Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Rugăciunea lui Solomon la târnosirea Templului

61Atunci Solomon

6.1
1 Reg. 8.12
a zis: Domnul a zis că va locui în întuneric
6.1
Lev. 16.2
adânc. 2Dar eu ți‐am zidit o casă de locuit și un loc ca să locuești în veac. 3Și împăratul și‐a întors fața și a binecuvântat toată obștea lui Israel; și toată obștea lui Israel stătea în picioare. 4Și a zis: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel care a vorbit cu gura sa lui David, tatăl meu, și a împlinit cu mâna sa cuvântul său, zicând: 5Din ziua în care am scos pe poporul meu din țara Egiptului, n‐am ales dintre toate semințiile lui Israel nici o cetate în care să se zidească o casă, pentru ca să fie numele meu acolo; și n‐am ales niciun bărbat să fie domn peste poporul meu Israel. 6Ci
6.6
Cap. 12.13.
am ales Ierusalimul, ca numele meu să fie acolo și am ales pe David
6.6
1 Cron. 28.4
, ca să fie peste poporul meu Israel. 7
6.7
2 Sam. 7.21 Cron. 17.1
28.2
Și era în inima lui David, tatăl meu, să zidească o casă numelui Domnului Dumnzeului lui Israel. 8Dar Domnul a zis lui David, tatăl meu: Fiindcă era în inima ta să zidești o casă numelui meu, bine ai făcut că este în inima ta; 9dar nu tu să zidești casa; ci fiul tău, care va ieși din coapsele tale, el să zidească o casă numelui meu. 10Și Domnul a împlinit cuvântul său pe care‐l vorbise și eu m‐am ridicat în locul lui David, tatăl meu, și șed pe scaunul de domnie al lui Israel, cum a zis Domnul, și am zidit o casă numelui Domnului Dumnezeului lui Israel; 11și am pus acolo chivotul în care
6.11
Cap. 5.10.
este legământul Domnului, pe care l‐a făcut cu copiii lui Israel.

Rugăciunea lui Solomon

12Și a stătut

6.12
1 Reg. 8.22
înaintea altarului Domnului, în fața întregii obști a lui Israel, și și‐a întins mâinile. 13Căci Solomon făcuse o treaptă de aramă și o așezase în mijlocul curții, de cinci coți lungime și cinci coți lățime și trei coți înălțime; și a stat pe ea și a îngenunchiat în genunchi înaintea întregii obști a lui Israel și și‐a întins mâinile spre ceruri. 14Și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel! nu
6.14
Ex. 15.11Deut. 1.39
7.9
este Dumnezeu asemenea ție în ceruri și pe pământ; tu care păstrezi legământul și îndurarea către slujitorii tăi, care umblă înaintea ta din toată inima lor; 15care
6.15
1 Cron. 22.9
ai ținut slujitorul tău David, tatăl meu, ce i‐ai vorbit; ai vorbit cu gura ta și ai îndeplinit cu mâna ta, ca în ziua de astăzi. 16Și acum Doamne Dumnezeul lui Israel, ține față de slujitorul tău David, tatăl meu, ce i‐ai făgăduit când ai zis: Nu
6.16
2 Sam. 7.12,161 Reg. 2.4
6.12
va lipsi din tine bărbat în ochii mei care să șadă pe scaunul de domnie al lui Israel, numai
6.16
Ps. 132.12
dacă vor lua aminte fiii tăi la calea lor să umble în legea mea, cum ai umblat tu înaintea mea. 17Și acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, să se întărească cuvântul tău pe care l‐ai vorbit slujitorului tău David. 18Dar oare cu adevărat va locui Dumnezeu cu omul pe pământ? Iată
6.18
Cap. 2.6.
, cerurile și cerurile cerurilor nu te încap, cu cât mai puțin casa aceasta pe care am zidit‐o eu! 19Totuși privește la rugăciunea slujitorului tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu, ca să auzi strigarea și rugăciunea cu care se roagă slujitorul tău înaintea ta; 20ca să fie ochii tăi deschiși zi și noapte peste casa aceasta, peste locul în care ai zis să pui numele tău acolo: ca să auzi rugăciunea cu care se roagă slujitorul tău în locul acesta. 21Și ascultă cererile slujitorului tău și ale poporului tău Israel cu care se vor ruga spre locul acesta și ascultă‐i din locul locuinței tale, din ceruri și ascultă și iartă. 22Dacă va păcătui vreunul împotriva aproapelui său și i se va pune un jurământ să‐l facă să jure, și jurământul va veni înaintea altarului tău în casa aceasta: 23atunci ascultă din ceruri și lucrează și judecă pe slujitorii tăi, răsplătind celui rău, ca să întorci peste capul lui fapta lui; și îndreptând pe cel drept, ca să‐i faci după dreptatea lui. 24Și când poporul tău Israel va fi lovit de tot înaintea vrăjmașului, pentru că au păcătuit împotriva ta, și se vor întoarce și vor mărturisi numele tău și se vor ruga și vor face cereri înaintea ta, în casa aceasta; 25atunci auzi din ceruri și iartă păcatul poporului tău Israel și adu‐i iarăși în țara, pe care le‐ai dat‐o lor și părinților lor. 26Când se vor închide cerurile
6.26
1 Reg. 17.1
și nu va fi ploaie, pentru că au păcătuit împotriva ta: dacă se vor ruga spre locul acesta și vor mărturisi numele tău și se vor întoarce de la păcatul lor, pentru că i‐ai mâhnit: 27atunci ascultă din ceruri și iartă păcatul slujitorilor tăi și al poporului tău Israel, învățându‐i calea cea bună pe care să umble, și dă ploaie pe pământul tău pe care l‐ai dat poporului tău de moștenire. 28Dacă va fi foamete
6.28
Cap. 20.9.
în țară, dacă va fi ciumă, dacă va fi arsură în grâu sau pălitură, lăcustă sau omidă, dacă vrăjmașii lor îi vor împresura în țara porților lor, orice rană și boală ar fi, 29orice rugăciune și orice cerere se va face de vreun om, sau de întregul tău popor Israel, când își va cunoaște fiecare rana și durerea sa, și își va întinde mâinile spre casa aceasta; 30atunci auzi din ceruri, locul locuinței tale, și iartă și dă fiecăruia după toate căile lui, tu care cunoști
6.30
1 Cron. 28.9
inima lui; (căci tu, numai tu, cunoști inimile copiilor oamenilor;) 31ca să se teamă de tine, să umble în căile tale, în toate zilele cât vor trăi, în țara, pe care ai dat‐o părinților noștri. 32Și pe străinul care
6.32
In. 12.20Fapte. 8.27
nu este din poporul tău Israel, dar va veni dintr‐o țară depărtată, pentru numele tău cel mare și mâna ta cea tare și brațul tău cel întins, când vor veni și se vor ruga către casa aceasta, 33atunci auzi din ceruri, locul locuinței tale și fă potrivit cu tot pentru ce va striga străinul către tine; ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău și să se teamă de tine, ca și poporul tău Israel, și să cunoască toți că această casă, pe care am zidit‐o eu, se numește după numele tău. 34Când poporul tău va ieși la luptă împotriva vrăjmașilor săi, pe calea pe care‐l vei trimite, și se vor ruga ție spre cetatea aceasta pe care ai ales‐o și spre casa pe care am zidit‐o numelui tău: 35atunci ascultă din ceruri rugăciunea lor și cererea lor, fă‐le dreptate. 36Când vor păcătui împotriva ta, (căci nu
6.36
Prov. 20.9Ecl. 7.20Iac. 3.21 In. 1.8
este om care să nu păcătuiască), și te vei mânia pe ei și‐i vei da înaintea vrăjmașului, și cei ce‐i vor prinde îi vor duce prinși într‐o țară departe sau aproape; 37și dacă vor lua la inimă în țara unde au fost duși prinși și se vor întoarce și îți vor face cerere în țara robiei lor, zicând: Am păcătuit, am făcut nelegiuire și am lucrat rău: 38și se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor în țara robiei lor, unde i‐au dus prinși, și se vor ruga spre țara lor, pe care ai dat‐o părinților lor, și spre cetatea pe care ai ales‐o și spre casa pe care am zidit‐o numelui tău: 39atunci ascultă din ceruri, locul locuinței tale, rugăciunea lor și cererea lor și fă‐le dreptate și iartă poporului tău ce au păcătuit împotriva ta. 40Și acum, Dumnezeul meu, să fie deschi și ochii tăi și fie urechile tale cu luare aminte la rugăciunea din locul acesta! 41Și acum
6.41
Ps. 132.8,9,10,16
, scoală‐te, Doamne Dumnezeule, vino la locul
6.41
1 Cron. 28.2
tău de odihnă, tu și chivotul puterii tale: preoții tăi, Doamne Dumnezeule, să fie îmbrăcați cu mântuire și sfinții tăi să se bucure
6.41
Neem. 9.25
în bunătate. 42Doamne Dumnezeule, nu întoarce fața unsului tău: adu‐ți
6.42
Ps. 132.1Is. 55.3
aminte de îndurările tale către David, slujitorul tău.

7

Sfârșitul târnosirii

71Și după ce

7.1
1 Reg. 8.54
a sfârșit Solomon de rugat, s‐a pogorât
7.1
Lev. 9.24Jud. 6.211 Reg. 18.381 Cron. 21.26
foc din ceruri și a mistuit arderea de tot și jertfele și slava
7.1
1 Reg. 8.10,11Ezec. 10.3,4
Domnului a umplut casa. 2Și preoții
7.2
Cap. 5.11.
n‐au putut intra în casa Domnului pentru că slava Domnului umpluse casa Domnului. 3Și toți copiii lui Israel au văzut pogorându‐se pe casă focul și slava Domnului; și s‐au plecat cu fața la pământ până la pardoseala pietrei și s‐au închinat și au lăudat pe Domnul zicând: Căci este bun
7.3
Cap. 5.13.
, căci în
7.3
1 Cron. 16.41
veac ține îndurarea lui! 4Și împăratul
7.4
1 Reg. 8.62,63
și tot poporul au adus jertfe înaintea Domnului. 5Și împăratul Solomon a jertfit o jertfă de douăzeci și două de mii de boi și de o sută douăzeci de mii de oi. Și împăratul și tot poporul au sfințit casa lui Dumnezeu. 6Și preoții
7.6
1 Cron. 15.16
au stătut la sarcinile lor; și leviții cu instrumentele de muzică ale Domnului, pe care le făcuse David împăratul, ca să laude pe Domnul: Căci în veac ține îndurarea lui! când lăuda David prin mâna lor; și preoții suflau
7.6
Cap. 5.12.
în trâmbițe în dreptul lor și tot Israelul stătea acolo. 7Și Solomon a sfințit
7.7
1 Reg. 8.64
mijlocul curții care era înaintea casei Domnului; căci acolo a adus arderile de tot și grăsimea jertfelor de pace, pentru că altarul de aramă pe care‐l făcuse Solomon nu putea cuprinde arderile de tot și darurile de mâncare și grăsimea. 8În vremea aceea
7.8
1 Reg. 8.65
Solomon a făcut sărbătoarea șapte zile și tot Israelul cu el, o obște foarte mare, de la intrarea Hamatului până la pârâul
7.8
Ios. 13.3
Egiptului. 9Și în ziua a opta au ținut o adunare de sărbătoare, căci sfințirea altarului au făcut‐o șapte zile și sărbătoarea șapte zile. 10Și în ziua a douăzeci și treia
7.10
1 Reg. 8.66
a lunii a șaptea a dat drumul poporului la corturile lor, bucuroși și veseli cu inima pentru bunătatea pe care o făcuse Domnul lui David și lui Solomon și poporului său Israel.

Dumnezeu se arată lui Solomon

11Și Solomon a sfârșit

7.11
1 Reg. 9.1
casa Domnului și casa împăratului: și tot ce a fost în inima lui Solomon să facă în casa Domnului și în casa sa, a izbândit. 12Atunci Domnul s‐a arătat lui Solomon noaptea și i‐a zis: Am auzit rugăciunea ta și mi‐am ales locul
7.12
Deut. 12.5
acesta drept casă de jertfă. 13Dacă voi
7.13
Cap. 6.26, 28.
închide cerurile și nu va fi ploaie și dacă voi porunci lăcustelor să mănânce țara și dacă voi trimite ciumă în poporul meu; 14și poporul meu care este numit după numele meu se va
7.14
Iac. 4.10
smeri și se va ruga și va căuta fața mea și se va întoarce de la căile lui cele rele: atunci
7.14
Cap. 6.27, 30.
voi auzi din ceruri și le voi ierta păcatul și le voi vindeca țara. 15Și ochii
7.15
Cap. 6.10.
mei vor fi deschiși și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea din locul acesta. 16Și acum am ales
7.16
1 Reg. 9.3
și am sfințit casa aceasta, ca numele meu să fie acolo în veac: și ochii mei și inima mea vor fi acolo în toate zilele. 17Și tu
7.17
1 Reg. 9.4
, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat David, tatăl tău, ca să faci tot ce ți‐am poruncit și vei ținea așezămintele mele și judecățile mele, 18atunci voi întări scaunul de domnie al împărăției tale, după legământul încheiat cu David, tatăl tău, zicând: Nu
7.18
Cap. 6.16.
va lipsi din tine bărbat care să domnească în Israel. 19Dar dacă vă
7.19
Lev. 26.14,33Deut. 28.15,36,37
veți abate și veți părăsi așezămintele mele și poruncile mele pe care le‐am pus înaintea voastră și veți merge și veți sluji altor dumnezei și vă veți închina lor, 20atunci îi voi smulge din rădăcină din țara mea pe care le‐am dat‐o; și această casă, pe care am sfințit‐o numelui meu, o voi arunca de la fața mea și o voi face de pomină și de râs între toate popoarele. 21Și casa aceasta, cât este de înaltă, oricine va trece pe lângă ea va rămânea încremenit și va zice: Pentru ce
7.21
Deut. 29.24Ier. 22.8,9
a făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia? 22Și vor zice: Fiindcă au părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, care i‐a scos din țara Egiptului, și s‐au lipit de alți dumnezei și s‐au închinat lor și le‐au slujit: de aceea a adus tot răul acesta asupra lor.

8

Cetățile zidite de Solomon

81Și a fost asa: la sfârșitul a douăzeci de ani

8.1
1 Reg. 9.10
, când a zidit Solomon casa Domnului și casa sa, 2Solomon a zidit cetățile pe care le dăduse Hiram lui Solomon, și a pus pe copiii lui Israel să locuiască în ele. 3Și Solomon s‐a dus la Hamat‐Toba și a cuprins‐o. 4Și a zidit
8.4
1 Reg. 9.17
Tadmorul în pustie și toate cetățile pentru merinde, pe care le‐a zidit în Hamat. 5Și a zidit Bet‐Horonul de sus și și Bet‐Horonul de jos, cetăți întărite cu ziduri, porți și zăvoare, 6și Baalatul, și toate cetățile pentru merinde pe care le avea Solomon, și toate cetățile pentru care, și cetățile pentru călăreți, și tot ce a dorit. Solomon să zidească în Ierusalim și pe Liban și în toată țara stăpânirii sale. 7
8.7
1 Reg. 9.20
Tot poporul care rămăsese din hetiții și amoriții și fereziții și heviții și iebusiții, care nu erau din Israel, 8copiii lor care rămăseseră în țară după ei, pe care nu‐i nimiciseră copiii lui Israel, asupra lor Solomon a pus o dare de oameni de muncă, până în ziua de astăzi. 9Dar din copiii lui Israel Solomon n‐a făcut robi pentru lucrul său, ci ei erau bărbați de război, și mai mari ai căpeteniilor sale și mai mari peste carele sale și călăreții săi. 10Și aceștia erau mai marii priveghetorilor pe care îi avea împăratul Solomon: două sute cincizeci
8.10
1 Reg. 9.23
, care aveau putere peste popor. 11Și Solomon
8.11
1 Reg. 3.1
7.8
9.21
a adus pe fiica lui Faraon din cetatea lui David, la casa pe care o zidise pentru ea, căci a zis: Nevasta mea nu va locui în casa lui David, împăratul lui Israel, căci locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte.

Rânduiala slujbei

12Atunci Solomon a adus Domnului arderi de tot pe altarul Domnului, pe care‐l zidise înaintea pridvorului, 13după cum cerea datoria fiecărei

8.13
Ex. 29.38Num. 28.3,9,11,26
29.1
zile, jertfind după porunca lui Moise, la sabate și la lunile noi și la sărbători, de trei
8.13
Ex. 23.14Deut. 16.16
ori pe an: la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea colibelor. 14Și a așezat după rânduiala lui David, tatăl său, cetele
8.14
1 Cron. 24.1
preoților pentru slujba lor și pe leviți
8.14
1 Cron. 25.1
pentru sarcinile lor, ca să laude, și să slujească înaintea preoților, după cum cerea trebuința fiecărei zile: și pe ușieri
8.14
1 Cron. 9.17
26.1
, după cetele lor, la fiecare poartă, căci așa era porunca lui David, omul lui Dumnezeu. 15Și nu s‐au abătut de la porunca împăratului către preoți și leviți cu privire la orice lucru sau cu privire la vistierii. 16Și tot lucrul lui Solomon a fost pregătit până în ziua întemeierii casei Domnului și până la sfârșirea ei. Casa Domnului a fost sfârșită. 17Atunci Solomon s‐a dus la Ețion‐Gheber
8.17
1 Reg. 9.26
și la Elot pe țărmul mării în țara Edomului. 18Și
8.18
1 Reg. 9.27
Hiram i‐a trimis prin slujitorii săi, corăbii și slujitori, care cunoșteau marea și s‐au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir și au luat de acolo patru sute cincizeci de talanți de aur și i‐au adus la împăratul Solomon.