Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Răsplata dărniciei creștine

91Căci despre slujba

9.1
Fapte. 11.291 Cor. 16.1Gal. 2.10
către sfinți îmi este de prisos să vă scriu; 2căci știu bunăvoința
9.2
Cap. 8.19.
voastră cu
9.2
Cap. 8.24.
care mă laud pentru voi la macedoneni, că Ahaia
9.2
Cap. 8.10.
este gata de acum un an, și râvna voastră a stârnit pe mai mulți dintre ei. 3Dar am
9.3
Cap. 8.6, 17, 18, 22.
trimis pe frați ca lauda noastră pentru voi să nu fie zădărnicită în partea aceasta; ca după cum ziceam, să fiți gata, 4ca nu cumva, când vor veni cu mine macedonenii și vă vor găsi negata, să fim dați de rușine noi, (ca să nu zicem voi) în această încredere. 5Am socotit deci de neapărată trebuință să îndemn pe frați ca să vină mai înainte la voi și să pregătească mai înainte binecuvântarea voastră făgăduită mai dinainte, ca aceasta să fie gata ca o binecuvântare, nu ca o zgârcenie. 6Dar
9.6
Prov. 11.24
19
22.9Gal. 6.7,9
zic aceasta: Cine seamănă cu cruțare va și secera cu cruțare; și cine seamănă cu binecuvântări va și secera cu binecuvântări. 7Fiecare să facă după cum s‐a hotărât în inima sa, nu
9.7
Deut. 15.7
cu părere de rău sau de silă; căci Dumnezeu
9.7
Ex. 25.2
35.5Prov. 11.25Rom. 12.8
iubește pe cel ce dă voios. 8Și Dumnezeu este
9.8
Prov. 11.24,25
28.27Fil. 4.19
puternic ca să facă să prisosească orice har spre voi, pentru ca având totdeauna toată îndestularea în orice, să prisosiți în orice lucru bun, 9după cum este scris: A risipit
9.9
Ps. 112.9
, a dat celor nevoiași, dreptatea lui rămâne în veac. 10Și cel ce face
9.10
Is. 55.10
rost de sămânță semănătorului și pâine pentru mâncare, va face rost și va înmulți sămânța voastră pentru semănat și va face să crească roadele dreptății
9.10
Osea 10.12Mat. 6.1
voastre; 11fiind îmbogățiți în orice pentru orice dărnicie, care
9.11
Cap. 1.11;
lucrează prin noi mulțumire lui Dumnezeu. 12Căci slujirea acestei slujbe nu numai că umple
9.12
Cap. 8.14.
de tot lipsurile sfinților, dar și prisosește prin multe mulțumiri către Dumnezeu. 13Căci prin dovada slujirii acesteia pe care o au, ei slăvesc
9.13
Mat. 5.16
pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care o mărturisiți față de evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia darurilor voastre
9.13
Evr. 13.16
către ei și către toți. 14Și prin cererile lor pentru voi, au o iubire aprinsă pentru voi din pricina harului
9.14
Cap. 8.1.
lui Dumnezeu, care este peste măsură asupra voastră. 15Mulțumită fie lui Dumnezeu pentru
9.15
Iac. 1.17
darul lui de nespus.

10

Pavel își apără slujba lui

101Iar eu

10.1
Rom. 12.1
însumi, Pavel, vă îndemn prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu care de față sunt
10.1
Vers. 10. Cap. 12.5, 7, 9.
smerit între voi dar în lipsă îndrăznesc către voi: 2vă rog ca atunci când voi fi de față să
10.2
1 Cor. 4.21
nu îndrăznesc cu încrederea cu care socotesc să cutez împotriva unora, care socotesc că noi am umbla potrivit cărnii. 3Căci deși umblăm în carne, nu ne luptăm potrivit cărnii. 4Căci
10.4
Ef. 6.131 Tes. 5.8
armele luptei
10.4
1 Tim. 1.182 Tim. 2.3
noastre nu sunt ale cărnii, ci
10.4
Fapte. 7.221 Cor. 2.513.3,4
puternice pentru Dumnezeu spre
10.4
Ier. 1.10
dărâmare de întărituri; 5dărâmând
10.5
1 Cor. 1.19
3.19
gândirile și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței de Dumnezeu și robind orice gând spre ascultarea de Hristos; 6și
10.6
Cap. 13.2, 10.
fiind gata
10.6
Cap. 2.9;
să răzbunăm orice neascultare, când ascultarea voastră va fi făcută deplină. 7Vă uitați la
10.7
In. 7.2411.18
cele ce sunt în față? Dacă
10.7
1 Cor. 14.37In. 4.6
se încrede cineva în sine că este al lui Hristos, să socotească aceasta iarăși în sine însuși, că, după cum este el al lui Hristos așa suntem și noi
10.7
1 Cor. 3.23
9.1
. 8Căci și dacă mă voi lăuda ceva mai mult cu
10.8
Cap. 13.10.
puterea noastră (pe care Domnul ne‐a dat‐o spre zidirea voastră și nu spre dărâmarea voastră), nu
10.8
Cap. 7.14;
mă voi rușina: 9ca să nu par că v‐aș înfricoșa oarecum prin epistolele mele. 10Căci epistolele sale, zic ei, sunt cu greutate și tari, dar
10.10
1 Cor. 2.3,4Gal. 4.13
starea de față a trupului său este slabă și cuvântul
10.10
1 Cor. 1.17
2.1,4
lui de disprețuit. 11Unul ca acesta să socotească aceasta, că ce fel suntem cu cuvântul prin epistole, când noi nu suntem de față, așa suntem și în faptă când suntem de față.

Pavel și protivnicii lui

12Căci

10.12
Cap. 3.1;
nu îndrăznim să ne numărăm sau să ne punem deopotrivă pe noi înșine cu unii dintre aceia care se laudă pe ei înșiși; ci ei măsurându‐se pe ei înșiși și punându‐se deopotrivă pe ei înșiși cu ei înșiși, nu sunt pricepuți. 13Noi
10.13
Vers. 15.
însă nu ne vom lăuda afară din măsura noastră, ci după măsura prăjinii de măsurătoare pe care ne‐a tras‐o nouă Dumnezeul măsurii, ca să ajungem și până la voi. 14Căci nu ne întindem pe noi înșine prea mult, ca și cum n‐am ajunge la voi, căci
10.14
1 Cor. 3.5,10
4.15
9.1
și până la voi am ajuns în evanghelia lui Hristos. 15Nu ne lăudăm afară de măsura noastră, adică în
10.15
Rom. 15.20
osteneli străine, ci având nădejde, dacă credința voastră crește, să ne lărgim cu prisosință între voi potrivit prăjinii noastre de măsurat, 16ca să vestim evanghelia în locuri dincolo de voi, și nu ca să ne lăudăm cu cele ce sunt gata înăuntrul prăjinii de măsurat a altora. 17Iar cine
10.17
Is. 65.16Ier. 9.241 Cor. 1.31
se laudă, să se laude în Domnul. 18Căci nu
10.18
Prov. 27.2
cine se laudă pe sine însuși este găsit bun, ci acela pe
10.18
Rom. 2.291 Cor. 4.5
care Domnul îl laudă.

11

Apostolii mincinoși

111O, aș vrea să‐mi îngăduiți puțină nebunie

11.1
Vers. 16. Cap. 5.13.
Ci îngăduiți‐mi în adevăr! 2Căci sunt gelos de voi
11.2
Gal. 4.17,18
cu o gelozie a lui Dumnezeu, căci v‐am
11.2
Osea 2.19,201 Cor. 4.15
logodit cu un singur bărbat, ca să înfățișez
11.2
Col. 1.28
lui Hristos o fecioară curată
11.2
Lev. 21.13
. 3Mă tem însă ca nu cumva, după cum șarpele
11.3
Gen. 3.4In. 8.44
a amăgit pe Eva prin viclenia lui, gândurile voastre să fie stricate
11.3
Ef. 6.24Col. 2.4,8,181 Tim. 1.3
4.1Evr. 13.92 Pet. 3.17
de la neîmpărțirea și curățenia către Hristos. 4Căci negreșit dacă cel ce vine propovăduiește un alt Isus, pe care noi nu l‐am propovăduit, sau dacă primiți un altfel de duh, pe care nu l‐ați primit, sau o altfel de evanghelie
11.4
Gal. 1.7,8
, pe care n‐ați primit‐o, l‐ați îngădui bine. 5Căci socotesc că în
11.5
1 Cor. 15.10Gal. 2.6
nimic nu sunt în urma celor mai de frunte apostoli. 6Dar deși sunt
11.6
1 Cor. 1.17
2.1,13
neînvățat în cuvânt, nu însă în
11.6
Ef. 3.4
cunoștință, ci în orice noi am arătat aceasta în toate
11.6
Cap. 4.2;
față de voi. 7Sau am făcut un păcat că am vestit în dar evanghelia lui Dumnezeu, smerindu‐mă pe mine însumi
11.7
Fapte. 18.31 Cor. 9.6,12
ca voi să fiți înălțați? 8Am prădat alte biserici luând plată de la ele ca să vă pot sluji vouă, 9și când am fost de față la voi și am avut lipsă, n‐am
11.9
Fapte. 20.331 Tes. 2.92 Tes. 3.8,9
fost sarcină nimănui. Căci frații
11.9
Fil. 4.10,15,16
care au venit din Macedonia au umplut măsura lipsurilor mele și în orice m‐am păzit pe mine însumi ca să
11.9
Cap. 12.14, 16.
nu vă cad greu și mă voi păzi. 10Adevărul lui Hristos este în
11.10
Rom. 9.1
mine, lăudarea aceasta
11.10
1 Cor. 9.15
nu‐mi va fi îngrădită în ținuturile Ahaiei! 11Pentru ce
11.11
Cap. 6.11;
?… Pentru că nu vă iubesc?… Știe Dumnezeu. 12Dar ceea ce fac, voi face, ca
11.12
1 Cor. 9.12
să tai prilejul celor ce voiesc prilej ca în ceea ce se laudă ei să fie aflați ca și noi. 13Căci unii ca aceștia sunt
11.13
Fapte. 15.24Rom. 16.18Gal. 1.7
6.12Fil. 1.152 Pet. 2.11 In. 4.1Ap. 2.2
apostoli mincinoși, lucrători
11.13
Cap. 2.17.
vicleni, luând chip de apostoli ai lui Hristos. 14Și nu este de mirare, căci însuși Satana ia chip de înger
11.14
Gal. 1.8
al luminii. 15Nu este deci mare lucru dacă și slujitorii
11.15
Cap. 3.9.
lui iau chip de slujitori ai dreptății, al căror
11.15
Fil. 3.19
sfârșit va fi după faptele lor.

Necazurile apostolului

16Iarăși

11.16
Vers. 1. Cap. 12.6, 11.
zic, să nu creadă cineva că sunt nebun; iar dacă nu, primiți‐mă și ca pe un nebun, ca să mă laud și eu cât de puțin. 17Ceea ce vorbesc, nu
11.17
1 Cor. 7.6,12
vorbesc după Domnul, ci ca din nebunie în
11.17
Cap. 9.4.
această încredere a lăudării. 18Deoarece
11.18
Fil. 3.3,4
mulți se laudă potrivit cărnii, mă voi lăuda și eu. 19Căci voi îngăduiți bucuros pe nebuni, voi
11.19
1 Cor. 4.10
care sunteți cuminți. 20Căci
11.20
Gal. 2.4
4.9
îngăduiți dacă vă robește cineva cu sila, dacă vă roade cineva, dacă vă ia banii cineva, dacă se poartă cineva mândru, dacă vă lovește cineva în față. 21O spun ca o necinste, ca și cum am
11.21
Cap. 10.10.
fi fost slabi! Dar în ce
11.21
Fil. 3.4
ar îndrăzni cineva (vorbesc în nebunie), îndrăznesc și eu. 22Sunt ei evrei? Și eu. Sunt ei israeliți? Și eu. Sunt ei sămânță a lui Avraam? Și
11.22
Fapte. 22.3Rom. 1.11Fil. 3.5
eu. 23Sunt ei slujitori ai lui Hristos? (Vorbesc ca un om ieșit din minți:) eu și mai mult! În osteneli
11.23
1 Cor. 15.10
, mai mult, în temnițe, peste măsuri, în bătăi
11.23
Fapte. 9.16
20.23
21.11
, peste măsuri, în morți
11.23
1 Cor. 15.30‐324.11
6.9
de multe ori. 24De la iudei de cinci ori am căpătat patruzeci
11.24
Deut. 25.3
de lovituri fără una, 25de trei ori am fost bătut
11.25
Fapte. 16.22
cu nuiele, o dată am fost împroșcat
11.25
Fapte. 14.19
cu pietre, de trei ori am suferit spargere
11.25
Fapte. 27.41
de vas, o noapte și o zi am fost în adâncul mării; 26în călătorii de multe ori, în primejdii de râuri, în primejdii de tâlhari, în
11.26
Fapte. 9.23
13.50
14.5
17.5
20.3
21.31
23.10,11
25.3
primejdii din partea neamului meu, în primejdii din partea Neamurilor, în
11.26
Fapte. 14.5
19.23
primejdii în cetate, în primejdii în pustietate, în primejdii în mare, în primejdii între frați mincinoși, 27în osteneală și muncă, în vegheri
11.27
Fapte. 20.31
de multe ori, în foame
11.27
1 Cor. 4.11
și sete, în postiri adeseori, în frig și goliciune. 28Pe lângă cele de afară este ceea ce apasă asupra mea în fiecare zi: grija
11.28
Fapte. 20.18Rom. 1.14
tuturor bisericilor. 29Cine
11.29
1 Cor. 8.13
9.22
este slab, și eu nu sunt slab? Cine este făcut să se poticnească, și eu nu ard? 30Dacă trebuie să mă laud, mă
11.30
Cap. 12.5, 9, 10.
voi lăuda cu cele ale slăbiciunii mele. 31Dumnezeu
11.31
Rom. 1‐9;
și Tatăl Domnului Isus, care
11.31
Rom. 9.5
este binecuvântat în veci, știe că nu mint. 32În
11.32
Fapte. 9.24,25
Damasc căpetenia poporului împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, 33și am fost lăsat în jos într‐un coș mare, printr‐o ferestruică, prin zid și am scăpat din mâinile lui.