Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Sfârșitul târnosirii

71Și după ce

7.1
1 Reg. 8.54
a sfârșit Solomon de rugat, s‐a pogorât
7.1
Lev. 9.24Jud. 6.211 Reg. 18.381 Cron. 21.26
foc din ceruri și a mistuit arderea de tot și jertfele și slava
7.1
1 Reg. 8.10,11Ezec. 10.3,4
Domnului a umplut casa. 2Și preoții
7.2
Cap. 5.11.

n‐au putut intra în casa Domnului pentru că slava Domnului umpluse casa Domnului. 3Și toți copiii lui Israel au văzut pogorându‐se pe casă focul și slava Domnului; și s‐au plecat cu fața la pământ până la pardoseala pietrei și s‐au închinat și au lăudat pe Domnul zicând: Căci este bun
7.3
Cap. 5.13.
Ps. 136.1
, căci în
7.3
1 Cron. 16.41
veac ține îndurarea lui! 4Și împăratul
7.4
1 Reg. 8.62,63
și tot poporul au adus jertfe înaintea Domnului. 5Și împăratul Solomon a jertfit o jertfă de douăzeci și două de mii de boi și de o sută douăzeci de mii de oi. Și împăratul și tot poporul au sfințit casa lui Dumnezeu. 6Și preoții
7.6
1 Cron. 15.16
au stătut la sarcinile lor; și leviții cu instrumentele de muzică ale Domnului, pe care le făcuse David împăratul, ca să laude pe Domnul: Căci în veac ține îndurarea lui! când lăuda David prin mâna lor; și preoții suflau
7.6
Cap. 5.12.

în trâmbițe în dreptul lor și tot Israelul stătea acolo. 7Și Solomon a sfințit
7.7
1 Reg. 8.64
mijlocul curții care era înaintea casei Domnului; căci acolo a adus arderile de tot și grăsimea jertfelor de pace, pentru că altarul de aramă pe care‐l făcuse Solomon nu putea cuprinde arderile de tot și darurile de mâncare și grăsimea. 8În vremea aceea
7.8
1 Reg. 8.65
Solomon a făcut sărbătoarea șapte zile și tot Israelul cu el, o obște foarte mare, de la intrarea Hamatului până la pârâul
7.8
Ios. 13.3
Egiptului. 9Și în ziua a opta au ținut o adunare de sărbătoare, căci sfințirea altarului au făcut‐o șapte zile și sărbătoarea șapte zile. 10Și în ziua a douăzeci și treia
7.10
1 Reg. 8.66
a lunii a șaptea a dat drumul poporului la corturile lor, bucuroși și veseli cu inima pentru bunătatea pe care o făcuse Domnul lui David și lui Solomon și poporului său Israel.

Dumnezeu se arată lui Solomon

11Și Solomon a sfârșit

7.11
1 Reg. 9.1
casa Domnului și casa împăratului: și tot ce a fost în inima lui Solomon să facă în casa Domnului și în casa sa, a izbândit. 12Atunci Domnul s‐a arătat lui Solomon noaptea și i‐a zis: Am auzit rugăciunea ta și mi‐am ales locul
7.12
Deut. 12.5
acesta drept casă de jertfă. 13Dacă voi
7.13
Cap. 6.26, 28.

închide cerurile și nu va fi ploaie și dacă voi porunci lăcustelor să mănânce țara și dacă voi trimite ciumă în poporul meu; 14și poporul meu care este numit după numele meu se va
7.14
Iac. 4.10
smeri și se va ruga și va căuta fața mea și se va întoarce de la căile lui cele rele: atunci
7.14
Cap. 6.27, 30.

voi auzi din ceruri și le voi ierta păcatul și le voi vindeca țara. 15Și ochii
7.15
Cap. 6.10.

mei vor fi deschiși și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea din locul acesta. 16Și acum am ales
7.16
1 Reg. 9.3
și am sfințit casa aceasta, ca numele meu să fie acolo în veac: și ochii mei și inima mea vor fi acolo în toate zilele. 17Și tu
7.17
1 Reg. 9.4
, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat David, tatăl tău, ca să faci tot ce ți‐am poruncit și vei ținea așezămintele mele și judecățile mele, 18atunci voi întări scaunul de domnie al împărăției tale, după legământul încheiat cu David, tatăl tău, zicând: Nu
7.18
Cap. 6.16.

va lipsi din tine bărbat care să domnească în Israel. 19Dar dacă vă
7.19
Lev. 26.14,33Deut. 28.15,36,37
veți abate și veți părăsi așezămintele mele și poruncile mele pe care le‐am pus înaintea voastră și veți merge și veți sluji altor dumnezei și vă veți închina lor, 20atunci îi voi smulge din rădăcină din țara mea pe care le‐am dat‐o; și această casă, pe care am sfințit‐o numelui meu, o voi arunca de la fața mea și o voi face de pomină și de râs între toate popoarele. 21Și casa aceasta, cât este de înaltă, oricine va trece pe lângă ea va rămânea încremenit și va zice: Pentru ce
7.21
Deut. 29.24Ier. 22.8,9
a făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia? 22Și vor zice: Fiindcă au părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, care i‐a scos din țara Egiptului, și s‐au lipit de alți dumnezei și s‐au închinat lor și le‐au slujit: de aceea a adus tot răul acesta asupra lor.