Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Cetățile zidite de Solomon

81Și a fost asa: la sfârșitul a douăzeci de ani

8.1
1 Reg. 9.10
, când a zidit Solomon casa Domnului și casa sa, 2Solomon a zidit cetățile pe care le dăduse Hiram lui Solomon, și a pus pe copiii lui Israel să locuiască în ele. 3Și Solomon s‐a dus la Hamat‐Toba și a cuprins‐o. 4Și a zidit
8.4
1 Reg. 9.17
Tadmorul în pustie și toate cetățile pentru merinde, pe care le‐a zidit în Hamat. 5Și a zidit Bet‐Horonul de sus și și Bet‐Horonul de jos, cetăți întărite cu ziduri, porți și zăvoare, 6și Baalatul, și toate cetățile pentru merinde pe care le avea Solomon, și toate cetățile pentru care, și cetățile pentru călăreți, și tot ce a dorit. Solomon să zidească în Ierusalim și pe Liban și în toată țara stăpânirii sale. 7
8.7
1 Reg. 9.20
Tot poporul care rămăsese din hetiții și amoriții și fereziții și heviții și iebusiții, care nu erau din Israel, 8copiii lor care rămăseseră în țară după ei, pe care nu‐i nimiciseră copiii lui Israel, asupra lor Solomon a pus o dare de oameni de muncă, până în ziua de astăzi. 9Dar din copiii lui Israel Solomon n‐a făcut robi pentru lucrul său, ci ei erau bărbați de război, și mai mari ai căpeteniilor sale și mai mari peste carele sale și călăreții săi. 10Și aceștia erau mai marii priveghetorilor pe care îi avea împăratul Solomon: două sute cincizeci
8.10
1 Reg. 9.23
, care aveau putere peste popor. 11Și Solomon
8.11
1 Reg. 3.1
7.8
9.21
a adus pe fiica lui Faraon din cetatea lui David, la casa pe care o zidise pentru ea, căci a zis: Nevasta mea nu va locui în casa lui David, împăratul lui Israel, căci locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte.

Rânduiala slujbei

12Atunci Solomon a adus Domnului arderi de tot pe altarul Domnului, pe care‐l zidise înaintea pridvorului, 13după cum cerea datoria fiecărei

8.13
Ex. 29.38Num. 28.3,9,11,26
29.1
zile, jertfind după porunca lui Moise, la sabate și la lunile noi și la sărbători, de trei
8.13
Ex. 23.14Deut. 16.16
ori pe an: la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea colibelor. 14Și a așezat după rânduiala lui David, tatăl său, cetele
8.14
1 Cron. 24.1
preoților pentru slujba lor și pe leviți
8.14
1 Cron. 25.1
pentru sarcinile lor, ca să laude, și să slujească înaintea preoților, după cum cerea trebuința fiecărei zile: și pe ușieri
8.14
1 Cron. 9.17
26.1
, după cetele lor, la fiecare poartă, căci așa era porunca lui David, omul lui Dumnezeu. 15Și nu s‐au abătut de la porunca împăratului către preoți și leviți cu privire la orice lucru sau cu privire la vistierii. 16Și tot lucrul lui Solomon a fost pregătit până în ziua întemeierii casei Domnului și până la sfârșirea ei. Casa Domnului a fost sfârșită. 17Atunci Solomon s‐a dus la Ețion‐Gheber
8.17
1 Reg. 9.26
și la Elot pe țărmul mării în țara Edomului. 18Și
8.18
1 Reg. 9.27
Hiram i‐a trimis prin slujitorii săi, corăbii și slujitori, care cunoșteau marea și s‐au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir și au luat de acolo patru sute cincizeci de talanți de aur și i‐au adus la împăratul Solomon.