătoarele de pe picioare; 15marea și cei doisprezece boi de sub ea. 16Și oalele și lopețile și furculițele și toate uneltele lor Huram‐Abi
4.16
1 Reg. 7.14,45
le‐a făcut împăratului Solomon pentru casa Domnului din aramă lustruită. 17Împăratul le‐a turnat în șesul
4.17
1 Reg. 7.46
Iordanului, în pământul cleios dintre Sucot și Țereda. 18Și Solomon
4.18
1 Reg. 7.47
a făcut toate aceste unelte foarte multe, căci nu s‐a cercetat greutatea aramei. 19Și Solomon
4.19
1 Reg. 7.18,49,50
a făcut toate uneltele care erau în casa lui Dumnezeu: altarul de aur și mesele pe care era pâinea
4.19
Ex. 25.30
punerii înainte; 20și sfeșnicele și candelele lor ca să ardă, după rânduială, înaintea
4.20
Ex. 27.20,21
părții dinapoi, de aur curat; 21și florile
4.21
Ex. 25.31
și candelele și mucările de aur, și aur desăvârșit; 22și mucările și farfuriile și lingurile și cădelnițele de aur curat: și intrarea casei, ușile sale dinăuntru pentru sfânta sfintelor și ușile casei, ale templului, erau de aur.

5

Târnosirea Templului

51Și tot lucrul

5.1
1 Reg. 7.51
pe care‐l făcuse Solomon pentru casa Domnului s‐a sfârșit. Și Solomon a adus în ea toate lucrurile pe care le sfințise David, tatăl său; și argintul și aurul și toate uneltele le‐a pus în vistieriile casei lui Dumnezeu. 2Atunci
5.2
1 Reg. 8.1
Solomon a adunat la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toți capii semințiilor, pe mai marii părinților copiilor lui Israel, ca să aducă chivotul legământului Domnului din cetatea
5.2
2 Sam. 6.12
lui David, adică Sionul. 3Și toți bărbații lui Israel s‐au adunat
5.3
1 Reg. 8.2
la împărat la sărbătoarea
5.3
Cap. 7.8, 9, 10.
care era în luna a șaptea. 4Și toți bătrânii lui Israel au venit: și leviții au ridicat chivotul. 5Și au adus chivotul și cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort; preoții, leviții le‐au adus. 6Și împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel care se adunase la el înaintea chivotului au jertfit oi și boi care nu se puteau număra, nici socoti de mulțime. 7Și preoții au adus chivotul legământului Domnului la locul său în partea dinapoi a casei, în sfânta sfintelor, sub aripile heruvimilor. 8Și heruvimii întindeau aripile peste locul chivotului, și heruvimii acopereau chivotul și pârghiile lui deasupra. 9Și pârghiile erau așa de lungi că se vedeau capetele pârghiilor, afară din chivot, înaintea părții dinapoi, dar nu se vedeau dinafară. Și sunt acolo până în ziua de astăzi. 10Nu era nimic în chivot decât cele două table, pe care le‐a pus
5.10
Deut. 10.2,5
Moise acolo pe Horeb, unde a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel când au ieșit din Egipt. 11Și a fost așa: când ieșeau preoții din sfânta, (căci toți preoții care erau de față se sfințiseră, căci n‐au mai păzit cetele. 12și leviții
5.12
1 Cron. 25.1
, care erau cântăreții ei toți, Asaf și Heman și Iedutun și fiii lor și frații lor, înveșmântați în in subțire, au stătut cu chimvale și psalteri și harfe la capătul de răsărit al altarului, și cu
5.12
1 Cron. 15.24Ps. 136
ei o sută douăzeci de preoți care suflau din trâmbițe:) 13a fost așa: când trâmbițașii și cântăreții au fost ca un singur om, ca să facă să se audă un singur glas în laudă și mulțumire Domnului și când și‐au ridicat glasul cu trâmbițe și chimvale și instrumente de muzică și lăudau pe Domnul zicând: Căci este bun
5.13
1 Cron. 16.31,41
, căci în veac ține îndurarea lui! atunci casa, casa Domnului s‐a umplut cu un nor. 14Și preoții n‐au putut sta să slujească din pricina norului, căci
5.14
Ex. 40.35
slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu.