Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Târnosirea Templului

51Și tot lucrul

5.1
1 Reg. 7.51
pe care‐l făcuse Solomon pentru casa Domnului s‐a sfârșit. Și Solomon a adus în ea toate lucrurile pe care le sfințise David, tatăl său; și argintul și aurul și toate uneltele le‐a pus în vistieriile casei lui Dumnezeu. 2Atunci
5.2
1 Reg. 8.1
Solomon a adunat la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toți capii semințiilor, pe mai marii părinților copiilor lui Israel, ca să aducă chivotul legământului Domnului din cetatea
5.2
2 Sam. 6.12
lui David, adică Sionul. 3Și toți bărbații lui Israel s‐au adunat
5.3
1 Reg. 8.2
la împărat la sărbătoarea
5.3
Cap. 7.8, 9, 10.

care era în luna a șaptea. 4Și toți bătrânii lui Israel au venit: și leviții au ridicat chivotul. 5Și au adus chivotul și cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort; preoții, leviții le‐au adus. 6Și împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel care se adunase la el înaintea chivotului au jertfit oi și boi care nu se puteau număra, nici socoti de mulțime. 7Și preoții au adus chivotul legământului Domnului la locul său în partea dinapoi a casei, în sfânta sfintelor, sub aripile heruvimilor. 8Și heruvimii întindeau aripile peste locul chivotului, și heruvimii acopereau chivotul și pârghiile lui deasupra. 9Și pârghiile erau așa de lungi că se vedeau capetele pârghiilor, afară din chivot, înaintea părții dinapoi, dar nu se vedeau dinafară. Și sunt acolo până în ziua de astăzi. 10Nu era nimic în chivot decât cele două table, pe care le‐a pus
5.10
Deut. 10.2,5
Moise acolo pe Horeb, unde a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel când au ieșit din Egipt. 11Și a fost așa: când ieșeau preoții din sfânta, (căci toți preoții care erau de față se sfințiseră, căci n‐au mai păzit cetele. 12și leviții
5.12
1 Cron. 25.1
, care erau cântăreții ei toți, Asaf și Heman și Iedutun și fiii lor și frații lor, înveșmântați în in subțire, au stătut cu chimvale și psalteri și harfe la capătul de răsărit al altarului, și cu
5.12
1 Cron. 15.24Ps. 136
ei o sută douăzeci de preoți care suflau din trâmbițe:) 13a fost așa: când trâmbițașii și cântăreții au fost ca un singur om, ca să facă să se audă un singur glas în laudă și mulțumire Domnului și când și‐au ridicat glasul cu trâmbițe și chimvale și instrumente de muzică și lăudau pe Domnul zicând: Căci este bun
5.13
1 Cron. 16.31,41
, căci în veac ține îndurarea lui! atunci casa, casa Domnului s‐a umplut cu un nor. 14Și preoții n‐au putut sta să slujească din pricina norului, căci
5.14
Ex. 40.35
slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu.