Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Pavel își apără slujba lui

101Iar eu

10.1
Rom. 12.1
însumi, Pavel, vă îndemn prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu care de față sunt
10.1
Vers. 10. Cap. 12.5, 7, 9.

smerit între voi dar în lipsă îndrăznesc către voi: 2vă rog ca atunci când voi fi de față să
10.2
1 Cor. 4.21
nu îndrăznesc cu încrederea cu care socotesc să cutez împotriva unora, care socotesc că noi am umbla potrivit cărnii. 3Căci deși umblăm în carne, nu ne luptăm potrivit cărnii. 4Căci
10.4
Ef. 6.131 Tes. 5.8
armele luptei
10.4
1 Tim. 1.182 Tim. 2.3
noastre nu sunt ale cărnii, ci
10.4
Fapte. 7.221 Cor. 2.513.3,4
puternice pentru Dumnezeu spre
10.4
Ier. 1.10
dărâmare de întărituri; 5dărâmând
10.5
1 Cor. 1.19
3.19
gândirile și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței de Dumnezeu și robind orice gând spre ascultarea de Hristos; 6și
10.6
Cap. 13.2, 10.

fiind gata
10.6
Cap. 2.9;
7.15
să răzbunăm orice neascultare, când ascultarea voastră va fi făcută deplină. 7Vă uitați la
10.7
In. 7.2411.18
cele ce sunt în față? Dacă
10.7
1 Cor. 14.37In. 4.6
se încrede cineva în sine că este al lui Hristos, să socotească aceasta iarăși în sine însuși, că, după cum este el al lui Hristos așa suntem și noi
10.7
1 Cor. 3.23
9.1
. 8Căci și dacă mă voi lăuda ceva mai mult cu
10.8
Cap. 13.10.

puterea noastră (pe care Domnul ne‐a dat‐o spre zidirea voastră și nu spre dărâmarea voastră), nu
10.8
Cap. 7.14;
12.6
mă voi rușina: 9ca să nu par că v‐aș înfricoșa oarecum prin epistolele mele. 10Căci epistolele sale, zic ei, sunt cu greutate și tari, dar
10.10
1 Cor. 2.3,4Gal. 4.13
starea de față a trupului său este slabă și cuvântul
10.10
1 Cor. 1.17
2.1,4
lui de disprețuit. 11Unul ca acesta să socotească aceasta, că ce fel suntem cu cuvântul prin epistole, când noi nu suntem de față, așa suntem și în faptă când suntem de față.

Pavel și protivnicii lui

12Căci

10.12
Cap. 3.1;
5.12
nu îndrăznim să ne numărăm sau să ne punem deopotrivă pe noi înșine cu unii dintre aceia care se laudă pe ei înșiși; ci ei măsurându‐se pe ei înșiși și punându‐se deopotrivă pe ei înșiși cu ei înșiși, nu sunt pricepuți. 13Noi
10.13
Vers. 15.

însă nu ne vom lăuda afară din măsura noastră, ci după măsura prăjinii de măsurătoare pe care ne‐a tras‐o nouă Dumnezeul măsurii, ca să ajungem și până la voi. 14Căci nu ne întindem pe noi înșine prea mult, ca și cum n‐am ajunge la voi, căci
10.14
1 Cor. 3.5,10
4.15
9.1
și până la voi am ajuns în evanghelia lui Hristos. 15Nu ne lăudăm afară de măsura noastră, adică în
10.15
Rom. 15.20
osteneli străine, ci având nădejde, dacă credința voastră crește, să ne lărgim cu prisosință între voi potrivit prăjinii noastre de măsurat, 16ca să vestim evanghelia în locuri dincolo de voi, și nu ca să ne lăudăm cu cele ce sunt gata înăuntrul prăjinii de măsurat a altora. 17Iar cine
10.17
Is. 65.16Ier. 9.241 Cor. 1.31
se laudă, să se laude în Domnul. 18Căci nu
10.18
Prov. 27.2
cine se laudă pe sine însuși este găsit bun, ci acela pe
10.18
Rom. 2.291 Cor. 4.5
care Domnul îl laudă.